Paliwo alternatywne

Paliwo alternatywne - paliwo uzyskane w procesie odzysku odpadow posiadających wartość opałową.