parkiet

*parkiet — rodzaj drewnianego pokrycia podłogi