przeterminowanych zobowiązań

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przeterminowanych zobowiązań. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przeterminowanych zobowiązań.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Poradnik dłużnika: jak nie doprowadzić do egzekucji zobowiązań kredytowych

  ... nawet terminowa spłata zobowiązania (np. z posiadanych ... natychmiastowej spłaty całego zobowiązania: kapitału oraz odsetek. ... w prawie, jeśli zobowiązanie jest kwalifikowane do ... . ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE W UMOWIE ... maksymalnej stawki dla przeterminowanych zobowiązań (aktualnie 29 proc.) ... być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z ... odsetek, odsetek od przeterminowanych zobowiązań, aktualnie w maksymalnej ...

  czytaj więcej

 • Nie masz długów? Nie szkodzi. I tak możesz trafić na czarną listę

  ... których nie mają przeterminowanych zobowiązań. – Do biura trafia ... informacji o spłaconym zobowiązaniu grozi grzywna do ... nie miały poważnie przeterminowanych zobowiązań płatniczych czy kredytowych. ... informacji o spłaconym zobowiązaniu, przewidziana jest grzywna ... przekazanie informacji o zobowiązaniach dłużników do biura ... ocena tego, czy zobowiązanie dłużnika w rzeczywistości ... bowiem, że określone zobowiązanie ma charakter ...

  czytaj więcej

 • Tylko zapłacone odsetki od kredytów mogą być kosztem

  ... trudności z realizacją zobowiązań wobec swoich kontrahentów, ... biznesie. Nieterminowa realizacja zobowiązań finansowych wiąże się ... z nieterminową spłatą zobowiązań mogą zwiększyć koszty ... ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, gdyż takiego ... lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Nie stanowią one dla osoby zobowiązanej do jej uiszczenia ... odsetek od niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych, a więc ... czy spłatę przeterminowanych rat kredytowych. ...

  czytaj więcej

 • Jak sprawdzić dewelopera?

  Jak sprawdzić dewelopera?

  ... sprawozdania finansowe Aby pogłębić wiedzę na temat ewentualnych przeterminowanych zobowiązań dewelopera, można pokusić się sprawdzenie firmy w rejestrach ... będzie w stanie ukończyć prowadzoną inwestycję. Deweloper jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu w ... projektu, harmonogramu prac, biznesplanu. Dokładnie sprawdzi też możliwe przeterminowane zobowiązania, np. wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego - podkreśla Włodzimierz ...

  czytaj więcej

 • Własny biznes? Nie, dziękuję. Wracam na etat

  Własny biznes? Nie, dziękuję. Wracam na etat

  ... gospodarczej Bisnode Polska, w maju było 27,6 tys. dłużników, którzy mieli przeterminowane zobowiązania na łączną kwotę 1,1 mld zł. Kwota ta była o blisko ... duże. W czerwcu liczba zarejestrowanych osób bez zajęcia przekraczała 1,9 mln. Przeterminowane zobowiązania firm opiewają na kwotę 1,1 mld zł picture ...

  czytaj więcej

 • Sylwetka typowego polskiego dłużnika

  ... większe problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Zaczyna być to coraz większy problem ... nie wystarcza im pieniędzy na obsługę zobowiązań, które zaciągnęli w lepszych czasach – mówi ... na stu Polaków nie reguluje swoich zobowiązań w terminie. To już 1,92 ... ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. – Mamy świadomość, że w ...

  czytaj więcej

 • Jak zaciągać kredyt na dom

  ... terminami księgowania należności, zwłaszcza gdy zobowiązanie płatne jest z udziałem innego ... bank kredytodawca może uznać za przeterminowane. Znane są przypadki, w których ... , wskutek niewiedzy dłużnika o powstaniu przeterminowanego zobowiązania, każda kolejna rata jest niepełna, ... wystąpić o egzekucję tak powstałego zobowiązania. Znam przypadek, gdy ... w ten sposób zobowiązanie bank sprzedał bez ...

  czytaj więcej

 • Wartość netto <strong>przeterminowanej</strong> należności to także koszty księgowe

  Wartość netto przeterminowanej należności to także koszty księgowe

  ... przychodów) oraz kontem zobowiązania z tytułu VAT ... – strona Ma konta zobowiązań). – Obecnie, w momencie ... VAT z konta zobowiązania z tego tytułu ... pełnej wartości należności, przeterminowanej powyżej 90 dni, ... ujęte na koncie zobowiązań bieżących z tytułu ... . W wyniku zmian zobowiązanie z tytułu VAT ... przypadku braku płatności zobowiązanie z tytułu VAT ... na należność przeterminowaną utworzony zostanie ...

  czytaj więcej

 • BIG InfoMonitor: Spada zaległe zadłużenie Polaków

  BIG InfoMonitor: Spada zaległe zadłużenie Polaków

  ... zdjęcie główne „Łączna kwota zaległych zobowiązań Polaków spadła. Od sześciu miesięcy ... z ważnych powodów, ale spłacalność zobowiązań poprawia się .” – mówi Mariusz Hildebrand, ... miliona osób nie regulowało swoich zobowiązań w terminie. Zadłużenie ... ,26% wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. W tych ... można sobie poradzić. Ponad 60% przeterminowanych zobowiązań to kwoty poniżej 5 tysięcy ...

  czytaj więcej

 • Na zatory - miękka windykacja

  ... płatniczych. Terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań uniemożliwia trudna sytuacja życiowa, sprawy ... o rzetelnym lub nierzetelnym spłacaniu zobowiązań banki i pożyczkodawcy niebankowi podejmują ... ewidencji sprawia, że spłaca zaległe zobowiązania - dowodzi Mariusz Hildebrand. ... fazą jest przekazanie danych o przeterminowanych zobowiązaniach do BIG. Czynności tej przedsiębiorca ... tym etapie swoje zobowiązania spłaca średnio kolejne ...

  czytaj więcej

 • Jak spółka DSS, wykonawca na A2, broni się przed bankructwem

  Jak spółka DSS, wykonawca na A2, broni się przed bankructwem

  ... jak najszybszego uregulowania zobowiązań. Część z nich to zobowiązania przeterminowane - w odniesieniu do ... płaci: Wielki zakres zobowiązań, zaległości z przyjęciem ... Zaległości w zapłacie zobowiązań wynikają głównie z ... podkreślić, iż 30% zobowiązań wynika z trudności ... choć spółka obsługuje zobowiązania, będzie rozważać zarówno ... zmniejszenie kosztu posiadanych zobowiązań (jak np. obligacji). ...

  czytaj więcej

 • Przeciętny polski dłużnik zalega ze spłatą 9,7 tys. zł

  Przeciętny polski dłużnik zalega ze spłatą 9,7 tys. zł

  ... wzrosła o prawie 2,5 mld zł. I jest to najwyższy przyrost kwartalny od sierpnia 2007 r. Skąd ten dług? Jak piszą autorzy raportu InfoMonitora, zobowiązania to niezapłacone rachunki za prąd, gaz, telefon, nieopłacony czynsz za mieszkanie czy alimenty. Ale w tej grupie są też kredyty hipoteczne i konsumpcyjne. Dłużników, ...

  czytaj więcej

 • Roszczenie o spłatę rat przedawnia się po 3 latach

  Roszczenie o spłatę rat przedawnia się po 3 latach

  ... się, że uregulowanie takiego zobowiązania jest jego prawem, ... informację o istniejącym zobowiązaniu. Windykatorzy umiejętnie wykorzystują ... prawa dłużnik ureguluje przeterminowane długi. Zdaniem Arkadiusza ... klient regulował swoje zobowiązania terminowo, to po wygaśnięciu zobowiązania dane mogą być ... BIK po wygaśnięciu zobowiązania to świadoma rezygnacja ... nie reguluje swoich zobowiązań. - Jeśli zalega z ...

  czytaj więcej

 • Kredyt obrotowy: czy firmie się to opłaci?

  Kredyt obrotowy: czy firmie się to opłaci?

  ... na zakup towarów, surowców, materiałów oraz opłatę tych zobowiązań, które nie są przeterminowane. Kredyt obrotowy uznawany jest za kredyt krótkoterminowy. Porównaj ... w przypadkach obu kredytów dopuszcza wcześniejszą spłatę całości zobowiązania. Kredyt obrotowy w Idea Banku Ciekawą ofertą dla ... miesięcy, włączając w to okres karencji. W przypadku zobowiązań w kwocie do ...

  czytaj więcej

 • Możliwe podwójne obciążenie podatkowe dłużnika

  Możliwe podwójne obciążenie podatkowe dłużnika

  ... kwoty nieterminowo regulowanych zobowiązań z tytułu dostaw ... którym podatnik uregulował zobowiązanie. Głównym celem wprowadzonych ... kontrahentem umorzenie nieuregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw ... r. dłużnik, którego przeterminowane zobowiązanie zostało umorzone, uzyskiwał ... taki dłużnik będzie zobowiązany nie tylko do ... z tytułu umorzenia zobowiązania, ale również do ... nieuregulowanych w terminie zobowiązań. Tak pomniejszone koszty ...

  czytaj więcej

 • Faktoring poprawia płynność firmy

  ... bieżące potrzeby i bez zakłóceń pokrywanie zobowiązań. W takim przypadku niemal zbawienna może ... jej sporządzaniu mają zastosowanie przepisy dotyczące zobowiązań oraz określające zmiany wierzyciela. Formalne podstawy ... obsługi czteromiesięcznego kredytu zaciągniętego na uregulowanie zobowiązań lub tym bardziej zapłacenie karnych odsetek od przeterminowanych zobowiązań podatkowych. OPINIA TOMASZ MAZURKIEWICZ dyrektor departamentu ...

  czytaj więcej

 • Windykatorzy skupują złe długi od banków

  ... kapitału i coraz chętniej wyprzedają portfele przeterminowanych zobowiązań windykatorom. Chętnie takich transakcji, zdaniem firm ... banki. Robią tak, bo rośnie wartość przeterminowanych pożyczek. Tylko w maju przybyło ich ... dużej mierze od firmy, która przejęła zobowiązanie. ● Zwykle po tym, jak dług został ... się osobiście. Tym, którzy nie oddają zobowiązania, grozi wpisanie na ...

  czytaj więcej

 • Likwidację starych składowisk odpadów można dofinansować

  ... . plany likwidacji składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin, ... stałego przechowywania nierozkładalnych przeterminowanych środków ochrony roślin. ... lat 60. zdeponowano przeterminowane środki ochrony roślin, ... . Obowiązek likwidacji Podmiotami zobowiązanymi do likwidacji mogilników ... , iż likwidacja składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin ... w zakresie usuwaniu przeterminowanych środków ochrony roślin ... terenów zdegradowanych składowaniem przeterminowanych środków ochrony roślin ... jest utylizacja przeterminowanych środków ochrony ...

  czytaj więcej

 • Jak dbać o zachowanie płynności finansowej firmy

  ... do regulowania krótkoterminowych zobowiązań, czyli takich, których ... wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników ... pracowników czy regulowanie zobowiązań publicznoprawnych, nie wspominając ... wyniku terminowego regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów czy ... do obsługi kolejnych zobowiązań maleje. Przedsiębiorcy, mając ... do zaprzestania regulowania zobowiązań. Trudno się zatem ... zapobieganie powstawania wierzytelności przeterminowanych, dyscyplinowanie płatnicze klientów ... skutecznego zarządzania zobowiązaniami przedsiębiorca oszczędza ...

  czytaj więcej

 • Jak sprawdzić potencjał i wiarygodność klienta

  Jak sprawdzić potencjał i wiarygodność klienta

  ... krótkoterminowych do krótkoterminowych zobowiązań, wskaźnik płynności bieżącej ... obrotowych z krótkoterminowymi zobowiązaniami, a także podstawowe ... aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, wskaźnik płynności ... obrotu, okres spłaty zobowiązań w dniach obrotu, ... ogólnego zadłużenia (stosunek zobowiązań do aktywów), wskaźnik ... długoterminowego I (stosunek zobowiązań długoterminowych ... własnego i tych zobowiązań), wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitałach ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej