PESEL

PESEL – skrót od nazwy "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności".


 • Jak zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych

  Jak zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych

  Podczas tych wakacji osoby, które chcą powierzyć pracę Ukraińcom, Białorusinom lub Gruzinom, mogą jeszcze skorzystać z prostej procedury, która wymaga jedynie złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy. Unia Europejska żąda, by od września zaostrzyć przepisy.

  czytaj więcej

 • Obsługa klienta: Banki wprowadzają bezpłatny numer infolinii. W końcu

  Obsługa klienta: Banki wprowadzają bezpłatny numer infolinii. W końcu

  Bankowe infolinie rozszerzają swoje numery o komórki oraz numer bezpłatny. Zdalny kontakt z ubezpieczycielem tylko w teorii.

  czytaj więcej

 • Porozumienie o wykorzystaniu urlopu podczas kolejnej umowy o pracę powinno być na piśmie

  Porozumienie o wykorzystaniu urlopu podczas kolejnej umowy o pracę powinno być na piśmie

  30 czerwca kończy się umowa na czas określony z jednym z pracowników. Trwa od 1 października 2015 r. Od początku lipca chcemy zawrzeć kolejną. Pracownik w tym roku wykorzystał 16 godzin urlopu wypoczynkowego, a urlop za rok poprzedni ma w pełni wybrany. Czy w tym przypadku musimy przenieść niewykorzystany urlop na kolejną umowę? Czy trzeba to dokumentować w razie takiego przeniesienia?

  czytaj więcej

 • Policja w służbie bożka statystyki

  Policja w służbie bożka statystyki

  Przewałów w internecie było coraz więcej, co paskudziło statystyki kryminalne, więc zdecydowano, by wszystkie oszustwa internetowe przyporządkowano wydziałom gospodarczym. Tam spadło, tu wzrosło, wszyscy się cieszą - wyjaśnia Marcin Trybalski podinspektor policji w stanie spoczynku.

  czytaj więcej

 • Brak adresu pozwanego nie musi zamknąć drogi do procesu

  Brak adresu pozwanego nie musi zamknąć drogi do procesu

  Mąż opuścił panią Karolinę kilka lat temu. Nie wymeldował się jednak i nie zabrał rzeczy ze wspólnego mieszkania. Co pewien czas przysyła pocztówkę z innego miasta, informując przy okazji, że nie zamierza wracać. – W tej sytuacji postanowiłam się rozwieść, ale nie znam miejsca pobytu męża. Czy mimo to mogę wnieść sprawę o rozwód – zastanawia się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Nie ma PIT-11, gdy brak informacji o podatniku

  Nie ma PIT-11, gdy brak informacji o podatniku

  Płatnik nie musi wystawiać informacji o przychodach z praw majątkowych, jeśli nie zna numeru NIP, PESEL i adresu zamieszkania podatnika – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

  czytaj więcej

 • Samorząd musi zachować dane mieszkańców w tajemnicy

  Samorząd musi zachować dane mieszkańców w tajemnicy

  Starostwo powiatowe zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych. Czy musi mieć też ustalone procedury odnośnie do ochrony tych danych?

  czytaj więcej

 • Rachunki uśpione: Pieniądze szybciej trafią do spadkobierców

  Rachunki uśpione: Pieniądze szybciej trafią do spadkobierców

  Od piątku zdobycie wiedzy na temat tego, czy i ewentualnie w jakich bankach spadkodawca posiadał rachunki, będzie znacznie ułatwione. W tym dniu wchodzi bowiem w życie nowelizacja prawa bankowego dotycząca tzw. rachunków uśpionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864 ze zm.).

  czytaj więcej

 • Reforma wymiaru sprawiedliwości: System pomocy prawnej dla osób niezamożnych [OPINIA]

  Reforma wymiaru sprawiedliwości: System pomocy prawnej dla osób niezamożnych [OPINIA]

  W związku z planami zmian w wymiarze sprawiedliwości, jako praktykujący adwokat postanowiłem przedstawić publicznie moje oczekiwania, dodatkowo wskazując źródła oszczędności dla Skarbu Państwa. Zamiast dwóch kulejących i drogich systemów państwowych - sądowej i przedsądowej pomocy prawnej – widziałbym raczej wprowadzenie jednego systemu pomocy prawej dla osób niezamożnych, opartego wyłącznie na usługach profesjonalistów bazując na ubezpieczeniu ochrony prawnej - pisze mecenas Grzegorz Prigan.

  czytaj więcej

 • Powstanie CERT Narodowy - odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo Polski

  Powstanie CERT Narodowy - odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo Polski

  Szybka wymiana informacji o zagrożeniach między państwowymi i prywatnymi instytucjami to kluczowe zadanie CERT-u Narodowego, czyli instytucji, która ma czuwać nad cyberbezpieczeństwem Polski. Instytucja ta zostanie powołana 4 lipca.

  czytaj więcej

 • Łatwiej odnaleźć rachunki bankowe zmarłych członków rodziny

  Łatwiej odnaleźć rachunki bankowe zmarłych członków rodziny

  Kilka miesięcy temu zmarł mój dziadek, jestem jego jedynym spadkobiercą, co też zostało poświadczone przez notariusza – opowiada pan Paweł. – Mój dziadek nie był może człowiekiem majętnym, ale dysponował niewielkim kapitałem, który przenosił z banku do banku, z lokaty na lokatę. Wiem, że miał pieniądze na różnych rachunkach w różnych miejscach. Wydaje mi się, że nie zlikwidowałem wszystkich, bo po prostu o nich nie wiedziałem. Czy nowe prawo pozwoli mi zdobyć wiedzę na temat finansowych inwestycji mojego dziadka – zastanawia się czytelnik.

  czytaj więcej

 • Występujący w imieniu starosty radca prawny ma prawo poznać dane spierającego się z urzędem

  Występujący w imieniu starosty radca prawny ma prawo poznać dane spierającego się z urzędem

  Radca prawny wykonujący na podstawie pełnomocnictwa starosty obsługę prawną starostwa oraz mający upoważnienie do wglądu do danych osobowych ma prawo przetwarzać dane użytkowniczki nieruchomości, która jest stroną w sprawie o ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działki. Chodzi o dane mieszkanki ujęte w zbiorach wszystkich komórek organizacyjnych starostwa dotyczących np. gospodarki nieruchomościami albo przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Radca ma nawet prawo uzyskać informacje potrzebne do ustalenia wysokości dochodu w rodzinie użytkowniczki.

  czytaj więcej

 • Mniej biurokracji przy stosowaniu procedury niebieskiej karty

  Mniej biurokracji przy stosowaniu procedury niebieskiej karty

  Gminy i NIK postulują zmiany w formularzach i zobligowanie sprawcy do współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Resort rodziny pracuje nad swoimi propozycjami.

  czytaj więcej

 • Usługa prepaid pod specjalnym nadzorem

  Usługa prepaid pod specjalnym nadzorem

  Już wkrótce aby skorzystać z telefonu na kartę trzeba będzie zarejestrować ją u operatora podając swoje dane osobowe. Dzięki temu szybciej będziemy mogli przenieść numer do innego operatora.

  czytaj więcej

 • Jak znieść współwłasność działki, domu lub mieszkania?

  Jak znieść współwłasność działki, domu lub mieszkania?

  Zniesienia współwłasności działki, domu, mieszkania lub innej nieruchomości można dokonać notarialnie lub sądowo. U notariusza będzie drożej, ale za to szybciej. W sądzie będzie taniej, ale wolniej. Oczywiście, nie każda nieruchomość może być podzielona, np. z powodu jej charakteru lub nieznacznej wielkości. W przypadku konfliktu współwłaścicieli sąd może dokonać fizycznego podziału, przyznać nieruchomość jednemu lub niektórym współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty pozostałych albo może zarządzić sprzedaż tejże i podział uzyskanej sumy pomiędzy uprawnionych.

  czytaj więcej

 • Sztywna procedura uderza wierzycieli po kieszeni

  Sztywna procedura uderza wierzycieli po kieszeni

  Opublikowany właśnie przez resort rozwoju pakiet wierzycielski nie rozwiązuje jednego z najbardziej palących problemów – gdy osoba domagająca się zapłaty nie zna adresu dłużnika.

  czytaj więcej

 • Jak napisać pismo procesowe do sądu?

  Jak napisać pismo procesowe do sądu?

  Pisma wnoszone do sądu np. w sprawie o zapłatę, sprawie spadkowej lub rodzinnej, musi spełniać określone wymogi co do formy i treści. W niektórych typach spraw obowiązują formularze urzędowe (np. wniosek o wpis do księgi wieczystej).

  czytaj więcej

 • Chcąc kupić sztabkę złota, trzeba ujawnić tożsamość

  Chcąc kupić sztabkę złota, trzeba ujawnić tożsamość

  Chciałam kupić sztabkę złota w sklepie mennicy. Zamierzałam to zrobić anonimowo, przygotowałam gotówkę, ale sprzedawczyni przed finalizacją transakcji poprosiła o okazanie dowodu tożsamości. Uległam ze względu na brak znajomości przepisów w tym zakresie, jednakże na przyszłość wolałabym uniknąć takich sytuacji. Czy można więc w Polsce anonimowo nabyć złoto – pyta pani Iwona.

  czytaj więcej

 • Zmiany w kredytach studenckich: Dofinansowanie już w trakcie rekrutacji

  Zmiany w kredytach studenckich: Dofinansowanie już w trakcie rekrutacji

  Wchodzi w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Teraz o dofinansowanie będzie mógł się ubiegać nie tylko student, ale także osoba w trakcie rekrutacji. Niezależnie, czy rozpoczyna ona edukację wyższą, czy zamierza ją kontynuować na stopniu magisterskim lub doktoranckim.

  czytaj więcej

 • NIK: Emp@tia to niewypał

  NIK: Emp@tia to niewypał

  System miał ułatwić pracę urzędów zajmujących się opieką społeczną. Kosztował 45 mln zł. NIK potwierdza, że był niewypałem.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników