postępowanie wyjaśniające

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu postępowanie wyjaśniające. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące postępowanie wyjaśniające.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak prowadzić <strong>postępowanie</strong> <strong>wyjaśniające</strong> w przypadku zgłoszenia mobbingu w firmie

  Jak prowadzić postępowanie wyjaśniające w przypadku zgłoszenia mobbingu w firmie

  ... pracodawcy, prowadząc wewnętrzne postępowania wyjaśniające. W związku z ... w trakcie takiego postępowania przestrzegać wyrażanej ... prywatności pracownika w postępowaniu wyjaśniającym będzie przejawiał się ... w trakcie takiego postępowania. Najczęstszą formą prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest powołanie specjalnej ... pracownika. Prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego stanowi nie tylko ... względu każda czynność postępowania wyjaśniającego powinna być odpowiednio ...

  czytaj więcej

 • KE oficjalnie wszczęła <strong>postępowanie</strong> <strong>wyjaśniające</strong> w sprawie pomocy dla PLL LOT

  KE oficjalnie wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy dla PLL LOT

  ... listopadzie zapowiadając uruchomienie postępowania wyjaśniającego. Ponieważ na bieżąco ... prowadzonych przez KE postępowań dotyczących restrukturyzacji europejskich ... przeszły procedurę „formalnego postępowania". Wśród nich były ... Airlines.  "Wszczynając formalne postępowania w sprawie tych ... , a pomimo to postępowania zakończyły się decyzjami ... obecnie około 70 postępowań dotyczących udzielenia pomocy ... okoliczność wszczęcia formalnego postępowania w danej sprawie ...

  czytaj więcej

 • ABW wszczyna <strong>postępowanie</strong> <strong>wyjaśniające</strong> ws. wydarzeń we "Wprost"

  ABW wszczyna postępowanie wyjaśniające ws. wydarzeń we "Wprost"

  Jak zaznaczył Biernacki, Dariusz Łuczak chce dokładnie zbadać wszystkie zdarzenia, do jakich doszło w siedzibie pisma. Minister dodał, że jest to osobne postępowanie i resort nie ma wglądu w materiały ABW. linki wyróżnione zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Pedofilia w katolickiej szkole? Watykan wszczął <strong>postępowanie</strong> <strong>wyjaśniające</strong>

  Pedofilia w katolickiej szkole? Watykan wszczął postępowanie wyjaśniające

  Do niedozwolonych praktyk miało dochodzić od lat 60. do roku 2009. Ofiary wykorzystywania twierdzą, że przestępstwa były regularnie tuszowane. Sprawdzi to wizytacja apostolska w placówce benedyktynów. zdjęcie główne Według doniesień medialnych, przez kilka dekad dyrektor szkoły - zakonnik - oraz trzech nauczycieli: dwóch duchownych i świecki mieli dopuszczać się wykorzystywania seksualnego. ...

  czytaj więcej

 • Podstawą do uchylenia aktu administracyjnego jest nieprzeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

  Postępowanie wyjaśniające stanowi najistotniejszy etap postępowania administracyjnego. Prawidłowe ustalenie ... najczęściej o nieprzeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w ogóle lub ... . Wyjaśnienie stanu faktycznego Postępowanie wyjaśniające (dowodowe) obejmuje całokształt ... nieprzeprowadzenie przez organ postępowania wyjaśniającego. Wadliwość tego typu ... .a.). Zaniechanie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez organ administracyjny ... . Odzwierciedleniem czynności w postępowaniu wyjaśniającym stanowią akta sprawy. ... postępowania wyjaśniającego ...

  czytaj więcej

 • Zwrot opłaty skarbowej musi być poprzedzony postępowaniem wyjaśniającym

  ... , kiedy to organ podatkowy występuje do organu administracji publicznej, aby uzyskać dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia przesłanki do zwrotu. Zdaniem MF zwrot musi być poprzedzony postępowaniem wyjaśniającym mającym na celu ustalenie i udokumentowanie jego zasadności, aby interesy fiskusa były właściwie zabezpieczone.

  czytaj więcej

 • ... delegowana Komisji z 29 czerwca 2012 r. w sprawie postępowań wyjaśniających i grzywien związanych z manipulowaniem danymi statystycznymi, o których ...

  ... są niezbędne do zgromadzenia faktycznych dowodów do celów postępowania wyjaśniającego, przy czym nie może to skutkować zakłóceniem podstawowych ... o wyjaśnienia dotyczące faktów lub dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym. Urzędnicy Komisji i inne osoby towarzyszące, upoważnione do ... i cel kontroli i podano datę jej rozpoczęcia. Postępowania wyjaśniające są prowadzone z poszanowaniem ...

  czytaj więcej

 • ... r. w sprawie wyznaczenia nowych urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji

  W celu zapewnienia skutecznego przeprowadzania postępowań z zakresu konkurencji oraz zagwarantowania praw stron do bycia wysłuchanym wyznacza się urzędnika przeprowadzającego spotkania wyjaśniające lub kilku takich urzędników. Członek Urzędu Nadzoru EFTA ... pracownikiem urzędu, będzie w dalszym ciągu przeprowadzał spotkania wyjaśniające w konkretnej sprawie także po wygaśnięciu jego umowy ...

  czytaj więcej

 • ... sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji

  czytaj więcej

 • ... sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji

  Strony postępowania, które proponują zobowiązania w celu uwzględnienia zastrzeżeń wyrażonych wobec ... ocenie wstępnej mogą zwrócić się do urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające na każdym etapie procedury, żeby zapewnić sobie możliwość skutecznego ... w obecności wszystkich innych zaproszonych do udziału w spotkaniu wyjaśniającym. Urzędnik prowadzący je może jednak zdecydować o wysłuchaniu na ...

  czytaj więcej

 • Operatorzy komórkowi ograniczają konkurencję na rynku? UOKiK wszczyna <strong>postępowanie</strong>

  Operatorzy komórkowi ograniczają konkurencję na rynku? UOKiK wszczyna postępowanie

  ... technologicznym. Dziś Prezes Urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające, które zbada czy działania operatorów ... prawem antymonopolowym Urząd może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest zawsze w ... sytuacji rynkowej. linki wyróżnione Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w ... . Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk ...

  czytaj więcej

 • Jest <strong>postępowanie</strong> dyscyplinarne w sprawie wpisów Kownackiego o "Tęczy"

  Jest postępowanie dyscyplinarne w sprawie wpisów Kownackiego o "Tęczy"

  ... dyscyplinarny stołecznej adwokatury wszczął najpierw czynności wyjaśniające, dziś zdecydował o postępowaniu dyscyplinarnym w sprawie wpisów. Magdalena Czernicka ... prasowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wyjaśnia, że rzecznik będzie teraz prowadził takie postępowanie, przesłuchiwał świadków, osoby podejrzane i podejmie ... . linki wyróżnione "Postępowanie dyscyplinarne ma na ...

  czytaj więcej

 • Postępowanie nie naprawi błędów

  ... , że braki te zostały uzupełnione w postępowaniu wyjaśniającym. Co prawda organy podatkowe uzyskały oświadczenie ... . Jednak w ocenie sądu przeprowadzenie takiego postępowania wyjaśniającego nie może konwalidować (naprawić) braków zawiadomienia. ... całej sprawy, w tym do przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Słusznie uznał, że zawiadomienie o doręczeniu ... naprawić w późniejszym postępowaniu wyjaśniającym. Jak podkreślił sąd, ...

  czytaj więcej

 • Sytuacja na rynku węgla: UOKiK wszczyna <strong>postępowanie</strong>

  Sytuacja na rynku węgla: UOKiK wszczyna postępowanie

  Prezes Urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające które zbada stan ... konkurencji. W trakcie postępowania Urząd przeanalizuje kształtowanie ... w zakresie prowadzonego postępowania, mogą powiadomić Delegaturę ... Urząd może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest ... zbadanie sytuacji rynkowej. Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć ... . Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie ...

  czytaj więcej

 • Znany operator wprowadził podwyżkę cen usług. UOKiK sprawdzi, czy zgodnie z prawem

  Znany operator wprowadził podwyżkę cen usług. UOKiK sprawdzi, czy zgodnie z prawem

  UOKiK może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest ... sytuacji rynkowej. Najnowsze postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przez ... zdjęcie główne Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć ... . Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi ... wszcząć postępowanie w sprawie ... T-Mobile dotyczące postępowania wyjaśniającego UOKiK T-Mobile ... prowadzonym przez UOKiK postępowaniu wyjaśniającym T-Mobile będzie ...

  czytaj więcej

 • Jest <strong>postępowanie</strong> w sprawie wywiadów Rogalskiego. Złamał tajemnicę adwokacką?

  Jest postępowanie w sprawie wywiadów Rogalskiego. Złamał tajemnicę adwokacką?

  Postępowanie to wstępny etap, który może skończyć się sądem dyscyplinarnym. Jak wyjaśnia rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej ... Jacek Brydak, na obecnym etapie postępowania zbierane są dowody, czyli wypowiedzi ... autoryzowany. Rzecznik dyscyplinarny wyjaśnia, że po uzyskaniu ... Adwokacka podejmie decyzję co do postępowania dyscyplinarnego. Efektem ewentualnego postępowania może być wniosek do adwokackiego ...

  czytaj więcej

 • <strong>Postępowanie</strong> przed Sądem Lekarskim będzie jawne

  Postępowanie przed Sądem Lekarskim będzie jawne

  ... ma ulec również postępowanie przed Sądem Lekarskim. ... twierdzą, że tok postępowania przed sądem lekarskim ... nie strony w postępowaniu. Nie może on ... , że w czasie postępowania przed sądem lekarskim ... udział w całym postępowaniu, które ma ... ma ulec czas postępowania wyjaśniającego. Obowiązująca ustawa o ... lekarskich przewiduje, że postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać ...

  czytaj więcej

 • postępowanie podatkowe

  ... to odrębny rodzaj postępowania administracyjnego prowadzonego przez ... przeniesiona z kodeksu postępowania administracyjnego. Wartością nadrzędną w tym postępowaniu, mimo że interes ... faz. Są to: * postępowanie wyjaśniające, * ustalenie obowiązku podatkowego, ... lub naruszenie trybu postępowania. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić ... od dnia wszczęcia postępowania. WARTO ZAPAMIĘTAĆ Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Postępowanie</strong> dyscyplinarne: Łączna kara za kilka przewinień akademika

  Postępowanie dyscyplinarne: Łączna kara za kilka przewinień akademika

  ... z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar ... tym celu musiała zebrać się cała komisja. Analogiczne zmiany nastąpią też w postępowaniu dyscyplinarnym w drugiej instancji. Przewodniczącemu komisji odwoławczej (działającej przy Radzie Głównej ...

  czytaj więcej

 • 4You Airlines pod lupą UOKiK

  4You Airlines pod lupą UOKiK

  ... działalności przewozowej na 3 listopada br. Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przez Prezesa Urzędu po ... na stronie publikowany jest regulamin przewozu. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a ... zbadanie sytuacji rynkowej. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej