pismo

Pismo – system umownych znaków, za pomocą których można utrwalić język mówiony.