Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" jest częścią zawodową centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".