Organ podatkowy

Organ podatkowy - stosownie do swojej właściwości organem podatkowym, jest:


 • Fiskus nie musi się spieszyć, by odzyskać podatek zmarłego

  Fiskus nie musi się spieszyć, by odzyskać podatek zmarłego

  Urzędy mają pięć lat na wydanie decyzji w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy. To teza wczorajszej uchwały NSA (sygn. akt II FPS 6/15). Siedmiu sędziów stwierdziło, że decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkodawcy ma charakter deklaratoryjny (określający) i w związku z tym fiskus ma na jej wydanie pięć lat a nie trzy.

  czytaj więcej

 • Temat miesiąca: Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych

  Temat miesiąca: Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych

  Podatnicy sami mogą wybrać przepisy, na podstawie których zaliczą w koszty kupione maszyny.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż nieruchomości a ustanowienie rozdzielności majątkowej

  Sprzedaż nieruchomości a ustanowienie rozdzielności majątkowej

  Przychód ze sprzedaży mieszkania przez małżonka nie podlega PIT, jeśli od nabycia lokalu minęło 5 lat. Nie ma znaczenia, że w międzyczasie współmałżonkowie podzielili majątek – orzekł NSA

  czytaj więcej

 • VAT: Nie można sztucznie dzielić usług

  VAT: Nie można sztucznie dzielić usług

   Jeżeli firma kompleksowo zajmuje się towarem – dostarcza do odbiorcy, obsługuje reklamacje i sporządza dokumenty – to dla celów VAT jest to usługa kompleksowa – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Sądy nie wpływają na decyzje organów

  Sądy nie wpływają na decyzje organów

  NSA chętnie korzysta z możliwości kasowania jednocześnie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego i decyzji lub interpretacji fiskusa. WSA dokują również autokontroli własnych orzeczeń.

  czytaj więcej

 • Fiskus bliżej przyjrzy się transakcjom. Powstanie baza danych o sprzedaży detalicznej

  Fiskus bliżej przyjrzy się transakcjom. Powstanie baza danych o sprzedaży detalicznej

  W przyszłym roku w Ministerstwie Finansów powstanie baza danych o sprzedaży detalicznej, uruchomiony zostanie też rejestr dłużników publicznoprawnych - powiedział PAP wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski.

  czytaj więcej

 • Cybulski: MF przygotowuje pakiet odbiurokratyzowania administracji skarbowej

  Cybulski: MF przygotowuje pakiet odbiurokratyzowania administracji skarbowej

  Resort finansów przygotowuje kolejny - m.in. po paliwowym i przewozowym - pakiet zmian prawnych oraz organizacyjnych. Tym razem zamierza odbiurokratyzować administrację skarbową - poinformował PAP wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski.

  czytaj więcej

 • NSA: VAT nie może być opodatkowany PIT-em

  NSA: VAT nie może być opodatkowany PIT-em

  Kwota podatku od towarów i usług nie jest przychodem dla podatnika, który wnosi znak towarowy do spółki w zamian za jej udziały – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Carsharing z ulgowym VAT? Nie ma szans

  Carsharing z ulgowym VAT? Nie ma szans

  Gminy, które uważają, że współdzielenie pojazdów to uzupełnienie komunikacji miejskiej, a więc prawo do 8-procentowej stawki podatku, mogą się na tym boleśnie przejechać. Fiskus nie pozostawia złudzeń.

  czytaj więcej

 • Niektórzy mogą podwójnie skorzystać z ulgi amortyzacyjnej

  Niektórzy mogą podwójnie skorzystać z ulgi amortyzacyjnej

  Dzięki tegorocznym zmianom przedsiębiorcy, którzy spełniają definicję małego podatnika bądź rozpoczynają działalność gospodarczą , mogą w tym samym roku zaliczyć do kosztów podatkowych zarówno jednorazowy odpis do wysokości 50 tys. euro, jak do 100 tys. zł

  czytaj więcej

 • Hiszpania: Rząd grozi pozwami za płacenie podatków w Katalonii

  Hiszpania: Rząd grozi pozwami za płacenie podatków w Katalonii

  Hiszpański minister finansów Cristobal Montoro zapowiedział w środę kierowanie do sądów pozwów przeciwko firmom i ich władzom, które po ewentualnym zwycięstwie zwolenników niepodległości Katalonii w referendum 1 października zdecydują się płacić tam podatki.

  czytaj więcej

 • VAT: Usługę licencji można rozliczyć jednorazowo

  VAT: Usługę licencji można rozliczyć jednorazowo

  Obowiązek podatkowy w VAT od licencji na oprogramowanie komputerowe, za którą jest pobierana jednorazowa opłata, powstaje z chwilą wykonania usługi, czyli wdrożenia aplikacji u klienta – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Nie będzie korzystnej korekty stanowiska w sprawie sprzedaży aut

  Nie będzie korzystnej korekty stanowiska w sprawie sprzedaży aut

  Zmiana przepisów o PIT z 2015 r. dopiero teraz spowodowała wątpliwości, do jakiego źródła należy zaliczać przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie. MF w odpowiedzi na pytania DGP przyznaje, że należy je zaliczyć do sprzedaży rzeczy poza działalnością gospodarczą.

  czytaj więcej

 • Korzystasz z chmury? Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek u źródła

  Korzystasz z chmury? Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek u źródła

  Podczas kontroli podatkowej pracownicy fiskusa przeanalizowali m.in. warunki korzystania przez podatnika z chmury. Okazało się, że nabywał on nie tylko miejsce na serwerze, lecz także dodatkowe usługi związane z przetwarzaniem danych przechowywanych w chmurze. Co więcej, dostawca usług miał siedzibę za granicą, a polski przedsiębiorca nie posiadał certyfikatu jego rezydencji podatkowej. Kontrolujący postawili więc wniosek, że należności z tytułu używania chmury podlegały opodatkowaniu 20-proc. podatkiem u źródła. Polski przedsiębiorca, wypłacając wynagrodzenie swojemu kontrahentowi, powinien jako płatnik obliczyć i pobrać podatek, a następnie wpłacić go do urzędu skarbowego. Podatnik jest zdziwiony, bo myślał, że korzystanie z chmury nie wymaga zapłaty podatku u źródła.

  czytaj więcej

 • Jędrzejewska: Nie dało się zarobić na arabach, może da się na znajomości karuzel

  Jędrzejewska: Nie dało się zarobić na arabach, może da się na znajomości karuzel

  VAT jest jak demokracja – ma mnóstwo wad, ale nikt nie wymyślił lepszego systemu. Skoro więc go już przetestowaliśmy i wiemy, jak walczyć z oszustwami, może zrobilibyśmy z tego większy użytek?

  czytaj więcej

 • Sankcja dyscyplinująca mogła dotyczyć jedynie firmy

  Sankcja dyscyplinująca mogła dotyczyć jedynie firmy

  Do końca 2015 r. urząd mógł wymierzyć karę porządkową jedynie spółce, jeśli to wobec niej prowadził postępowanie. Od 1 stycznia 2016 r. może nałożyć karę również na wspólników – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Wojna o akcyzowe ulgi. 1:0 dla fiskusa

  Wojna o akcyzowe ulgi. 1:0 dla fiskusa

  Prąd, który nie jest zużywany bezpośrednio w procesie produkcji, nie jest objęty zwolnieniem podatkowym – potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

  czytaj więcej

 • Jednolity plik kontrolny obejmie wszystkie firmy. Co to oznacza?

  Jednolity plik kontrolny obejmie wszystkie firmy. Co to oznacza?

  1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przekazywania danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego zostanie objęta kolejna grupa przedsiębiorców – mikrofirmy. Jeszcze w 2016 roku do zmian musiały przygotować się największe przedsiębiorstwa, w 2017 małe i średnie podmioty, zaś w 2018 roku wszystkie firmy będą przekazywać urzędnikom informacje w ramach JPK.

  czytaj więcej

 • Więcej informatyki i konwojów, mniej biurokracji w akcyzie

  Więcej informatyki i konwojów, mniej biurokracji w akcyzie

   Dokumenty elektroniczne zastąpią papierowe, naczelnicy urzędów będą mogli zarządzić konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy Polski. Takie mają być skutki kolejnych zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

  czytaj więcej

 • Jak zgodnie z prawem uznać odpad za produkt uboczny

  Jak zgodnie z prawem uznać odpad za produkt uboczny

  Nie wszystkie pozostałości produkcyjne muszą być w myśl prawa odpadami. Część z nich ma szansę być uznana za produkt uboczny. Takie zakwalifikowanie może być dla przedsiębiorcy atrakcyjne z prostego powodu: skoro produkt uboczny nie jest odpadem, to nie podlega rygorom szeroko pojętego prawa odpadowego. A to przekłada się na oszczędności, korzyści i generalnie większą wygodę, np. brak obowiązków sprawozdawczych i innych wynikających z przepisów środowiskowych. Aby jednak zakwalifikować pozostałości produkcyjne jako produkt uboczny, trzeba najpierw dokonać zgłoszenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania. Problem w tym, że powinny być przy tym spełnione określone w ustawie warunki. Jak się okazuje w praktyce, wykazanie przed organami administracji publicznej, że mamy do czynienia z produktem ubocznym, a nie odpadem, nie jest wcale zadaniem łatwym, nie tylko ze względu na brak rozporządzenia (które powinno zostać wydane na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o odpadach), ale i z powodu wątpliwości interpretacyjnych, jakie niosą za sobą te relatywnie nowe przepisy. Jakie warunki trzeba spełnić, jak wygląda procedura i jak zwiększyć szansę na uznanie produktu za uboczny?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników