podjęcia pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu podjęcia pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące podjęcia pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Student nie straci prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych po <strong>podjęciu</strong> <strong>pracy</strong>

  Student nie straci prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych po podjęciu pracy

  ... Obecnie wielu studentów traci ubezpieczenie zdrowotne z powodu podjęcia pracy zarobkowej, np. podczas wakacji. Są zgłaszani do NFZ ... Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). – Studenci, którzy podczas wakacji podjęli pracę zarobkową, wyświetlali się w nim na czerwono. Wielokrotnie ... o nieposiadaniu statusu członka rodziny oraz informować o podjęciu pracy zarobkowej. – Nie jestem pewna, ...

  czytaj więcej

 • Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne będą mogły <strong>podjąć</strong> <strong>pracę</strong>

  Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne będą mogły podjąć pracę

  ... Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. ... , że rząd prowadzi prace nad rozwiązaniami, które ... łączenie opieki z podjęciem pracy, np. w niepełnym ... i wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. linki ... wymaga, mogą dodatkowo podjąć pracę. Na razie nie ... dotyczące miejsca wykonywania pracy lub ... . Osób Niepełnosprawnych chcemy podjąć pracę nad modyfikacją systemu ...

  czytaj więcej

 • Na jakich zasadach można podjąć pracę w szkole wyższej

  ... na uczelni, może podjąć pracę na następujących stanowiskach: ... posadzie profesora nadzwyczajnego podejmie pracę naukowiec ze stopniem ... twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, ... ustawy, ● wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia, ● wymiar czasu pracy, ● termin rozpoczęcia pracy. Przepisy wskazują, że ... niego podstawowym miejscem pracy. Warunki pracy na emeryturze Ustawa ...

  czytaj więcej

 • Caritas Polska pomaga Polkom <strong>podjąć</strong> <strong>pracę</strong> w Niemczech

  Caritas Polska pomaga Polkom podjąć pracę w Niemczech

  ... projektu kandydatki do pracy zostaną przeszkolone w ... na pozwolenie na pracę za granicą oraz ... zawodowe i pośrednictwo pracy. Według demografów Niemcy ... , dla których taka praca stanowi jedyne źródło ... o ogólnych warunkach pracy opiekuńczej w Niemczech ... o ogólnych warunkach pracy opiekuńczej w Niemczech. ... rodzinie i może podjąć się opieki nad ... w tygodniu, pracy w wymiarze ...

  czytaj więcej

 • Czy pracownik może <strong>podjąć</strong> inną <strong>pracę</strong> w okresie wypowiedzenia

  Czy pracownik może podjąć inną pracę w okresie wypowiedzenia

  ... pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia ... wprost w kodeksie pracy i w rezultacie ... stron umowy o pracę na tym tle. ... z obowiązku świadczenia pracy oznacza, że może ... tym czasie podjąć inne zatrudnienie, ... brakiem gotowości do podjęcia pracy. Najczęściej jednak pracodawcy ... ponownie rozpocząć świadczenie pracy. Zwolnienie ze świadczenia pracy nie powinno być ...

  czytaj więcej

 • Emeryt musi zawiadomić ZUS o podjęciu pracy

  ... mająca prawo do renty z tytułu wypadku przy pracy, jednocześnie pobierająca emeryturę z racji osiągnięcia powszechnego wieku, ... rentowego, że zainteresowana nie poinformowała go o dodatkowej pracy mającej wpływ na prawo do świadczenia. Zdaniem sądu ... tego, czy dorabiający emeryt powiadomił o swojej dodatkowej pracy organ rentowy. Ten warunek jest bezwzględny. Nie ...

  czytaj więcej

 • Jak latem podjąć pracę za granicą

  ... na wyjazd do pracy do państwa unijnego. ... z ofert urzędów pracy i agencji zatrudnienia. Szukają pracy na własną rękę, ... warunkach życia i pracy w danym kraju. ... rozwodowe. Wyjeżdżający do pracy powinien zabrać ze ... warunki umowy o pracę i zawarte w ... ze sobą świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy ... się do pracy za granicą, ...

  czytaj więcej

 • Urlop bezpłatny: Kiedy zgoda na <strong>podjęcie</strong> przez wykładowcę innej <strong>pracy</strong> nie jest konieczna

  Urlop bezpłatny: Kiedy zgoda na podjęcie przez wykładowcę innej pracy nie jest konieczna

  ... uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować pracę tylko u jednego ... na umowę o pracę. Podjęcie lub kontynuowanie kolejnego ... podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w ... ma zwiększyć jakość pracy akademika, ponieważ dzięki ... studentami i własną pracę badawczą. slideshow ... nie dotyczyłaby dodatkowej pracy. Zgodnie bowiem z ... obowiązków stron stosunku pracy (np. wyrok ...

  czytaj więcej

 • Jak można podjąć pracę lub założyć firmę w Szwajcarii

  ... , pojawiła się perspektywa pracy i życia w ... . Wobec tej uchwały podjęto referendum i będzie ... obywatelom, jeśli znaleźli pracę w Szwajcarii, przysługuje ... na pobyt i pracę. Dla obywateli nowych ... Polacy, którzy pragną podjąć pracę dla szwajcarskiego pracodawcy, ... na pobyt i pracę. Takie pozwolenie wydawane ... na szwajcarskim rynku pracy. Ponadto ogólna liczba ...

  czytaj więcej

 • Kiedy nauczyciele mogą podjąć dodatkową pracę w wakacje

  ... za kilka dni pracy na urlopie jest ... szkolnego, w tym prace nad opracowaniem planu ... czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym ... .in. przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem ... i predyspozycje do pracy z dziećmi i ... najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej ... może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. ...

  czytaj więcej

 • Podczas urlopu wychowawczego można podjęć tylko taką pracę, która umożliwia osobistą opiekę nad dzieckiem

  ... oboje wrócić do pracy. Rodzice mogą razem ... na wykonywanie innej pracy zawodowej. Jednakże dopuszczalne jest podjęcie przez przebywającą na ... matkę (lub ojca) pracy zarobkowej u dotychczasowego ... warunkiem wolno także podjąć (czy kontynuować) w ... w jego czasie prac niewyłączających osobistej opieki ... ramach zadaniowego czasu pracy, realizowanie umowy-zlecenia ... się do pracy w celu ...

  czytaj więcej

 • Czy żołnierz zawodowy może <strong>podjąć</strong> dodatkową <strong>pracę</strong>

  Czy żołnierz zawodowy może podjąć dodatkową pracę

  ... nie wolno podejmować pracy zarobkowej i prowadzić ... należy, że za pracę zarobkową uważa się pracę świadczoną osobiście w ramach stosunku pracy lub na podstawie ... . Żołnierz zawodowy zainteresowany podjęciem pracy zarobkowej występuje z ... na wykonywanie tej pracy, drogą służbową, do ... .in. pracodawcy, miejsca pracy i jej charakteru ... wymiaru czasu pracy. Dowódca jednostki ...

  czytaj więcej

 • Pierwsza <strong>praca</strong>? Najgorzej <strong>podjąć</strong> ją w województwie świętokrzyskim

  Pierwsza praca? Najgorzej podjąć ją w województwie świętokrzyskim

  ... lub więcej, otrzymywali pensje wyższe o 60 proc. od tych, których staż pracy nie przekroczył roku. W przypadku najlepiej wynagradzanych 25 proc. różnica wynosiła już ... 800 zł) i małopolskim (2 715 zł). Najniższe pensje otrzymali pracownicy rozpoczynający pracę w województwach: świętokrzyskim (2 000 zł), warmińsko-mazurskim (2 055 zł) i ...

  czytaj więcej

 • Przywrócenie pracownika do pracy: aby dostać wynagrodzenie, trzeba zgłosić gotowość do pracy

  ... razie przywrócenia do pracy i podjęcia przez pracownika pracy w wyniku wyroku ... okres pozostawania bez pracy, powinna wykazać fakt podjęcia pracy. Może to zrobić ... wyznaczeniu miejsca świadczenia pracy po wyroku sądu. Podjęcie pracy jako warunek nabycia ... niego nieobecności w pracy oznacza podjęcie pracy. Także bezprawne niedopuszczenie ... pracy – oznacza podjęcie przez niego pracy. ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej ... dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...

  ... refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej złożone i nierozpatrzone przed ... refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz do umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartych przed ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej ... dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...

  Refundacji nie jest możliwa, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia (mogą to być również środki pochodzące z budżetu UE), udzieloną na te same koszty kwalifikowalne, spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

  czytaj więcej

 • Czy do nawiązania stosunku <strong>pracy</strong> konieczne jest <strong>podjęcie</strong> <strong>pracy</strong>

  Czy do nawiązania stosunku pracy konieczne jest podjęcie pracy

  ... art. 26 kodeksu pracy stosunek pracy co do zasady ... określiły dnia rozpoczęcia pracy, dniem nawiązania stosunku pracy będzie dzień zawarcia ... terminu nawiązania stosunku pracy. Zawarcie umowy o pracę może być bowiem ... wynikające ze stosunku pracy. Powstanie stosunku pracy nie jest jednak ... faktycznie rozpocznie wykonywanie pracy. Jeżeli nieprzystąpienie do pracy nastąpi ...

  czytaj więcej

 • Kiedy dochodzi do reaktywacji stosunku <strong>pracy</strong> po sądowym przywróceniu pracownika do <strong>pracy</strong>

  Kiedy dochodzi do reaktywacji stosunku pracy po sądowym przywróceniu pracownika do pracy

  ... zgłasza gotowość niezwłocznego podjęcia pracy, o ile zgłoszenie ... zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy biegnie od daty ... zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy we wskazanym terminie ... , czy pracownik może podjąć pracę ze względu na ... gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy od gotowości jako ... zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy w celu reaktywacji ... gotowości niezwłocznego podjęcia pracy. Niezwłoczności tej ...

  czytaj więcej

 • Rewolucja w kodeksie <strong>pracy</strong>: stałych godzin <strong>pracy</strong> już nie będzie

  Rewolucja w kodeksie pracy: stałych godzin pracy już nie będzie

  ... ograniczenie roli kodeksu pracy. Określałby on normy ochronne: 8 godzin pracy na dobę i ... -godzinną przerwę w pracy. Szczegóły organizacji pracy właściciele i szefowie ... to, że czas pracy byłby organizowany w ... Radosław Mleczko, wiceminister pracy i polityki społecznej. ... . Mogłyby wydłużać pracę w razie ... się okresami krótszej pracy lub okresami niewykonywania pracy, gdy nie ma ...

  czytaj więcej

 • Kodeks <strong>pracy</strong>: Będą zmiany w czasie <strong>pracy</strong> i rodzajach umów

  Kodeks pracy: Będą zmiany w czasie pracy i rodzajach umów

  ... . przepisów o czasie pracy. Jak pan je ... racjonalnego organizowania czasu pracy. Celem naszych prac nie jest porozumienie ... określania systemów czasu pracy w kodeksie i ... , jako źródła prawa pracy. Istota zmiany w zakresie czasu pracy polegałaby na tym, ... dotyczące systemów czasu pracy. Kodeks powinien również ... jest organizowanie czasu pracy z ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne