prawomocnej decyzji

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawomocnej decyzji. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawomocnej decyzji.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prawomocne decyzje stanowią informację publiczną

  ... . Postanowienie odmowne W tym konkretnym przypadku chodziło o decyzję odmawiającą przyznania prawa ochronnego na wzór. W tym ... na rozprawie przed NSA zajął stanowisko, że udostępnienie decyzji i innych dokumentów z postępowania zgłoszeniowego mogłoby naruszyć ... zaczyna działać u. o d.i.p., a decyzje administracyjne i inne dokumenty wytworzone przez organ ...

  czytaj więcej

 • Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną <strong>decyzję</strong> urzędnika

  Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

  ... odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością ... , np. urzędnik wydający decyzję administracyjną w imieniu ... pierwsze na mocy prawomocnego orzeczenia sądu ... np. wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na ... wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można ... do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na ...

  czytaj więcej

 • "Fiskus musi uzasadnić wykonalność <strong>decyzji</strong>"

  "Fiskus musi uzasadnić wykonalność decyzji"

  ... w zakresie wykonalności decyzji. Na czym polegają ... i II instancji decyzja określająca zobowiązanie podatkowe ... , chyba że wykonanie decyzji, na wniosek podatnika ... , zostało wstrzymane. Obecnie decyzja wydana w I ... o wstrzymanie wykonania decyzji. Czy te zasady dotyczą decyzji wydanych przez organ ... ? Niestety nie. Ta decyzja podlega wykonaniu, a ... wykonanie takiej decyzji może być ...

  czytaj więcej

 • Po postępowaniu legalizacyjnym nie można już wydać decyzji o warunkach zabudowy

  ... . M. o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy ... została objęta bowiem prawomocną już decyzją organu nadzoru budowlanego ... tej sytuacji wydanie decyzji o warunkach zabudowy ... którego została wydana prawomocna decyzja nakazująca jego rozbiórkę. Nie można wydać decyzji ustalającej warunki zabudowy ... wynika zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy ... administracyjne. Skargę na decyzję SKO ...

  czytaj więcej

 • Nie można wstrzymać wykonania <strong>decyzji</strong> środowiskowej

  Nie można wstrzymać wykonania decyzji środowiskowej

  Decyzję można zaskarżyć do ... do czasu uzyskania prawomocnego wyroku. Jeżeli organ ... utrzyma w mocy decyzję środowiskową, stanie się ... się okaże, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ... wstrzymania wykonania zaskarżonych decyzji. Skarżący może, wnosząc ... wstrzymania wykonania takiej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ... o wstrzymaniu wykonania decyzji administracyjnej. Skarżący uzasadniają ... na podstawie zaskarżonej decyzji środowiskowej spowoduje ...

  czytaj więcej

 • Zlekceważenie <strong>decyzji</strong> ZUS może z czasem zaszkodzić

  Zlekceważenie decyzji ZUS może z czasem zaszkodzić

  ... , wydana decyzja dotycząca praw ... zasady związania sądu prawomocną decyzją ZUS są też ... , że związanie sądu prawomocną decyzją ZUS nie jest ... z osnowy ostatecznej decyzji administracyjnej, chyba że decyzja została wydana przez ... takie wady formalne decyzji administracyjnej, które decyzję tę dyskwalifikują w ... sąd uwzględnione, gdyż decyzja ta jest już prawomocna i sąd musi ...

  czytaj więcej

 • Nie może być dwóch sprzecznych decyzji w obrocie prawnym

  ... i Cuprod, ostateczną decyzję unieważniającą znak towarowy ... . Dłuższe prawo ochronne Decyzja o unieważnieniu uprawomocniła ... po wydaniu ostatecznej decyzji unieważniającej, a przed ... skargę na tę decyzję, UP wystosował do ... , jakie powinna zawierać decyzja administracyjna, jest jednak dokumentem o charakterze decyzji i zwrócił sprawę ... wzajemnie się wykluczające decyzje: prawomocna o unieważnieniu spornego ...

  czytaj więcej

 • "Po uchyleniu <strong>decyzji</strong> nie ma egzekucji"

  "Po uchyleniu decyzji nie ma egzekucji"

  ... , który uchyla zaskarżoną decyzję podatkową, może wstrzymać jej wykonanie? Decyzja ostateczna organu podatkowego ... do wstrzymania wykonania decyzji po wniesieniu skargi na decyzje ma także sąd. ... jest prawomocny, to nie ... i wstrzymuje wykonanie decyzji organu II instancji? Decyzja organu I instancji ... egzekwowana. W przypadku prawomocnego uchylenia decyzji II instancji zastosowanie ...

  czytaj więcej

 • Co trzeci odwołujący się od <strong>decyzji</strong> emerytalnej wygrał z ZUS w sądzie

  Co trzeci odwołujący się od decyzji emerytalnej wygrał z ZUS w sądzie

  ... 249,1 tys. decyzji emerytalnych. Odwołało się ... na skarżenie jego decyzji. Nie robią tego ... , że ZUS wydaje decyzję o przyznaniu emerytury ... uprawomocnieniu się jego decyzji okazało się, że ... wydaną przez siebie decyzję w dowolnym czasie. ... wielu orzeczeń kwestionujących decyzje zakładu wydawane na ... po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń ... wydaniem tej decyzji, które mają ...

  czytaj więcej

 • Fiskus decyduje o wstrzymaniu wykonania decyzji

  ... podkreślił, że ocena, czy decyzja wymierzająca wysokość podatku do ... spółki wstrzymania wykonania decyzji. Organy podatkowe z ... jednak od tej decyzji i stała się ... wstrzymanie wykonania tej decyzji. Organ podatkowy uznał ... zachodzi prawdopodobieństwo uchylenia decyzji ostatecznej, ponieważ brak ... podatnika o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej. Wyrok jest prawomocny. ORZECZNICTWO Wyrok NSA z ...

  czytaj więcej

 • Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

  ... niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej. Zgodnie z ... wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można ... do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na ... niewydania orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich ... niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy ... . Brak orzeczenia lub decyzji Właściwym postępowaniem, w ...

  czytaj więcej

 • Błędne <strong>decyzje</strong> mogą drogo kosztować urzędnika

  Błędne decyzje mogą drogo kosztować urzędnika

  ... są setki tysięcy decyzji. Wiele z nich ... również dla autora decyzji. Należy bowiem pamiętać, ... wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, można żądać jej ... do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na ... niewydania orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ... to wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na ...

  czytaj więcej

 • Decyduje data wydania <strong>decyzji</strong> zobowiązującej do zwrotu świadczenia

  Decyduje data wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu świadczenia

  ... . Zostało to potwierdzone prawomocnym wyrokiem. Co istotne, ... powodu wydał dwie decyzje, tzn. odmawiającą prawa ... rencisty od tych decyzji, a także zarzutu ... . Dlatego, jego zdaniem, decyzja ZUS powinna być ... czasie pomiędzy wydaniem decyzji dotyczącej wstrzymania wypłaty świadczenia a decyzją zobowiązującą do ... trzeba wyraźnie rozróżniać decyzje rozliczające świadczenie od decyzji związanych z żądaniem ...

  czytaj więcej

 • ... za wywóz śmieci nie mogą być nakładane przez gminę w drodze decyzji administracyjnej

  ... rok 2006. W decyzji wysokość opłaty ustalono ... odwołał się od decyzji. Nie kwestionował jednak ... odwoławcze nie zmieniło decyzji, więc sprawa trafiła ... ma racji, że decyzje w sprawie opłaty ... stwierdził nieważność decyzji organów obu ... za wywóz śmieci decyzją administracyjną. Forma decyzji administracyjnej może być ... egzekwowaniu w drodze decyzji administracyjnej. Wyrok jest prawomocny. Sygn. akt II ...

  czytaj więcej

 • Jak zmieni się wykonywanie <strong>decyzji</strong> nieostatecznej

  Jak zmieni się wykonywanie decyzji nieostatecznej

  ... , że nawet nieostateczna decyzja podatkowa jest wykonalna, ... sytuacjach, gdy błędne decyzje podatkowe, uchylane po ... , gdy zapadnie ostateczna decyzja podatkowa lub prawomocny wyrok sądu. Istniejące ... możliwości wstrzymania wykonania decyzji uznawano za niewystarczające. ... zasady, że nieostateczna decyzja podatkowa nie powinna ... wykonalności decyzji, gdy zobowiązanie ... liczyć na uznaniową decyzję wstrzymującą wykonanie decyzji podatkowej z uwagi ...

  czytaj więcej

 • Postępowanie administracyjne: Tylko prawidłowe doręczenie decyzji wywołuje skutki prawne

  ... pocztową doręczyć kilka decyzji, jeżeli ich adresatem ... zwłoce z wydaniem decyzji, tym bardziej w przypadku gdy wszystkie decyzje są opisane na ... skutków procesowych doręczonej decyzji czy postanowienia, a ... rozstrzygnięcie stało się prawomocne. W wyroku z ... ) wskazał, że wysłanie decyzji listem zwykłym, nawet ... . Brak pokwitowania doręczenia decyzji I instancji skutkuje ... , w której decyzja została sporządzona ...

  czytaj więcej

 • Uchylenie decyzji umarza egzekucję

  ... , jeżeli nie ma decyzji, na podstawie której ... zostanie wydana kolejna decyzja. Na podstawie nowych decyzji wydawane są nowe ... do wstrzymania wykonania decyzji. Trzy miesiące później ... znacznej części uchylił decyzję, która była podstawą ... ich ocenie uchylenie decyzji, określającej wysokość zobowiązania ... momentu wydania nowej decyzji, nie jest znana ... podatku. Wyrok jest prawomocny. Sygn. akt ...

  czytaj więcej

 • Odmowa przelania pieniędzy z 1 proc. podatku wymaga <strong>decyzji</strong>

  Odmowa przelania pieniędzy z 1 proc. podatku wymaga decyzji

  ... wszczęcie postępowania, wydanie decyzji oraz przelanie odpowiedniej ... odmówił jednak wydania decyzji. Wyjaśnił, że jest ... sprawy w formie decyzji, o ile tak ... sprawy w drodze decyzji, a jedynie w ... też, że brak decyzji oznacza też brak ... sprawie w drodze decyzji, chyba że ... uprawnienia, powinien wydać decyzję. Wyrok nie jest prawomocny.  ORZECZNICTWO Wyrok WSA ...

  czytaj więcej

 • Decyzje ZUS będą zmienione, jeśli ich podstawą były fałszywe dokumenty

  ... już po uprawomocnieniu jego decyzji w sprawie, naruszało zasadę ... przyznania świadczenia. Tym samym decyzje rentowe zostały pozbawione jakiejkolwiek ... przygotowanie nowych rozwiązań. Inaczej prawomocne decyzje ZUS mogłyby być wzruszone ... stanowiące podstawę do wydania decyzji okażą się fałszywe ... nie znał, podejmując decyzję o przyznaniu świadczenia. ... fałszerstwa lub przestępstwa decyzje będą mogły być ...

  czytaj więcej

 • Decyzja nieostateczna nie będzie wykonana

  ... wprowadzenie jako zasady wstrzymania wykonalności decyzji podatkowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy oraz zawiadamianie podatnika ... kontroli. Dziś wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje wykonania decyzji podatkowej. Projekt nowelizacji odwraca ... mógł jednak nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej ... będą miały natomiast decyzje o zabezpieczeniu. Nowelizacja ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne