państwowy bank

Państwowy Bank Rolny – powstał w 1919 jako Polski Bank Rolny, przemianowany w 1921 na Państwowy Bank Rolny (PBR).