powierzchnia normatywna

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu powierzchnia normatywna. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące powierzchnia normatywna.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kto i kiedy może się ubiegać o gminną dopłatę do czynszu

  Kto i kiedy może się ubiegać o gminną dopłatę do czynszu

  ... tylko wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej (czyli określonej w ... drugim przypadku udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu ... 60 proc.). Wielkości normatywnej powierzchni użytkowej lokalu znajdują ... przypadku kolejnych osób powierzchnia będzie ... nieczystości – przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a ...

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

  Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

  ... tylko wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej (są one określone ... przypadku kolejnych osób powierzchnia będzie wzrastała każdorazowo ... nieczystości – przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu, a ... lokal własnościowy o powierzchni 42 mkw. o ... lokalu oraz jego powierzchnię. Powinien on określać ... oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w ...

  czytaj więcej

 • Jak nie płacić czynszu, korzystając z dodatków mieszkaniowych

  Jak nie płacić czynszu, korzystając z dodatków mieszkaniowych

  ... prawie do dodatkowej powierzchni z powodu stanu ... oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej. Powinien przy ... , ile wynosi łączna powierzchnia pokoi i kuchni ... się pod uwagę powierzchnię gruntów w hektarach ... mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż ... warunkiem że udział powierzchni pokoi i kuchni ...

  czytaj więcej

 • Kto i kiedy może uzyskać dodatek mieszkaniowy do czynszu

  Kto i kiedy może uzyskać dodatek mieszkaniowy do czynszu

  ... wnioskodawcy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego ... tylko wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej (czyli określonej w ... drugim przypadku udział powierzchni pokoi i ... 60 proc.). Wielkości normatywnej powierzchni użytkowej lokalu znajdują ... nieczystości – przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu, a ... Przeliczenie wydatków na powierzchnię normatywną, tj. 275,40 ...

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości: jak wymierzać, jak egzekwować

  Podatek od nieruchomości: jak wymierzać, jak egzekwować

  ... budynków. Przy ustalaniu powierzchni gruntów lub powierzchni użytkowej budynków stosować ... określające sposób obliczenia powierzchni gruntów oraz powierzchni użytkowej budynków wynikający ... że w rzeczywistości powierzchnia gruntu lub powierzchnia użytkowa budynku jest ... być dane o powierzchni gruntów i powierzchni użytkowej budynków lub ... nieruchomości trzeba podać powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków zgodnie ...

  czytaj więcej

 • Gmina przyznaje dodatki mieszkaniowe tylko niektórym najemcom

  ... o tę kwotę. Powierzchnia użytkowa lokalu nie ... lub 60 proc. normatywnej. Wysokość przyznanego dodatku zależy od powierzchni normatywnej lokalu i wydatków ponoszonych ... dostarczane na cele bytowe. Powierzchnia normatywna lokalu nie jest tożsama z powierzchnią faktycznie zajmowanego lokalu. ... między wydatkami przypadającymi na powierzchnię normatywną a wydatkami faktycznie ...

  czytaj więcej

 • Rodzina na Swoim dla singli

  Rodzina na Swoim dla singli

  ... , żeby otrzymać kredyt preferencyjny. Kredyty z dofinansowaniem udzielane są na mieszkania o powierzchni do 75mkw i domy jednorodzinne do 140 mkw. Kwota przysługujących dopłat jest określana w odniesieniu do powierzchni normatywnej: 50 mkw w przypadku lokalu mieszkalnego i 70 mkw w przypadku domu ...

  czytaj więcej

 • Problemy z opodatkowaniem nieruchomości w orzecznictwie

  ... budynku wyniesionego ponad powierzchnię ziemi (np. galerii, ... zlokalizowany jest pod powierzchnią placu pieszego, na ... do obliczenia podatku powierzchnię garażu. WSA nie ... obszarze do regulacji normatywnych w zakresie obiektów ... budynek. Tym samym powierzchnia parkingu podziemnego jest powierzchnią użytkową stanowiącą podstawę ... wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. ...

  czytaj więcej

 • Altany działkowe: Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy Prawo budowlane

  Altany działkowe: Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy Prawo budowlane

  ... inny obiekt spełniający taką rolę. Jego powierzchnia nie może przekraczać 35 m kw., ... m (jeśli dach jest stromy). Do powierzchni zabudowy nie będzie wliczana powierzchnia tarasu, werandy lub ganku, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Ponad miesiąc temu członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju złożyli wniosek, w którym domagali się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Mimo że pismo zostało poparte wymaganą liczbą podpisów, zarząd spółdzielni nie przystał na żądanie spółdzielców. - Zgodnie z przepisami pomysł zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi poprzeć co najmniej 10 proc. członków. ...

  czytaj więcej

 • Na jakich zasadach gmina decyduje o zagospodarowaniu terenu

  Na jakich zasadach gmina decyduje o zagospodarowaniu terenu

  ... , że na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkaniową minimalna powierzchnia działki zabudowanej jednym budynkiem wynosi 500/800 mkw., ... plan przewiduje obowiązek zachowania co najmniej 40 proc. powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Nowo utworzone działki muszą posiadać dostęp ... zabytków, ustawy o autostradach płatnych i innych aktów normatywnych. Ponadto podział działki może ...

  czytaj więcej

 • Taka sama waloryzacja dla wszystkich emerytów jest niezgodna z konstytucją

  ... orzeczenie TK o niezgodności z konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub ... z dniem ogłoszenia. Trybunał może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Nie może on jednak przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę. Pańskim ...

  czytaj więcej

 • Rada gminy szybciej uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  ... zagospodarowania przestrzennego w Warszawie nie przekracza 15 proc. powierzchni, w Krakowie 10 proc., a w Poznaniu 12 ... , z jakich mogą być wykonane, a także minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Plany zagospodarowania przestrzennego będą ... zakresie planowania przestrzennego. Jedynie część tekstowa stanowi część normatywną planu miejscowego. Część graficzna jest załącznikiem do ...

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  ... wydatkowanie środków, a nie poniesienie kosztu w znaczeniu normatywnym (czyli np. wystawienie faktury). Co ważne, uzasadniając adekwatność ... . Stosownie do takich przepisów i w myśl definicji normatywnej pojęcie „zagraniczna spółka” oznacza: a. osobę prawną, b. ... ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w ...

  czytaj więcej

 • Co podlega amortyzacji

  ... prawnymi), a przez to nie są amortyzowane: • akty normatywne lub ich urzędowe projekty • urzędowe dokumenty, materiały, znaki ... wartości początkowej nieruchomości, budynku lub lokalu, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawianej, do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości, budynku lub lokalu. Odpisów ...

  czytaj więcej

 • Wykonawca ma prawo do skutecznego odwołania od warunków udziału w przetargu

  Wykonawca ma prawo do skutecznego odwołania od warunków udziału w przetargu

  ... od wykonawców doświadczenia w zakresie wykonania nawierzchni o powierzchni 15 tys. mkw. Wykonawca domagał się obniżenia tego ... pojawiające się w przepisach nie stanowią osobnej kategorii normatywnej, lecz pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku. Opis ... . W przetargu chodziło o remont nawierzchni jezdni o powierzchni ok. 28 tys. mkw, natomiast wykonawca miał ...

  czytaj więcej

 • Trzech prokuratorów więcej zajmie się śledztwem ws. katastrofy pod Smoleńskiem

  ... , które mają potrwać 14 dni, obejmie dokładne przeszukanie powierzchni terenu, prospekcję geofizyczną oraz wykonanie planigrafii i dokumentacji ... Buko. Jak tłumaczył, to, co znajduje się pod powierzchnią terenu geofizycy sprawdzą za pomocą urządzeń geomagnetycznych. Dodał ... o pomoc prawną chodzi też o przekazanie aktów normatywnych dotyczących organizacji i sprawowania kontroli nad ruchem ...

  czytaj więcej

 • Nowelizacja przepisów o śmieciach spóźniona i z błędami

  Nowelizacja przepisów o śmieciach spóźniona i z błędami

  ... zużytej wody – 9,09 zł, za metr kwadratowy powierzchni lokalu – 1,04 zł, za gospodarstwo domowe zaś ... z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr ... to z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Aż się boję pytać, czy zauważył pan ...

  czytaj więcej

 • Wchodzą w życie 1 stycznia 2012 roku

  ... 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ... 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ... poziomów wodonośnych, charakterystyki rozwiązań technicznych, opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu, oceny wpływu instalacji na ujęcia wód ...

  czytaj więcej

 • Bruksela: Polskie drogi nie spełniają unijnych norm

  Bruksela: Polskie drogi nie spełniają unijnych norm

  ... z resorowych na pneumatyczne, rozkładające nacisk równomiernie na wszystkie koła, zmieniły się opony z diagonalnych na radialne, które są bardziej miękkie i mają wielokrotnie większą powierzchnię styku z jezdnią, a także powszechnie stosuje się amortyzatory, które tłumią drgania konstrukcji – tłumaczy Jan Buczek. Anachroniczne przepisy Problemu by nie było, gdyby nie ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne