programu naprawczego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu programu naprawczego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące programu naprawczego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

  Muszą być one wykazane w sprawozdaniach finansowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, zbadanych przez biegłego rewidenta oraz w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Za dzień stwierdzenia straty netto przyjmuje się dzień podpisania przez rektora sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

  czytaj więcej

 • "Rząd nie przyznał pomocy publicznym szpitalom które wprowadziły <strong>programy</strong> <strong>naprawcze</strong>"

  "Rząd nie przyznał pomocy publicznym szpitalom które wprowadziły programy naprawcze"

  ... na tym, projekt uchwały w sprawie programu nie był w ogóle konsultowany z ... to, że nie warto było wprowadzać programów naprawczych, dostosowywać liczby łóżek do faktycznych potrzeb ... ubiegłym roku w ramach tego samego programu dodatkowe środki były skierowane tylko do ... roku po raz ostatni z tego programu wybrane placówki dostaną ...

  czytaj więcej

 • Boni: <strong>Program</strong> <strong>naprawczy</strong> nie może wyhamować wzrostu gospodarczego

  Boni: Program naprawczy nie może wyhamować wzrostu gospodarczego

  ... VAT po przekroczeniu progów ostrożnościowych. Drugi obszar to program naprawczy zakładający możliwą likwidację ulg po przekroczeniu progu 55 ... elementy niezbędne i uchwalić je szybko, a pakiet naprawczy zostawić do dalszej dyskusji. Taką ... ? Nie. Ja po prostu uważam, że narzędzia w programie naprawczym trzeba dokładnie przemyśleć. Może trzeba dodać inne, tak ...

  czytaj więcej

 • Jak zredukować świadczenie niepieniężne

  Jak zredukować świadczenie niepieniężne

  ... domu do połowy albo też jego realizację w ratach. Prawo upadłościowe i naprawcze odmiennie reguluje skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w przypadku ogłoszenia ... redukcję i spłatę ich w ratach. W tym zakresie prawo upadłościowe i naprawcze upadłego nie ogranicza, katalog dopuszczalnych sposobów restrukturyzacji zobowiązań ma w oczywisty sposób ...

  czytaj więcej

 • Naprawa prawa <strong>naprawczego</strong> pilnie potrzebna

  Naprawa prawa naprawczego pilnie potrzebna

  ... zakazy wszczęcia postępowania naprawczego. zdjęcie główne ... – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz ... regulacje dotyczące procedury naprawczej zostały wprost zaczerpnięte ... poprawiła nowelizacja procedury naprawczej uchwalona sześć lat ... o wszczęcie postępowania naprawczego na podstawie znowelizowanych ... , że faktycznie postępowanie naprawcze nie działa – potwierdza ... spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla ... Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego ...

  czytaj więcej

 • Układ z wierzycielami w postępowaniu naprawczym

  ... możliwości prowadzenia postępowania naprawczego zaproponowane w projekcie ... prawa upadłościowego i naprawczego może okazać się ... ze wszczęciem postępowania naprawczego. Instytucja polskiego postępowania naprawczego jest tutaj trochę ... prawa upadłościowego i naprawczego niepotrzebnie odcinają drogę ... wszczęcia postępowania naprawczego tym dłużnikom, ... zostać poddane postępowaniu naprawczemu. Postępowanie naprawcze będzie więc wypełniało ... mają właściwie przygotowanego programu naprawczego albo są już ...

  czytaj więcej

 • Niż wymusi likwidacje. 1/3 publicznych uczelni upadnie

  Niż wymusi likwidacje. 1/3 publicznych uczelni upadnie

  ... . Długi pogrążą uczelnie Wprowadzenie programów naprawczych przez uczelnie publiczne przewiduje ... wyższym. Przepisy dotyczące programów zaczną obowiązywać od ... i będą musiały takie programy naprawcze wdrażać – mówi prof. ... , że cięcia wymuszone programami naprawczymi w pierwszej kolejności ... , który nie wdroży programu naprawczego albo nie osiągnie ... lat od wdrożenia programu naprawczego nie uda się ...

  czytaj więcej

 • Poradnik dłużnika: jak nie doprowadzić do egzekucji zobowiązań kredytowych

  ... realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego. Przepis ten stosuje ... cały okres realizacji programu naprawczego, chyba że bank stwierdzi, iż program naprawczy nie jest w ... weksel konsumentowi. Przygotowanie programu naprawczego Trzeba od razu ... musimy przygotować propozycję programu naprawczego. Nie oczekujmy, że ... kredytu jest dobrym programem naprawczym. Innym wariantem takiego ... . W ramach programu naprawczego możemy też ...

  czytaj więcej

 • Pożyczkę dla gminy można zabezpieczyć wekslem in blanco

  ... postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Rozporządzenie określa szczegółowo, ... państwa, jeśli realizuje program naprawczy albo przygotowuje się do realizacji takiego programu. Ponadto uzyskanie pożyczki ... , jeśli z analizy programu naprawczego wynika, że nastąpi ... do wniosku, jest program postępowania naprawczego. Do wniosku dołącza ... w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego, uchwałę w sprawie ...

  czytaj więcej

 • KNF traci cierpliwość do SKOK-ów

  KNF traci cierpliwość do SKOK-ów

  ... kasa sama realizuje program naprawczy, więc nie powinna ...  inne. W sprawie programu naprawczego? Przekazaliśmy Kasie Krajowej ... konieczności przygotowania takiego programu. Kiedy? Na jakiej ... , że przesłanką do programu naprawczego jest nie tylko ... przez Komisję Europejską program pomocy publicznej w ... zatwierdzenie przez nas programu naprawczego. To może nastąpić ... połączenie, na plan naprawczy i na ...

  czytaj więcej

 • Firmy mogą zwalniać, a i tak dostaną dopłaty do pensji

  Firmy mogą zwalniać, a i tak dostaną dopłaty do pensji

  ... obowiązek Trudności pracodawcom może też sprawić konieczność opracowania programu naprawczego uprawdopodabniającego poprawę ich kondycji finansowej. – Niełatwo będzie pogodzić ... przepisy specustawy są tak skonstruowane, że obowiązek przygotowania programu naprawczego w praktyce może nie mieć żadnego znaczenia. Firmy ... pobierania pomocy firma nie zrealizuje żadnego z założeń programu i tak nie będzie musiała ...

  czytaj więcej

 • "Zadaniem banku jest ocena planów <strong>naprawczych</strong> SP ZOZ, a nie pomoc w ich przygotowywaniu"

  "Zadaniem banku jest ocena planów naprawczych SP ZOZ, a nie pomoc w ich przygotowywaniu"

  ... SP ZOZ w przygotowaniu takich programów? - Powołany zespół BGK opracuje wytyczne, ... angażować się w proces przygotowania programu. Jest to jedna z podstawowych zasad niezależnej oceny. Programy będą przygotowywane przez samorządowców, którzy ... do przedstawienia profesjonalnego i realistycznego programu, który będzie miał charakter ... będą musiały spełniać programy, aby zostały zaakceptowane ...

  czytaj więcej

 • Mazowsze jak Grecja. Bez <strong>programu</strong> pomocowego nie przetrwa

  Mazowsze jak Grecja. Bez programu pomocowego nie przetrwa

  ... dymisji. Ale nie czuję się też przyspawany do krzesła. Opracował pan plan naprawczy dla Mazowsza? Trudno mówić o planie naprawczym, kiedy problemy wynikają z obiektywnych przyczyn. Mówimy raczej o planie stabilizacyjnym. Jego ...

  czytaj więcej

 • Saryusz- Wolski: stocznie potrzebują dobrego programu prywatyzacyjnego

  ... zaniedbań. Bruksela chce w najbliższą środęnakazać stoczni zwrot prawie 5 miliardów złotych, które dostały zbudżetu po wejściu Polski do Unii. Komisja uważa bowiem, żedotychczasowe działania naprawcze nie gwarantują zakładomdługoterminowej rentowności, co jest warunkiem akceptacji rządowegowsparcia. "Rozbieżności stanowisk prezydenta i premieraszkodzą wizerunkowi Polski w Europie" Saryusz-Wolski skrytykował też wypowiedź prezydentaFrancji, ...

  czytaj więcej

 • Samorządy są nadmiernie zadłużone. Mogą stracić unijne dotacje

  Samorządy są nadmiernie zadłużone. Mogą stracić unijne dotacje

  ... plany naprawcze Z listy ... od konieczności przygotowania programu naprawczego. Niektórym wystarczył sygnał ... budżet, ale bez programu naprawczego nie był już ... wymagalnymi. Wówczas uniknięcie programu naprawczego jest właściwie niemożliwe. ... . 60 mld zł. Program naprawczy może oznaczać nie ... , na przygotowanie projektu programu naprawczego samorząd ma 45 ... bydgoskiej RIO projekt programu naprawczego. Opowiada, że w ...

  czytaj więcej

 • Dyrektorzy szkół stracą pracę

  ... dbania o schludny wygląd uczniów i programów naprawczych po wizytacjach tzw. giertychowskich trójek – to ... wygląd przez uczniów oraz nie przygotowano programu naprawczego mającego na celu przeciwdziałanie agresji wśród ... określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia ... dla organu prowadzącego szkołę. – Przygotowaliśmy już program naprawczy w naszej szkole, bo to konieczne. ...

  czytaj więcej

 • GDDKiA odpowiada na zarzuty Reutersa: Unijne zasady nie w smak nierzetelnym wykonawcom

  GDDKiA odpowiada na zarzuty Reutersa: Unijne zasady nie w smak nierzetelnym wykonawcom

  ... rzekomo nie miał środków w kwocie ok. 20 mln PLN na realizację programu naprawczego mostu MA 532 zgodnie z nakazami Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, proponował, ... Budowlanego wydali rok temu decyzję potwierdzającą błędy generalnego wykonawcy. Mimo deklaracji wykonania programu naprawczego, firma Alpine Bau nigdy nie wywiązała się ze swojego zobowiązania. ...

  czytaj więcej

 • Bank BPH nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2011 r. Nadal pokrywa straty

  Bank BPH nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2011 r. Nadal pokrywa straty

  "W myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, w przypadku Banku BPH zwanego Programem Wzmocnienia Efektywności, wszelkie zyski muszą być wykorzystane na pokrycie uprzednio ...

  czytaj więcej

 • Na uczelniach szykują się ostre cięcia etatów. Rektorzy zrobią to sami lub pomogą im komisarze

  Na uczelniach szykują się ostre cięcia etatów. Rektorzy zrobią to sami lub pomogą im komisarze

  ... , które mają problemy finansowe, do wprowadzenia programu naprawczego. Zgodnie z przepisami publiczne szkoły wyższe ... z budżetu państwa. – Taki program obejmuje m.in. ... przez ministra szkolnictwa wyższego objęte są programem naprawczym, tj.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ... przypadku gdy uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego lub ocena jego rezultatów wskaże, że ...

  czytaj więcej

 • Firmy złożą jeden wniosek o dopłaty do pensji

  Firmy złożą jeden wniosek o dopłaty do pensji

  ... mógł przedstawić sprawozdania o podobnym charakterze. Firma zostanie też zobowiązana do przedstawienia programu naprawczego. Będzie musiał zawierać m.in. prezentację przedsiębiorcy, która określi cele, zadania, profil ... opisze też działania zorientowane na poprawę finansową firmy oraz strategię realizacji tego programu. – Ostatni z wymienionych wymogów może być zbyt trudny dla małych i ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej