raport kasowy

Raport kasowy (RK) – dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym.


 • Jak często trzeba sporządzać raporty kasowe

  1 Sporządź raport zależnie od potrzeb ... miesiąc należy sporządzić raport kasowy (RK). Nie jest ... i ilości operacji. Raport kasowy uwidocznia wszelkie ruchy ... gotówki w kasie. Raport kasowy pozwala na kontrolę ... ewidencyjnym. Saldo w raporcie kasowym może być tylko ... często trzeba sporządzać raporty kasowe .W pełnej wersji ... rozliczeń3 Sporządź oddzielne raporty dla różnych ...

  czytaj więcej

 • Składki zbierane przez rady rodziców bez nadzoru

  Składki zbierane przez rady rodziców bez nadzoru

  ... rady rodziców; 2) Wpływ dobrowolnych składek w kasie jednostki (najlepiej na osobny raport kasowy); 3) Wydatek z rachunku bankowego na cele określone przez radę rodziców; 4) ... 853 – Fundusz rady rodziców; 2) Wpłynęły dobrowolne składki w kasie szkoły (osobny raport kasowy) kwota 1000 zł: strona Wn konta 101 – Kasa, strona Ma ...

  czytaj więcej

 • Kierownik jednostki ustala wysokość pogotowia <strong>kasowego</strong>

  Kierownik jednostki ustala wysokość pogotowia kasowego

  ... , czyli tzw. pogotowia kasowego, należy brać pod ... . Do limitu pogotowia kasowego nie wlicza się ... natomiast uzupełniać pogotowie kasowe o środki stanowiące ... , ustalając wysokość pogotowia kasowego, powinien pamiętać, że: a) pogotowie kasowe nie może być ... wysokiego poziomu pogotowia kasowego będzie miało wpływ ... wyraz w zapisach raportu kasowego.  SCHEMAT picture ...

  czytaj więcej

 • VAT: Metodę <strong>kasową</strong> stosuje tylko 10 tys. firm. Na 1,6 mln

  VAT: Metodę kasową stosuje tylko 10 tys. firm. Na 1,6 mln

  ... . wprowadzenia tzw. metody kasowej rozliczeń VAT, o ... ) mogą stosować metodę kasową rozliczenia VAT, która ... firmą stosującą metodę kasową, bowiem odliczyć podatek ... ogólnej zasady rozliczenia kasowego VAT do naszego ... , który stosuje metodę kasową dla wszystkich podatników" ... umożliwia stosowanie metody kasowej jest wysoki, np. ... podatników wybiera metodę kasową, może być konieczność ... na VAT kasowy z memoriałowego ...

  czytaj więcej

 • Kto i jak musi rejestrować obroty za pomocą kasy fiskalnej

  Kto i jak musi rejestrować obroty za pomocą kasy fiskalnej

  ... . Czynność ta potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Jego wydruk dołącza ... naczelnika urzędu skarbowego. Przechowywanie dokumentów kasowych Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ... , muszą sporządzać też raporty fiskalne: ● dobowe po ... sprzedaży w następnym miesiącu). Dokumenty kasowe (np. paragony czy raporty) powinny być przechowywane przez okres ... też o sporządzeniu raportu fiskalnego dobowego po ...

  czytaj więcej

 • Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 26 września 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 629/11

  Przy czym za ww. okres sprawozdawczy należy przyjąć miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy. Założenie takie koresponduje z treścią art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

  czytaj więcej

 • Podatnicy nie potrafią rozliczać odsetek od kredytów

  Podatnicy nie potrafią rozliczać odsetek od kredytów

  RAPORT Podatnicy mają kłopoty z rozliczaniem odsetek od kredytów związanych z inwestowaniem w nieruchomości. ... źródłem przychodów, stanowią pośredni koszt podatkowy i w konsekwencji rozliczane są na zasadzie kasowej, tzn. w momencie ich zapłaty. Problemy pojawiają się w związku z interpretacjami fiskusa ...

  czytaj więcej

 • Zasady ewidencji środków pieniężnych

  ... koncie 101 ujmuje się wpływy oraz nadwyżki kasowe, a po stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe. Wartość konta 101 należy korygować o różnice ... zapisów na koncie 101 są dowody obrotu kasowego będące załącznikiem do raportu kasowego, np. faktury, rachunki z zapisem - zapłacono gotówką, ...

  czytaj więcej

 • Nieudowodniona strata nie jest kosztem podatkowym

  Nieudowodniona strata nie jest kosztem podatkowym

  ... umów o pracę, a jedna z nich – także umowę najmu lokalu. Zaraz potem do spółki trafiły także wypowiedzenia porozumień z większością kontrahentów oraz niepodpisany raport kasowy za listopad 2008 r. W związku z tym spółka postanowiła rozwiązać filię i wystąpiła o zwrot pieniędzy do pracownicy odpowiedzialnej za rozliczenia. Kobieta zignorowała ...

  czytaj więcej

 • Fiskus oszczędza na kontroli, etatach i prądzie

  Fiskus oszczędza na kontroli, etatach i prądzie

  ... skarbowej przygotowały dla Ministerstwa Finansów raporty, jak wdrażają program oszczędnościowy, który ... . Koszty obsługi Ze wszystkich przygotowanych raportów wynika, że w urzędach największe ... , że, aby zmniejszyć koszty obsługi kasowej w urzędzie, wypłaty nadpłat wynikające ... . zł. Wszyscy urzędnicy, którzy sporządzali raporty, widzą zagrożenia płynące z ... Po analizie przygotowanych raportów nasuwa się pytanie, ...

  czytaj więcej

 • Jakie są obowiązki dla stosujących kasy rejestrujące

  Jakie są obowiązki dla stosujących kasy rejestrujące

  ... , zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego (zob. par. ... zostanie zarejestrowana w raporcie fiskalnym dobowym kasy. ... napojów bezalkoholowych/soków)”. Raporty dobowe i miesięczne ... rejestrujących jest sporządzanie raportów dobowych oraz miesięcznych ... zakresie, w jakim raporty te wykażą sprzedaż. ... zatem obowiązku sporządzać raportów dobowych oraz ... podatnik: 1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny), ...

  czytaj więcej

 • Polskie samorządy pod lupą agencji Fitch

  Polskie samorządy pod lupą agencji Fitch

  ... zdjęcie główne W ocenie raportu nowe ograniczenia w zadłużaniu ... decyzji rządowych i Sejmu. Raport zauważa, że słabe strony stosowania w samorządach metody kasowej są, z drugiej strony, ... samorządy zobowiązań warunkowych. Metoda kasowa polega na prowadzeniu ewidencji ... już przed ogłoszeniem raportu, Trybunał Konstytucyjny uznał ... rzecz biedniejszych samorządów. Raport „Ramy instytucjonalne polskich ...

  czytaj więcej

 • Paragon fiskalny znów trzeba będzie przechowywać przez 5 lat

  Paragon fiskalny znów trzeba będzie przechowywać przez 5 lat

  ... , wszelkie kopie dokumentów kasowych należało przechowywać przez ... przechowywania kopii dokumentów kasowych na nośnikach informatycznych ... przechowywania kopii dokumentów kasowych na nośnikach informatycznych, ... przechowywanie kopii dokumentów kasowych na nośnikach informatycznych ... indywidualną transakcję – dobowe raporty pozostają w pamięci ... ich wydrukowania z raportem miesięcznym. ... sporządzania miesięcznych zestawień raportów dobowych. Fiskalny raport miesięczny spełnia wymogi ...

  czytaj więcej

 • Transport: Fiskus szaleje nad morzem

  ... ., poz. 363) wynika tylko tyle, że usługa musi zostać ujęta w dobowym raporcie kasowym. – Przewoźnik może więc nabić usługę na kasę przed wejściem pasażerów na pokład, ... , doliczają do niego brakująca cenę – twierdzi Matuszewska. Pięć razy więcej Co gorsza, raporty z kas fiskalnych stanowią podstawę ewidencjonowania przychodów przez ryczałtowców (zgodnie z ...

  czytaj więcej

 • Firma zewnętrzna może przechować dokumenty księgowe

  ... księgi rachunkowe. Nie ma możliwości archiwizowania dużej ilości dokumentów. – Jakie są korzyści z przechowywania dokumentów księgowych poza firmą – pyta pani Karolina z Piły. Faktury, raporty kasowe, dokumenty księgowe można oddawać na przechowanie jednostce świadczącej usługi w tym zakresie. – Zbiory księgowe zawierające dokumenty firmy przechowuje się w należyty sposób i chroni ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób osoba prawna może ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych

  W jaki sposób osoba prawna może ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych

  ... przewagę pasywów nad aktywami (postanowienie SN z 8 listopada 1976 r., I CZ 96/76, OSPiKA 1997/10/165), zaświadczenie urzędu skarbowego, sprawozdania finansowe, raporty kasowe, wyciągi bankowe itd. Obowiązek wykazania braku środków na uiszczenie kosztów sądowych spoczywa na wnioskodawcy. Jak wskazał SN w postanowieniu z 18 grudnia 1990 r. ...

  czytaj więcej

 • Wielkość produkcji może być dowodem pracy w nadgodzinach

  ... wypłacenie wynagrodzenia za pracę w niedzielę w godzinach nadliczbowych. Skierował też wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy. Z kolei OIP w Gdańsku na podstawie raportów kasowych, dowodów kw (wypłat gotówkowych z kasy) oraz wydruków z kas fiskalnych udowodnił, że pracodawca fałszował ewidencję czasu pracy. W sporządzanych grafikach właściciel spółki jako ...

  czytaj więcej

 • Zwolnienie od kosztów wymaga podania pełnych informacji

  Zwolnienie od kosztów wymaga podania pełnych informacji

  ... okoliczność. Przyjmuje się, że można tego dokonać, przedstawiając dokumenty, które pozwalają określić sytuację majątkową spółki, np. bilans roczny, sprawozdanie finansowe, wyciągi z kont bankowych, raporty kasowe, deklaracje podatkowe, umowy kredytowe i pisma banku oceniające zdolność kredytową, dokumenty stwierdzające obciążenie nieruchomości hipoteką, a ruchomości zastawem, dokumenty stwierdzające wysokość zobowiązań. Nie można ...

  czytaj więcej

 • Zwolnienie przedsiębiorcy z opłat sądowych – na zasadach wyjątku

  ... do uzupełnienia braków formalnych. Najczęściej jest to wyciąg z rachunku bankowego, wykazanie bilansu zysków i strat, aktualnego stanu finansowego i istniejących zobowiązań, sprawozdań finansowych, raportów kasowych, deklaracji podatkowych, umów kredytowych i pism banku oceniających zdolność kredytową. Sąd bada podstawy faktyczne i prawne zwolnienia. Ważne jest m.in. to, czy podmiot ...

  czytaj więcej

 • Zwolnienie z opłat sądowych wymaga dowodów

  ... wniosku należy oprzeć na dowodach. Najpopularniejszymi są wyciąg z rachunku bankowego, wykazanie bilansu zysków i strat, stanu finansowego spółki i istniejących zobowiązań, sprawozdań finansowych, raportów kasowych, deklaracji podatkowych, umów kredytowych i pism banku oceniających zdolność kredytową, wyciągów z ksiąg wieczystych potwierdzających obciążenie nieruchomości hipoteką. Sąd bada podstawy faktyczne i prawne ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne