programu naprawczego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu programu naprawczego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące programu naprawczego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

  Muszą być one wykazane w sprawozdaniach finansowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, zbadanych przez biegłego rewidenta oraz w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Za dzień stwierdzenia straty netto przyjmuje się dzień podpisania przez rektora sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

  czytaj więcej

 • Resort skarbu bierze się za TVP: Oczekuje ścięcia kosztów i <strong>programu</strong> <strong>naprawczego</strong>

  Resort skarbu bierze się za TVP: Oczekuje ścięcia kosztów i programu naprawczego

  Na początku października prezes TVP Juliusz Braun poinformował, że strata finansowa spółki może być większa niż planowane na ten rok 60 mln zł. Telewizja publiczna stara się o kredyt obrotowy na 70 mln zł. Wkrótce zarząd TVP ma wybrać formę sprzedaży siedziby redakcji informacyjnych na pl. Powstańców Warszawy. Na transakcję ...

  czytaj więcej

 • LOT wdraża <strong>program</strong> <strong>naprawczy</strong>

  LOT wdraża program naprawczy

  ... dziś wdraża wielopłaszczyznowy program naprawczy. Ma on sześć ... . W ramach tego programu, LOT zamierza ograniczyć ... sytuację" - dodał. Program zakłada lepsze ... "Mamy nadzieje, że program naprawczy jest naszą odpowiedzią ... Nowak zapewnił, że program naprawczy chce realizować we ... +współpracy z nami+. Program naprawczy nie był konsultowany ... . Jak podkreślił Nowak, program naprawczy jest "korzystny dla ...

  czytaj więcej

 • "Rząd nie przyznał pomocy publicznym szpitalom które wprowadziły <strong>programy</strong> <strong>naprawcze</strong>"

  "Rząd nie przyznał pomocy publicznym szpitalom które wprowadziły programy naprawcze"

  ... na tym, projekt uchwały w sprawie programu nie był w ogóle konsultowany z ... to, że nie warto było wprowadzać programów naprawczych, dostosowywać liczby łóżek do faktycznych potrzeb ... ubiegłym roku w ramach tego samego programu dodatkowe środki były skierowane tylko do ... roku po raz ostatni z tego programu wybrane placówki dostaną ...

  czytaj więcej

 • Kompania Węglowa dostanie zmodyfikowany <strong>program</strong> <strong>naprawczy</strong>

  Kompania Węglowa dostanie zmodyfikowany program naprawczy

  Jak dodał, Kowalczyk przedstawi zmieniony program także stronie związkowej. "Pełnomocnik dostał też pełne kompetencje (...) i będzie kontynuował działania rządu (w zakresie naprawy górnictwa - PAP), powoła też stosowny zespół, w skład którego ...

  czytaj więcej

 • Boni: <strong>Program</strong> <strong>naprawczy</strong> nie może wyhamować wzrostu gospodarczego

  Boni: Program naprawczy nie może wyhamować wzrostu gospodarczego

  ... VAT po przekroczeniu progów ostrożnościowych. Drugi obszar to program naprawczy zakładający możliwą likwidację ulg po przekroczeniu progu 55 ... elementy niezbędne i uchwalić je szybko, a pakiet naprawczy zostawić do dalszej dyskusji. Taką ... ? Nie. Ja po prostu uważam, że narzędzia w programie naprawczym trzeba dokładnie przemyśleć. Może trzeba dodać inne, tak ...

  czytaj więcej

 • Do końca grudnia gotowy będzie program naprawczy dla górnictwa

  Kowalczyk dodał, że sytuacja sektora górniczego jest trudna. Spada wydobycie, za 10 miesięcy tego roku wyniosło 58 mln ton wobec 62 mln ton rok wcześniej. "Spada też rentowność. Wskaźnik rentowności netto wynosi minus 2,9 proc., a do każdej tony dopłacamy ok. 34 zł" - powiedział. W rozmowie z dziennikarzami potwierdził, ...

  czytaj więcej

 • KE odblokuje płatności z <strong>programu</strong> Innowacyjna Gospodarka. Polski rząd przedstawił plan <strong>naprawczy</strong>

  KE odblokuje płatności z programu Innowacyjna Gospodarka. Polski rząd przedstawił plan naprawczy

  ... tzw. priorytetu 7 (e-government) programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata ... Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji plan naprawczy; Komisja Europejska zgłosiła do niego ... . W lipcu przedstawiliśmy ponownie plan naprawczy i teraz mamy odwieszone płatności. ... system zarządzania i kontroli w programie Innowacyjna Gospodarka funkcjonuje właściwie, ... tzw. priorytecie 4 programu Innowacyjna Gospodarka, z ...

  czytaj więcej

 • Jak zredukować świadczenie niepieniężne

  Jak zredukować świadczenie niepieniężne

  ... domu do połowy albo też jego realizację w ratach. Prawo upadłościowe i naprawcze odmiennie reguluje skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w przypadku ogłoszenia ... redukcję i spłatę ich w ratach. W tym zakresie prawo upadłościowe i naprawcze upadłego nie ogranicza, katalog dopuszczalnych sposobów restrukturyzacji zobowiązań ma w oczywisty sposób ...

  czytaj więcej

 • Naprawa prawa <strong>naprawczego</strong> pilnie potrzebna

  Naprawa prawa naprawczego pilnie potrzebna

  ... zakazy wszczęcia postępowania naprawczego. zdjęcie główne ... – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz ... regulacje dotyczące procedury naprawczej zostały wprost zaczerpnięte ... poprawiła nowelizacja procedury naprawczej uchwalona sześć lat ... o wszczęcie postępowania naprawczego na podstawie znowelizowanych ... , że faktycznie postępowanie naprawcze nie działa – potwierdza ... spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla ... Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego ...

  czytaj więcej

 • Układ z wierzycielami w postępowaniu naprawczym

  ... możliwości prowadzenia postępowania naprawczego zaproponowane w projekcie ... prawa upadłościowego i naprawczego może okazać się ... ze wszczęciem postępowania naprawczego. Instytucja polskiego postępowania naprawczego jest tutaj trochę ... prawa upadłościowego i naprawczego niepotrzebnie odcinają drogę ... wszczęcia postępowania naprawczego tym dłużnikom, ... zostać poddane postępowaniu naprawczemu. Postępowanie naprawcze będzie więc wypełniało ... mają właściwie przygotowanego programu naprawczego albo są już ...

  czytaj więcej

 • Rusza rządowy program "Ratujemy polskie szpitale"

  ... lata 2009-2011 program zakłada pomoc finansową ... CIR ostateczna wersja programu "Ratujemy polskie szpitale ... .in. postulat, aby programem objąć także tesamorządy, ... i utworzyłyspółki kapitałowe. Program "Ratujemy polskie szpitale" ... zdrowia. Udział w programie jest dobrowolny. Pomoc ... wziąć udział w programie przekształceń ... na udział w programie, mająprzygotować plany naprawcze lecznic. Narodowy Fundusz ...

  czytaj więcej

 • Niż wymusi likwidacje. 1/3 publicznych uczelni upadnie

  Niż wymusi likwidacje. 1/3 publicznych uczelni upadnie

  ... . Długi pogrążą uczelnie Wprowadzenie programów naprawczych przez uczelnie publiczne przewiduje ... wyższym. Przepisy dotyczące programów zaczną obowiązywać od ... i będą musiały takie programy naprawcze wdrażać – mówi prof. ... , że cięcia wymuszone programami naprawczymi w pierwszej kolejności ... , który nie wdroży programu naprawczego albo nie osiągnie ... lat od wdrożenia programu naprawczego nie uda się ...

  czytaj więcej

 • Poradnik dłużnika: jak nie doprowadzić do egzekucji zobowiązań kredytowych

  ... realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego. Przepis ten stosuje ... cały okres realizacji programu naprawczego, chyba że bank stwierdzi, iż program naprawczy nie jest w ... weksel konsumentowi. Przygotowanie programu naprawczego Trzeba od razu ... musimy przygotować propozycję programu naprawczego. Nie oczekujmy, że ... kredytu jest dobrym programem naprawczym. Innym wariantem takiego ... . W ramach programu naprawczego możemy też ...

  czytaj więcej

 • Pożyczkę dla gminy można zabezpieczyć wekslem in blanco

  ... postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Rozporządzenie określa szczegółowo, ... państwa, jeśli realizuje program naprawczy albo przygotowuje się do realizacji takiego programu. Ponadto uzyskanie pożyczki ... , jeśli z analizy programu naprawczego wynika, że nastąpi ... do wniosku, jest program postępowania naprawczego. Do wniosku dołącza ... w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego, uchwałę w sprawie ...

  czytaj więcej

 • KNF traci cierpliwość do SKOK-ów

  KNF traci cierpliwość do SKOK-ów

  ... kasa sama realizuje program naprawczy, więc nie powinna ...  inne. W sprawie programu naprawczego? Przekazaliśmy Kasie Krajowej ... konieczności przygotowania takiego programu. Kiedy? Na jakiej ... , że przesłanką do programu naprawczego jest nie tylko ... przez Komisję Europejską program pomocy publicznej w ... zatwierdzenie przez nas programu naprawczego. To może nastąpić ... połączenie, na plan naprawczy i na ...

  czytaj więcej

 • Firmy mogą zwalniać, a i tak dostaną dopłaty do pensji

  Firmy mogą zwalniać, a i tak dostaną dopłaty do pensji

  ... obowiązek Trudności pracodawcom może też sprawić konieczność opracowania programu naprawczego uprawdopodabniającego poprawę ich kondycji finansowej. – Niełatwo będzie pogodzić ... przepisy specustawy są tak skonstruowane, że obowiązek przygotowania programu naprawczego w praktyce może nie mieć żadnego znaczenia. Firmy ... pobierania pomocy firma nie zrealizuje żadnego z założeń programu i tak nie będzie musiała ...

  czytaj więcej

 • Tomczykiewicz: Bez planu <strong>naprawczego</strong> pracę na Śląsku stracą setki tysięcy ludzi

  Tomczykiewicz: Bez planu naprawczego pracę na Śląsku stracą setki tysięcy ludzi

  ... odbędzie się pierwsze czytanie przygotowanego przez rząd, a złożonego przez PO projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zmiany mają umożliwić realizację rządowego programu naprawczego dla Kompanii Węglowej. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Kowalczyk: Koszt programu restrukturyzacji KW wyższy o kilkanaście procent

  ... Gospodarki informowało wcześniej, że zakończyło negocjacje ze stroną społeczną w sprawie planów naprawczych dla Kompanii Węglowej. Powstanie tzw. Nowa Kompania Węglowa, w skład której wejdzie 16 spółek. Jej tworzenie zakończy się do 30 września 2015 r. Programy naprawcze obejmują KWK Brzeszcze; KWK Sośnica- Makoszowy (Ruch-Makoszowy); KWK Bobrek-Centrum (Ruch- ...

  czytaj więcej

 • Misja UE, EBC i MFW chce korekty planu naprawczego Grecji

  ... dłuższa i głębsza niż początkowo oczekiwano. "Strategia finansowa musi zostać zrewidowana. Biorąc pod uwagę niewielkie szanse powrotu Grecji na rynki kredytowe w 2012 roku, program naprawczy jest obecnie niedoinwestowany. Wypłata następnej raty nie może nastąpić, dopóki problem tego niedoinwestowania nie zostanie rozwiązany" - wskazuje raport. Trojka poinformowała, że wkrótce powstanie agencja ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne