regulator

Regulator - jeden z elementów składających się na obwód regulacji.