poborcy skarbowi

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu poborcy skarbowi. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące poborcy skarbowi.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • <strong>Poborcy</strong> <strong>skarbowi</strong>: mocno obciążeni i słabo wynagradzani

  Poborcy skarbowi: mocno obciążeni i słabo wynagradzani

  ... zatrudnienia w charakterze poborcy poszukiwał do 8 stycznia Urząd Skarbowy w Chełmie, kilka ... pracuje już 8 poborców, ale z powodu ... . W drugim urzędzie poborców skarbowych po rekrutacji jest ... wyróżnione Urząd Skarbowy w Puławach ... urzędniczych, w tym poborców. Zasady pracy poborców reguluje z kolei ... latach pracy jako poborca skarbowy w małym US” ...

  czytaj więcej

 • Jak uchronić się przed poborcą skarbowym

  Poborca skarbowy puka do drzwi nie ... kary obowiązany będzie również poborca skarbowy. Obrona przed egzekucją Warto ... otrzymujemy podlegają egzekucji. Poborca lub komornik skarbowy nie może zająć ... takiego upomnienia nie było poborca skarbowy nie może egzekwować kary. ... przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub ... (np. naczelnik urzędu skarbowego), po otrzymaniu ostatecznego ...

  czytaj więcej

 • Urzędnicy <strong>skarbowi</strong> naliczają opłaty bez żadnych ograniczeń

  Urzędnicy skarbowi naliczają opłaty bez żadnych ograniczeń

  ... zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa – mówi DGP ... z ubezpieczenia społecznego poborca skarbowy może naliczyć opłatę ... tym, że urząd skarbowy przyśle mu upomnienie, ... zdarzyć, że jeden poborca włoży wiele trudu ... Organy podatkowe i poborcy skarbowi pobierają opłaty egzekucyjne ... np. na przejazdy poborcy skarbowego lub egzekutora – i ... wysiłków. Zwłaszcza że poborca podatkowy ...

  czytaj więcej

 • Od czego zależy wysokość wynagradzania członków korpusu służby cywilnej

  ... brana jest pod uwagę jakość wykonywanej pracy, zaangażowanie i zajmowane stanowisko. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w komórce egzekucyjnej urzędu skarbowego na stanowisku komornika skarbowego, poborcy skarbowego, starszego poborcy skarbowego, referenta, starszego referenta, inspektora i starszego inspektora, za wykonywanie czynności egzekucyjnych do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje tzw. wynagrodzenie prowizyjne. Jest ono ...

  czytaj więcej

 • Znamy najlepsze urzędy <strong>skarbowe</strong> w Polsce

  Znamy najlepsze urzędy skarbowe w Polsce

  ... V Rankingu urzędów skarbowych Gazety Prawnej. Spośród 401 urzędów skarbowych wybraliśmy takie, które ... . Oddzielnie oceniliśmy izby skarbowe oraz ośrodki Krajowej ... 200. Przykładowo izba skarbowa mogła maksymalnie zebrać ... spośród 16 izb skarbowych okazała się Izba Skarbowa w Łodzi. Drugie miejsce zajęła Izba Skarbowa w Poznaniu, a trzecie Izba Skarbowa w Gdańsku. ...

  czytaj więcej

 • Lepiej odbierać pisma z urzędu <strong>skarbowego</strong>. Co ci grozi, jeśli nie odbierzesz listu od fiskusa

  Lepiej odbierać pisma z urzędu skarbowego. Co ci grozi, jeśli nie odbierzesz listu od fiskusa

  ... to pismo z urzędu skarbowego. Czy jeśli go nie ... – przekazał list z urzędu skarbowego sołtysowi. Ten dumnie mi ... doręczenia pisma z urzędu skarbowego. Wolałbym otrzymać je ... Jadwiga. – Mój urząd skarbowy uważa, że tak. ... pełnomocnika pomoże Urząd skarbowy wysłał decyzję na ... ten odbierał pismo od poborcy skarbowego. Takie działania są jednak ...

  czytaj więcej

 • Urząd skarbowy zajmie się dłużnikiem alimentacyjnym

  ... tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. Może to zrobić także ... zwrócimy się do urzędu skarbowego, zaproponujemy dłużnikom rozłożenie tych ... działu egzekucji Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, tłumaczy, że ... nie jest to możliwe, poborca podatkowy dokona spisu majątku ... Andrzejewski. Niezależnie od egzekucji skarbowej swoje postępowanie będzie ... Strzelecki, wicenaczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki.

  czytaj więcej

 • Płacimy za mało mandatów. Ministerstwo Finansów ma kłopot

  ... 7,5 mln. Poborcom skarbowym udało się wyegzekwować ... uzyskane zostało przez poborców. linki wyróżnione ... z danych Izb Skarbowych, duża część Polaków ... tytułu kar. Urzędy skarbowe z woj. śląskiego ... PAP rzecznik Izby Skarbowej w Katowicach Michał ... , rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Kielcach, główną ... 2012 w urzędach skarbowych znajdowało się 82 ...

  czytaj więcej

 • Egzekucją grzywien zajmą się urzędy <strong>skarbowe</strong>

  Egzekucją grzywien zajmą się urzędy skarbowe

  ... egzekucją grzywien zajęły się urzędy skarbowe. Szybsze postępowanie Zmiany mają doprowadzić ... , by egzekucją grzywien oraz należności Skarbu Państwa zasądzonych w postępowaniu cywilnym zajęły się urzędy skarbowe. Urzędy, jako wyspecjalizowane instytucje, będą ... więc środków, które winny wzbogacić Skarb Państwa. Ministerstwo ma także ... zajmą się urzędy skarbowe • skrócenie terminu do ...

  czytaj więcej

 • SMS od urzędu <strong>skarbowego</strong> przypomni o zaległości podatkowej

  SMS od urzędu skarbowego przypomni o zaległości podatkowej

  ... podkreślał, że urzędy skarbowe mają podjąć działania ... czasu także urzędy skarbowe próbują wdrożyć tę ... , które ściąga urząd skarbowy. Po upływie terminu ... trafia do urzędu skarbowego, który musi go ... za pracę, wysłać poborcę skarbowego. Możemy też wysłać ... wiadomości od urzędu skarbowego, trzeba jednak zachować ... przed ryzykiem? Urząd skarbowy w przesłanej wiadomości ...

  czytaj więcej

 • Dłużnik dostanie na piśmie wezwanie do zapłaty

  ... jeżeli zobowiązany na wezwanie poborcy skarbowego płaci dochodzoną należność pieniężną, poborca wystawia pokwitowanie odbioru ... egzekucyjnymi. Zapłata na wezwanie poborcy skarbowego przez zobowiązanego w całości ... być potwierdzona przez poborcę skarbowego pokwitowaniem odbioru pieniędzy. ... odbioru pieniędzy przez poborcę skarbowego. Jeżeli wpłata dokonana ... zobowiązanego do rąk poborcy dotyczyłaby więcej niż ...

  czytaj więcej

 • Urzędy <strong>skarbowe</strong> odpuściły podatki Amber Gold. Dwóch naczelników straci pracę

  Urzędy skarbowe odpuściły podatki Amber Gold. Dwóch naczelników straci pracę

  ... przypadku Amber Gold gdańskie urzędy skarbowe dopuściły się oczywistych zaniedbań. Z tego powodu dwóch naczelników urzędów skarbowych straci pracę. Dr Irena Ożóg, ... na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Z ustawy o CIT (t ... i sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. – Jeśli urząd nie otrzyma ... wszcząć postępowanie karne skarbowe, przeprowadzić określoną procedurę ...

  czytaj więcej

 • Strażnik miejski to <strong>poborca</strong> mandatów, a powinien dbać o bezpieczeństwo

  Strażnik miejski to poborca mandatów, a powinien dbać o bezpieczeństwo

  – Tam, gdzie straż działa źle, mieszkańcy powinni mieć możliwość jej rozwiązania. Ale z całą pewnością nie powinniśmy znosić straży miejskich w całej Polsce – mówi DGP dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, członek Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego działającej od listopada 2010 do maja 2013 r. DGP przeanalizował, jak działają formacje straży miejskich ...

  czytaj więcej

 • Poczta Polska masowo wystawia tytuły wykonawcze, a fiskus ściąga abonament RTV

  Poczta Polska masowo wystawia tytuły wykonawcze, a fiskus ściąga abonament RTV

  ... , są też takie urzędy skarbowe, które nie otrzymały dotychczas ... Egzekucję ze strony administracji skarbowej i przekazanie jej tytułu ... (i braku wpłaty) urząd skarbowy może otrzymać tytuł i do pracy przystępuje poborca skarbowy, którego czynności reguluje ustawa ... z późn. zm.). Poborca może zająć np. ... Ponieważ to urzędy skarbowe dochodzą należności z ...

  czytaj więcej

 • We Włoszech aresztowano kilkudziesięciu sędziów i urzędników skarbowych

  ... wręczania łapówek pracownikom urzędu podatkowego w Neapolu i sędziom rozstrzygającym w sprawach skarbowych w zamian za umarzanie sporów sądowych dotyczących zobowiązań wobec fiskusa. Grupie przestępczej ... proceder zamieszani byli członkowie klanu neapolitańskiej mafii Fabbrocino, którzy korumpowali urzędników i poborców podatkowych. Podobne zarzuty postawiono przedsiębiorcom z branży metalowej, hotelarskiej i handlu nieruchomościami. ...

  czytaj więcej

 • Podatnik musi sam złożyć informację o nieruchomości do urzędu <strong>skarbowego</strong>

  Podatnik musi sam złożyć informację o nieruchomości do urzędu skarbowego

  ... . Bardzo często jednak podatnicy albo zapominają o tym obowiązku, albo w ogóle o nim nie wiedzą. Jednak za przekroczenie tego terminu grożą poważne sankcje karne skarbowe. W praktyce gminy korzystają z tej możliwości dość rzadko. Najczęściej wysyłają do podatników, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach, pismo przypominające o ...

  czytaj więcej

 • Rząd zamierza ciąć etaty w skarbówce

  Rząd zamierza ciąć etaty w skarbówce

  ... oszczędności w administracji skarbowej ma zostać wprowadzony ... Finansów do izb skarbowych. Zapewne jest to ... Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność. Analiza ... , a tym bardziej - Skarbu Państwa - ostrzega Agnieszka ... urzędach i izbach skarbowych, jest trudny do ... reformy całego aparatu skarbowego obejmującego urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy celne ... administracji skarbowej w rozmowie ...

  czytaj więcej

 • Możesz się obronić przed egzekucją podatków

  Możesz się obronić przed egzekucją podatków

  ... zawarcia umowy. Urząd skarbowy bez uprzedzenia wszczął ... do naczelnika urzędu skarbowego zarzutu przeciwegzekucyjnego – to ... jest naczelnik urzędu skarbowego. Wniosek ma szanse ... czynności egzekutora Urząd skarbowy zajął wynagrodzenie podatnika ... do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem organu ... wypadku naczelnika urzędu skarbowego). Wyjątek od 14 ... oszacowanie dokonane przez  poborcę skarbowego, wtedy termin na ...

  czytaj więcej

 • Skarbówka może zająć pensje i środki na koncie

  Skarbówka może zająć pensje i środki na koncie

  ... roku Podstawą egzekucji jest deklaracja podatkowa złożona przez podatnika lub decyzja izby skarbowej. W szczególnych przypadkach podstawą dla egzekucji zaległości podatkowej może być także ... może być zajęcie jego wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, a także majątku. Poborca skarbowy może zlicytować część lub całość majątku, aby uzyskać zaspokojenie zaległości podatkowej oraz ...

  czytaj więcej

 • PIT: Fiskus ściągnie mandat drogowy z nadpłaty podatku

  PIT: Fiskus ściągnie mandat drogowy z nadpłaty podatku

  ... rok 2011 Egzekucję administracyjną prowadzi m.in. naczelnik urzędu skarbowego, który jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków ... tytułu wykonawczego, o ile wcześniej tego nie uczynił. Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty z rozliczenia rocznego PIT ma 3 ... do urzędu, czy składania mu często niechcianych wizyt przez poborcę skarbowego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne