postępowanie wyjaśniające

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu postępowanie wyjaśniające. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące postępowanie wyjaśniające.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz. 10)

  Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz. 10)

  Przedstawiamy dziesiątą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). W niniejszej części omawiamy normy prawne zawarte w przepisach art. 218-249 p.r.

  czytaj więcej

 • UOKiK będzie mógł karać sieci handlowe za nieuczciwe praktyki wobec dostawców

  UOKiK będzie mógł karać sieci handlowe za nieuczciwe praktyki wobec dostawców

  Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę za nieuczciwe praktyki nabywców wobec dostawców - zakłada projekt ustawy o wyeliminowaniu stosowania nieuczciwych praktyk, który niedawno trafił do konsultacji społecznych. Kara może sięgnąć 3 proc. obrotu firmy.

  czytaj więcej

 • Ewa Cisowska-Sakrajda: Sędzia orzekająca niesztampowo

  Ewa Cisowska-Sakrajda: Sędzia orzekająca niesztampowo

  Ewa Cisowska-Sakrajda odważyła się stwierdzić, że kobieta żyjąca w związku jednopłciowym powinna mieć prawo zmienić nazwisko na to, które nosi partnerka.

  czytaj więcej

 • Narkotyki nie przekreślą kandydatów na żołnierzy

  Narkotyki nie przekreślą kandydatów na żołnierzy

  Obecnie jednorazowe użycie substancji psychoaktywnej często dyskwalifikuje kandydata na żołnierza również w kolejnych postępowaniach. Po wejściu nowych przepisów komisje lekarskie będą orzekać według stanu w dacie wydania rozstrzygnięcia.

  czytaj więcej

 • Branża budowlana: Nie dekretować miejsca ma pralkę

  Branża budowlana: Nie dekretować miejsca ma pralkę

  Branża budowlana chce głębszych zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych budynków. Dziś niektóre z nich nie przystają do rzeczywistości. Właśnie upłynął termin, w jakim przedstawiciele branży budowlanej mogli składać uwagi do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Akt ten zawiera szereg przepisów – często bardzo szczegółowych – wskazujących, jakich zasad przestrzegać, projektując i budując.

  czytaj więcej

 • Przetargi: Zmiana władzy to nie powód do odwołania zamówienia

  Przetargi: Zmiana władzy to nie powód do odwołania zamówienia

  Wojsko nie miało prawa unieważnić wartych 260 mln zł przetargów – uznała Krajowa Izba Odwoławcza. Efekt: połączone spółki Skarbu Państwa nie dostaną zleceń.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy?

  Jak prawidłowo sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy?

  Wnosząc pozew należy dokładnie oznaczyć pozwanego pracodawcę. Jeśli jest to osoba fizyczna, to należy podać jej adres zamieszkania (można go uzyskać w wydziale ewidencji działalności gospodarczej urzędu miasta lub gminy, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza). Warto też podać adres prowadzenia działalności gospodarcze.

  czytaj więcej

 • Pracownicy rezygnują z pozywania szefów

  Pracownicy rezygnują z pozywania szefów

  W 2015 r. aż o 1/3 zmniejszyła się liczba spraw z zakresu prawa pracy, które wpłynęły do sądów. Jednak – paradoksalnie – wydłużył się czas oczekiwania na wyrok. Twarde dane nie pozostawiają złudzeń. W ubiegłym roku do sądów wpłynęło 105,7 tys. spraw z zakresu prawa pracy, czyli aż o 50,9 tys. (32,5 proc.) mniej niż w 2014 r. Tendencję spadkową widać także w tym roku. W I kw. 2016 r. złożono 22,3 tys. pozwów, czyli o 7,7 tys. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (spadek o 25,8 proc.). Wniosek: w ciągu zaledwie dwóch lat liczba postępowań może zmniejszyć się aż o połowę.

  czytaj więcej

 • Eksperci: Crowdfundingowi brakuje regulacji

  Eksperci: Crowdfundingowi brakuje regulacji

  Finansowanie społecznościowe nie jest ustawowo uregulowane w prawie polskim. Może to prowadzić do różnych interpretacji prawnych – ostrzegają prawnicy Marcin Ajs i Maciej Georg z kancelarii Bird & Bird oraz doradca podatkowy dr Jowita Pustuł.

  czytaj więcej

 • OZZPiP krytykuje przebieg prac nad projektem dot. minimalnych płac w służbie zdrowia

  OZZPiP krytykuje przebieg prac nad projektem dot. minimalnych płac w służbie zdrowia

  Podczas prac nad projektem o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych rażąco naruszono zasady dialogu społecznego - uważa Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Wskazuje też, że część zapisów projektu odbiega od propozycji związkowców.

  czytaj więcej

 • Była prokurator apelacyjna z Rzeszowa aresztowana na trzy miesiące

  Była prokurator apelacyjna z Rzeszowa aresztowana na trzy miesiące

  O aresztowaniu na 3 miesiące w warunkach szpitalnych b. szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie Anny H. zdecydował w sobotę nad ranem katowicki sąd. Na podejrzanej ciążą zarzuty dotyczące m.in. przyjmowania korzyści majątkowych i przekroczenia uprawnień.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników