sejmowa komisja

Sejmowa komisja śledcza – komisja sejmowa ustanowiona ustawą z 21 stycznia 1999, stała się nową, nieznaną wcześniej w polskiej praktyce parlamentarnej instytucją.