Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) jest to jednostka organizacyjna, utworzona przez jeden z poniższych podmiotów:

Źródło: wikipedia.org


 • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

  ... rejestru zakładu opieki zdrowotnej sąd rejestrowy wykreśla samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z Krajowego ... pogorszenie sytuacji finansowej zakładu. Gospodarka finansowa Publiczny zakład opieki zdrowotnej, zwany dalej samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę finansową ... organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają: - fundusz założycielski, ...

  czytaj więcej

 • ... grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz ...

  Do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę niezbędne są przede wszystkim: ● rozporządzenie, zarządzenie lub uchwała o utworzeniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ● informacja o majątku własnym i majątku przekazanym w nieodpłatne użytkowanie ZOZ, ...

  czytaj więcej

 • Minister zdrowia może skontrolować publiczny i niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

  Zakłady opieki zdrowotnej należą do grupy ... , czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych, dotyczy życia i ... 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z ... oraz zobowiązać szefa zakładu do jej zmiany ... sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami ... udzielaniem świadczeń zdrowotnych, • żądanie informacji ... sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr ...

  czytaj więcej

 • ... r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

  czytaj więcej

 • Prywatny zakład opieki zdrowotnej nie podlega CIT

  ... status podmiotu tworzącego zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) wyróżnia się publiczne zakłady opieki zdrowotnej i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ). Zgodnie z ... . 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) podlega obowiązkowi ... posiadającym osobowość prawną samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej (SPZOZ). Takie stanowisko ... , publiczną uczelnię medyczną. Pozostałe zakłady opieki zdrowotnejzakładami ...

  czytaj więcej

 • Samorządy powinny przekształcać <strong>publiczne</strong> <strong>zakłady</strong> <strong>opieki</strong> <strong>zdrowotnej</strong> w spółki

  Samorządy powinny przekształcać publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki

  ... ZOZ. Przestarzała formuła Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają te same ... szpital jest przedsiębiorstwem (zakładem pracy), które musi ... zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, • niedofinansowanie procedur medycznych, ... były wcześniej szpitalami publicznymi. Różnica między samorządowymi ... większościowym jest podmiot publiczny, np. powiat. Wszystkie ... jednostek świadczących usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Trzeba je jak ...

  czytaj więcej

 • Z funduszy europejskich skorzystał co drugi <strong>zakład</strong> <strong>opieki</strong> <strong>zdrowotnej</strong>

  Z funduszy europejskich skorzystał co drugi zakład opieki zdrowotnej

  ... w razie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powiat musi przejąć ... przychodów. Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan ... ustalany przez kierownika zakładu. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne ... podziału albo przekształcenia zakładu. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w ...

  czytaj więcej

 • Kierownika gminnego zakładu opieki zdrowotnej powołuje wójt

  ... sprawie zatrudnienia kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Za podstawę prawną ... sprawy – powołania kierownika samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej, lecz stanowi odpowiednio ... do powołania kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest rada gminy. Jak wskazał wojewoda, Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowinie ... – podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej – nie oznacza żadnego ...

  czytaj więcej

 • Prezydent zawetuje ustawę o zakładach opieki zdrowotnej

  ... wzbudza ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która zakłada przekształcenie wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w ... ustawą o ZOZ, publiczne placówki medyczne będą ... do niekontrolowanej prywatyzacji publicznych szpitali. ... . uprawnienia dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Poprawki zostały zaproponowane ... W SYSTEMIE LECZNICTWA Zakłady opieki zdrowotnej: • wszystkie SP ZOZ ...

  czytaj więcej

 • Zakład opieki zdrowotnej wynajmujący środek trwały może go amortyzować

  ... koniec roku należy odpowiednio ująć wszystkie zdarzenia gospodarcze. W praktyce może więc powstać problem, jak to zrobić w przypadku umowy, na podstawie której samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekazuje ambulans do użytkowania powiatowemu szpitalowi sp. z o.o. Zofia Podhorodecka, prezes zarządu Auxilium, wyjaśnia, że jeżeli umowa spełnia choć jedno ...

  czytaj więcej

 • Osobowość prawna <strong>zakładu</strong> <strong>opieki</strong> <strong>zdrowotnej</strong> nie może być domniemana

  Osobowość prawna zakładu opieki zdrowotnej nie może być domniemana

  ... leczniczych wymienionych w ustawie znajdują się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), co do których osobowość ... z warunków formalnych jest np. wykreślenie zakładu przejmowanego z KRS. Oznaczać to może, ... , ustawodawca jednak przewidział osobowość prawną dla zakładów. Z drugiej jednak strony nie uznaje ... ewentualny brak dla publicznych szpitali? W najlepszym ...

  czytaj więcej

 • Najpierw przekształcenie, a potem zmiany w statucie

  ... zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W toku postępowania ... z przekształceniem tegoż zakładu opieki zdrowotne odbiegają od zasad ... sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z ... zakładu opieki zdrowotnej ... , przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze ... , przekształcenia i likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zatem rada winna ...

  czytaj więcej

 • Z <strong>samodzielnego</strong> <strong>publicznego</strong> ZOZ-u powstanie spółka

  Z samodzielnego publicznego ZOZ-u powstanie spółka

  Zanim zostanie sporządzony akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, trzeba ustalić, jaki ma ... Organ dokonujący przekształcenia powinien sporządzić akt przekształcenia samodzielnego publicznego ZOZ-u w spółkę kapitałową. Zawiera on ... dniu wpisu nowej spółki do rejestru przedsiębiorców samodzielny publiczny ZOZ zostanie automatycznie wykreślony z Krajowego Rejestru ...

  czytaj więcej

 • Ustawa kominowa ograniczy dopływ menedżerów do szpitali

  Ustawa kominowa ograniczy dopływ menedżerów do szpitali

  Zarządzenie zakładami opieki zdrowotnej przekształconymi w spółki ... ekonomicznym. Większość kierowników zakładów opieki zdrowotnej to lekarze. Dopływ ... przyszłego roku wszystkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) będą ... w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. - Ich kierownicy nie ... na sprawne funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej. Muszą znaleźć się ... pracą w zakładach opieki zdrowotnej. - Pewnym rozwiązaniem ...

  czytaj więcej

 • Sejm musi rozstrzygnąć o prawie dyrektorów do nagrody jubileuszowej

  Pytanie, czy dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do ... 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. ... w dziale II Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, rozdział 4a Szczególne ... pracowników zatrudnionych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, przewiduje dla pracowników ... przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wyłączając w tym ...

  czytaj więcej

 • Szpital zapłaci za wycenę swojego majątku

  Szpital zapłaci za wycenę swojego majątku

  ... zmian do projektu ustawy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) będą mogły ... , wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ). Zgodnie jednak ... w wycenianiu majątków zakładów opieki zdrowotnej. Jest ich bowiem ... tego będą zwolnione zakłady, które po 1 ... inne projekty ustaw zdrowotnych (m.in. o zakładach opieki zdrowotnej, o rzeczniku praw ...

  czytaj więcej

 • Dyrektor SP ZOZ zapłaci karę za brak podwyżek

  ... 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. ... nałożyła na kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązek podwyższania wynagrodzeń ... . 70j ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, kierownik SP ZOZ, ... . 67 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Warto ... przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczą wyłącznie samodzielnych publicznych zakładów, o tyle ustawa ...

  czytaj więcej

 • Osoba bliska zapłaci za transport chorego

  ... obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Jednak w stosunku ... ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Artykuł 41 ust. ... inne miejsce niż zakład opieki zdrowotnej. Zgodnie z nim ... ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza w ... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jako odstępstwo ...

  czytaj więcej

 • Szpitale będą mogły przekształcać się w spółki

  Szpitale będą mogły przekształcać się w spółki

  ... nową ustawę o zakładach opieki zdrowotnej Szpitale będą mogły ... projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Jak się dowiedziała ... .in. do komercjalizacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Większa miałaby również ... standardu. Szpital spółką - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to przestarzała i ... Federacji Związków pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, uważa, że całkiem ... Zakładów Opieki Zdrowotnej ...

  czytaj więcej

 • Marszałkowie województw przeciwko przekształcaniu szpitali w spółki

  Marszałkowie województw przeciwko przekształcaniu szpitali w spółki

  ... dotyczących prowadzenia szpitali (lub innych placówek) w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). – Na razie nie dotarł on do ... , to będzie miał kolejne 12 miesięcy na przekształcenie publicznego szpitala w spółkę prawa handlowego. Obecnie do samorządów ... jej nie udzielać, tłumacząc się ochroną ważnego interesu publicznego. Pomysł skrytykował resort ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej