rejestru statków

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu rejestru statków. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące rejestru statków.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... z 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego

  ... techniczne, jakie muszą zostać spełnione, żeby statek został wpisany do polskiego rejestru okrętowego, gdy jego przynależność zmieniana jest ... obcej na polską. Potwierdzeniem spełniania przez statek warunków technicznych w okresie ostatnich 2 ... przez inspekcję państwa portu liczba zatrzymań statku z powodu uchybień technicznych ...

  czytaj więcej

 • ... r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

  ... danych rejestrowych, składa się również dokument potwierdzający własność, ograniczone prawo rzeczowe do statku powietrznego lub umowę z użytkownikiem potwierdzającą faktyczne nim władanie. W przypadku zmiany ... dokonaniem przez prezesa urzędu adnotacji w świadectwie rejestracji albo zmianą wpisu użytkownika statku powietrznego, wpisu zastawów albo wydaniem nowego świadectwa rejestracji w przypadku zmiany właściciela ...

  czytaj więcej

 • ... z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

  Wniosek o wpis statku do rejestru statków używanych wyłącznie do ... pomiarową ożaglowania – jeśli statek ma ożaglowanie, wymiary statku – długość całkowitą ... znajdować się na statku, kategorię projektową statku – o ile została ... dokumentu tożsamości, wskazanie rejestru, w którym statek był dotychczas zarejestrowany ... imieniu. Dokument rejestracyjny statku wykreślonego z rejestru podlega unieważnieniu przez ...

  czytaj więcej

 • "Samoloty policji trafią do <strong>rejestru</strong> cywilnego"

  "Samoloty policji trafią do rejestru cywilnego"

  ... . Czy kiedykolwiek te statki zostaną wpisane do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych? Trwają prace ... nadzoru wyłącznie nad statkami powietrznymi wpisanymi do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych. Zakwestionowano więc ... można wpisać nasze statki powietrzne do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych. To pozwoli ... . Czy wpis do rejestru statków cywilnych nie ograniczy ... wykreślenie tych statków z naszego rejestru. To umożliwi ...

  czytaj więcej

 • Notariusze nie chcą finansować <strong>rejestru</strong> poświadczeń dziedziczenia

  Notariusze nie chcą finansować rejestru poświadczeń dziedziczenia

  ... oraz utworzenie elektronicznych rejestrów poświadczeń dziedziczenia. Wszystko ... .in., że elektroniczny rejestr poświadczeń dziedziczenia ma ... poważna obawa, że rejestr poświadczeń dziedziczenia nie ... od 2 października. Rejestr publiczny nie może ... jeżeli sposób finansowania rejestru nie zostanie określony ... stworzenie i utrzymanie rejestru. Wprowadzenie możliwości poświadczania ... także utworzenie elektronicznego rejestru poświadczeń dziedziczenia, który ... stworzenia elektronicznych rejestrów, które to ...

  czytaj więcej

 • Rząd zajmie się ustawą o rybołówstwie morskim

  Rząd zajmie się ustawą o rybołówstwie morskim

  ... właścicieli i kapitanów statków rybackich łowiących na ... połowy, tj. jakimi statkami i na jakim obszarze. Statek rybacki musi być wpisany do rejestru statków rybackich, na który ... i odbudowanie stad. Rejestrem statków i wpisem ich ... postępowania dotyczące wpisania statku do rejestru będą dokonywane w ... , braku wpisu do rejestru statków, zanieczyszczenia środowiska itp. ...

  czytaj więcej

 • ... gospodarki morskiej z 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich

  ... stosuje się do statków o polskiej przynależności ... o jachty morskie, statki rybackie, statki o długości mniejszej ... później, ani o statki w tym samym ... największe dopuszczalne zanurzenie statku w różnych okolicznościach, ... , z którego klasą statek pływa, np. PR to Polski Rejestr Statków, LR-Lloyd’s ... wyznaczenia wolnej burty statek poddawany ...

  czytaj więcej

 • ... 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

  ... Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje tymczasowe zezwolenie na lot na wniosek użytkownika obcego statku powietrznego. Do swojego pisma wnioskodawca dołącza kopie: ● świadectwa zdatności ... ● polisy OC, ● licencji pilota albo odpowiadającego mu dokumentu, ● dowodu wpisania samolotu do rejestru lub ewidencji statków powietrznych. Do samolotów objętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego stosuje się przepisy ...

  czytaj więcej

 • Projekt zmian w ustawie o żegludze śródlądowej: powstanie elektroniczna baza statków

  "Wymiana informacji o statkach przyczyni się do ... bazie danych o statkach mają się znaleźć ... europejski numer identyfikacyjny statku. Za prowadzenie bazy ... informacji pochodzących z rejestrów prowadzonych przez te ... jak wyniki pomiaru statków, informacje z zakresu ... otrzymanych informacji o statkach do elektronicznej bazy ... otrzymywania informacji o statkach, które państwa członkowskie ... wydawania dokumentów statków. W noweli ...

  czytaj więcej

 • ... z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

  ... na budynkach, platformach lub statkach, rodzaj drogi startowej na ... 1944 r., rodzaj przyjmowanych statków powietrznych, na przeznaczone dla: ... , kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska. Rejestr lotnisk składa się z: księgi rejestru lotnisk, części kartograficznej, teczki rejestracyjnej lotniska. Rejestr jest prowadzony w postaci ... zawartych w księdze rejestru lotnisk.

  czytaj więcej

 • Spór o samoloty VIP-ów się zaostrza. MSWiA proponuje, by samoloty rządowe miały status cywilnych

  Spór o samoloty VIP-ów się zaostrza. MSWiA proponuje, by samoloty rządowe miały status cywilnych

  ... obowiązkowo wpisane do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych ze wszystkimi ... . Wpisywane są do rejestru prowadzonego przez ministra ... samolotu wojskowego do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych wiązałoby się ... do lotu danym statkiem powietrznym, inne procedury, ... do przewozu pasażerów. Statkiem powietrznym cywilnym powinien ... wpisania statków powietrznych 36. ... Lotnictwa Transportowego do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych to nasza ...

  czytaj więcej

 • Stocznia Gdańska do rejestru zabytków

  ... . PAP nie uzyskała komentarza Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie. Rejestry zabytków prowadzą wojewódzcy konserwatorzy zabytków. Do rejestrów wpisuje się dobra kultury nieruchome, ruchome oraz kolekcje, na podstawie decyzji wojewódzkiego ...

  czytaj więcej

 • ... r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących

  ... uprawnieniach odpowiednich do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia, – materiałami szkoleniowymi, – programami szkolenia, – statkami powietrznymi odpowiednimi do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia, spełniającymi wymagania stawiane przez ... szkoleniowej: ●mieć aktualne wersje programów szkolenia, ●prowadzić szkolenie w zakresie wpisanym do rejestru, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie aktualnych programów, ●prowadzić i przechowywać ...

  czytaj więcej

 • Prezydent podpisał ustawę w sprawie umowy podatkowej z Norwegią

  Prezydent podpisał ustawę w sprawie umowy podatkowej z Norwegią

  ... z przedsiębiorcami rejestrującymi statki, m.in. w ... tytułu pracy na statkach morskich. "Zapisy w ... marynarzy zatrudnionych na statkach morskich zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS) wyłącznie w ... na norweskich statkach morskich ogólne ... zmiany, miejsce rejestracji statku w którymkolwiek rejestrze polskim lub norweskim, ... krajami, oferującymi międzynarodowe rejestry statków oraz ulgi podatkowe" ...

  czytaj więcej

 • Trwa bój o "Dar Młodzieży". O prawo własności walczą: uczelnia z Gdyni, i Skarb Państwa

  ... r. Wówczas w rejestrze okrętowym (to swoista księga wieczysta statku) jako właściciela jednostki ... zmianę zapisu w rejestrze, tak by Akademia ... prawomocnie, że w rejestrze okrętowym właścicielem pozostanie ... uzasadnia faktem, że statek "został wybudowany ze ... - "Dar Młodzieży" jako statek państwowy musi być ... 1989 r. w rejestrze statków żaglowiec miał wpisanego ...

  czytaj więcej

 • Wchodzą w życie 10 lipca 2013 r.

  ... do właściwego naczelnika urzędu celnego. Rejestr samolotów – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa ... czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz.U. z ... zmianą wpisu użytkownika statku powietrznego, wpisem albo ...

  czytaj więcej

 • Zabezpieczenie należności zastawem rejestrowym

  ... ruchomościach, z wyjątkiem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego oraz na ... zostać wpisana do rejestru zastawów. Wniosek o ... zaświadczenia wydawane z rejestru zastawów przez Centralną ... wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 zł ... podanie numeru pozycji rejestru zastawów - 10 zł ... pod numerem pozycji rejestru zastawów .............. Starosta lub ... pełnego odpisu z rejestru zastawów lub ...

  czytaj więcej

 • Zastaw rejestrowy dla każdego

  Zastaw rejestrowy dla każdego

  ... zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o ... rejestrowym wpisanym do rejestru zastawów. Druga istotna ... usprawnić funkcjonowanie samego rejestru. Nie będzie zamkniętej ... , oraz wpis do rejestru zastawów. Umowę zawierałby ... przedmiotem hipoteki oraz statków morskich i statków w budowie, które ... wygaśnie. Wpis do rejestru Projekt przewiduje, że wpis do rejestru zastawów ...

  czytaj więcej

 • Polskie firmy w Egipcie zaczynają ewakuować pracowników

  ... prowadzimy tam żadnej aktywności" - powiedział Górski. Oddział w Egipcie posiada też Polski Rejestr Statków. Jak powiedział PAP kierujący nim Marek Kaszyński, oddział zatrudnia wyłącznie Egipcjan, a ... w sektorze ropy i gazu (PNiG Nafta Piła) oraz transportu morskiego (Polski Rejestr Statków). Rośnie też liczba mniejszych firm z udziałem kapitału polskiego, głównie ...

  czytaj więcej

 • Drony w biznesie na surowszych zasadach

  Drony w biznesie na surowszych zasadach

  ... zabawek. Drony są statkami powietrznymi, lecz o ... ustawowa nazwa: bezzałogowe statki powietrzne. Choć z ... prawa co tradycyjnymi statkami powietrznymi, to wyłączone ... wykonywania lotów wyłącznie statków wpisanych do rejestru cywilnych statków powietrznych, mających wymagane ... w przypadku załogowych statków powietrznych wykonujących lot ... zdatności do lotu statku powietrznego przeprowadzonej na ... przez ruch statków powietrznych z ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne