powierzchnia normatywna

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu powierzchnia normatywna. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące powierzchnia normatywna.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kto i kiedy może uzyskać dodatek mieszkaniowy do czynszu

  Kto i kiedy może uzyskać dodatek mieszkaniowy do czynszu

   Lokatorzy i właściciele mieszkań mogą ubiegać się o gminny dodatek do opłat czynszowych. Na dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania mogą liczyć tylko najubożsi mieszkańcy gmin i miast. Warunki przyznawania pomocy określa ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości: jak wymierzać, jak egzekwować

  Podatek od nieruchomości: jak wymierzać, jak egzekwować

  Gminy powinny ustalać wysokość tej daniny na podstawie posiadanych informacji oraz deklaracji składanych przez właścicieli ziemi i zabudowań. Wiąże je także ewidencja gruntów i budynków. W razie niezgodności trzeba stosować procedury przewidziane w przepisach.

  czytaj więcej

 • Kto i kiedy może się ubiegać o gminną dopłatę do czynszu

  Kto i kiedy może się ubiegać o gminną dopłatę do czynszu

  Właściciele i najemcy osiągający niskie dochody mogą się starać o dodatek na pokrycie części kosztów utrzymania zajmowanego mieszkania. Od przyszłego roku będzie można otrzymywać dopłaty do wydatków za prąd.

  czytaj więcej

 • Jak nie płacić czynszu, korzystając z dodatków mieszkaniowych

  Jak nie płacić czynszu, korzystając z dodatków mieszkaniowych

  Uzyskanie zasiłku mieszkaniowego zmniejszy wydatki ponoszone na utrzymanie lokalu. Przyznawany jest na sześć miesięcy, ale pieniędzy nie otrzymuje najemca, bo wypłacany jest zarządcy domu lub osobie zbierającej czynsz

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

  Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

  Najemcy, spółdzielcy i właściciele mieszkań mogą się ubiegać o gminny dodatek do opłat czynszowych. Aby go otrzymać, muszą wykazać się niskimi dochodami i odpowiednim metrażem lokalu

  czytaj więcej

 • Nowelizacja przepisów o śmieciach spóźniona i z błędami

  Nowelizacja przepisów o śmieciach spóźniona i z błędami

  Rozmowa z radcą prawnym Jędrzejem Klatką, ekspertem Polskiej Izby Ekologii

  czytaj więcej

 • Reformy nadzoru budowlanego nie będzie

  Reformy nadzoru budowlanego nie będzie

  Po powstającym kodeksie budowlanym nie należy spodziewać się, że dokona rewolucji. Zaproponowaliśmy zmiany w obszarach, co do których wszyscy są zgodni, że potrzebują prawnej korekty – tak o przesłanej właśnie do konsultacji społecznych, po prawie trzech latach prac, księdze budowlanej kodeksu budowlanego mówił podczas ostatniego posiedzenia komisji infrastruktury prof. Marek Wierzbowski, szef komisji kodyfikacyjnej.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Wyższe wymogi dla wiatru niż atomu. Bat kręcony na farmy uderzy we wszystkie inwestycje OZE

  Wyższe wymogi dla wiatru niż atomu. Bat kręcony na farmy uderzy we wszystkie inwestycje OZE

  Bat kręcony na farmy wiatrowe uderzy we wszystkie inwestycje OZE, i to bez należytego uzasadnienia. To konstytucyjnie wątpliwe – twierdzą prawnicy

  czytaj więcej

 • Bruksela: Polskie drogi nie spełniają unijnych norm

  Bruksela: Polskie drogi nie spełniają unijnych norm

  Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia naruszeń dyrektywy 96/53/WE. Chodzi o ograniczenia ruchu dla ciężarówek załadowanych do swojej normatywnej masy.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • Jest decyzja NSA w sprawie połączenia muzeów II wojny i Westerplatte

  Jest decyzja NSA w sprawie połączenia muzeów II wojny i Westerplatte

  Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w środę postanowienie WSA w Warszawie wstrzymujące połączenie Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Decyzję wstrzymującą połączenie obu muzeów zaskarżył resort kultury.

  czytaj więcej

 • Jak przygotować gminę do nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  Jak przygotować gminę do nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać rozporządzenie z 29 grudnia 2016 r. ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Gminy będą musiały dostosować do niego zasady segregacji śmieci obowiązujące na ich terenie. Przede wszystkim ujednolici ono w całej Polsce kolorystkę i sposób oznaczania pojemników na odpady. Wprowadzi także obowiązkowy podział odpadów na:

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników