sąd apelacyjny

Sąd apelacyjny - organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu: