Organ podatkowy

Organ podatkowy - stosownie do swojej właściwości organem podatkowym, jest:


 • W jaki sposób należy oskładkować kontrakt menedżera, który prowadzi działalność gospodarczą

  W jaki sposób należy oskładkować kontrakt menedżera, który prowadzi działalność gospodarczą

  Prowadzę biuro prawne w ramach działalności gospodarczej. Mam propozycję zawarcia kontraktu menedżerskiego na zarządzanie spółką kapitałową. Poza usługami zarządczymi, które mam wpisane w ewidencji działalności gospodarczej, wykonuję jeszcze inne, tj. w zakresie doradztwa finansowego i personalnego. Czy jeśli podpiszę kontrakt, będę miał prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych? Czy możliwe jest, by to zleceniodawca opłacał za mnie składki społeczne, a ja tylko składkę zdrowotną z działalności?

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Kto może wystąpić do ZUS o abolicję zaległości w 2016 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa: Kto może wystąpić do ZUS o abolicję zaległości w 2016 roku

  Razem z siostrą przyjęłyśmy spadek po naszym ojcu, który prowadził działalność gospodarczą. Niedawno otrzymałyśmy decyzje ZUS, którymi przeniesiono na nas odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek, z którymi ojciec zalegał za lata 2006–2008. Czy istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenia takich należności? Czy wystarczy, że taki wniosek złożę tylko ja, czy powinna złożyć go również moja siostra?

  czytaj więcej

 • Członek zarządu z depresją nie odpowie za zaległości

  Członek zarządu z depresją nie odpowie za zaległości

  ZUS wydał decyzję, w której przeniósł na mnie jako jedynego członka zarządu sp. z o.o. odpowiedzialność za nieopłacone przez spółkę składki. Rzeczywiście nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Stało się tak dlatego, że w grudniu 2015 r. bardzo pogorszył się mój stan psychiczny. Od tego czasu leczę się psychiatrycznie, przyjmuję silne antydepresanty i nie potrafiłem w odpowiednim czasie należycie ocenić sytuacji finansowej spółki. Zdaniem organu rentowego czasem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości był koniec stycznia 2016 r. Jakie argumenty powinienem podnieść w odwołaniu, aby uchronić się przed zapłatą zaległych składek? Czy moja choroba będzie miała jakiekolwiek znaczenie?

  czytaj więcej

 • Kto był prezesem spółki, ten odpowie za jej długi

  Kto był prezesem spółki, ten odpowie za jej długi

  Ministerstwo Finansów systematycznie ostrzega przed skutkami udostępniania swoich danych osobowych dla celów cudzej działalności. Skala zjawiska poraża: tysiące osób wplątanych w przestępczość i z gigantycznymi długami wobec fiskusa. Spory udział w tej grupie mają fikcyjni członkowie zarządów spółek z o.o., którzy nie mając pojęcia o tym, co dzieje się w firmach, nie zgłaszają wniosków o upadłość we właściwym terminie, a potem próbują tłumaczyć, że nie było w tym ich winy.

  czytaj więcej

 • Klauzula optymalizacyjna obowiązkowa po 15 lipca

  Klauzula optymalizacyjna obowiązkowa po 15 lipca

  Przepisy ordynacji podatkowej, które wprowadzają klauzulę przeciwko obejściu prawa podatkowego, zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  czytaj więcej

 • Zmiany w odsetkach za zwłokę. Raczej na niekorzyść niż z pożytkiem dla podatników

  Zmiany w odsetkach za zwłokę. Raczej na niekorzyść niż z pożytkiem dla podatników

  Tylko do końca czerwca można jeszcze uregulować stare zaległości podatkowe, tj. sprzed 2016 r., na korzystnych warunkach, czyli zapłacić odsetki za zwłokę o połowę niższe od stawki podstawowej. Od 1 lipca 2106 r. również będzie możliwość zapłaty mniejszych odsetek, ale jednak w wyższej wysokości niż do końca I półrocza. Nastąpi zatem podwyżka oprocentowania starych zaległości, mimo że zasadnicza zmiana, która miała miejsce 1 stycznia br., poszła w przeciwnym kierunku – obniżenia preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowych z 75 proc. stawki podstawowej do 50 proc.

  czytaj więcej

 • Prawo podatkowe może działać wstecz

  Prawo podatkowe może działać wstecz

  Wynikająca jeszcze z prawa rzymskiego maksyma lex retro non agit znajduje umocowanie prawne w art. 3 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.

  czytaj więcej

 • Kontrola skarbowa w firmie. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?

  Kontrola skarbowa w firmie. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?

  W czasie kontroli skarbowej kontrolowany przedsiębiorca musi zapewnić inspektorom dostęp do akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Z drugiej strony ma prawo do udziału w czynnościach kontrolnych, składania zastrzeżeń i wyjaśnień oraz wnoszenia sprzeciwu wobec czynności naruszających przepisy.

  czytaj więcej

 • Ustawa o KAS: Dwuinstancyjność tylko pozorna

  Ustawa o KAS: Dwuinstancyjność tylko pozorna

  Odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego będzie rozpatrywał ten sam organ. Eksperci krytykują pomysł Ministerstwa Finansów.

  czytaj więcej

 • Fiskus przed reformą. Spór o tempo i kierunek zmian

  Fiskus przed reformą. Spór o tempo i kierunek zmian

  Ministerstwo Finansów chce utworzyć jednolitą Krajową Administrację Skarbową do poboru podatków oraz kontroli. Nie widzę innej drogi – mówiła Honorata Łopianowska, dyrektor departamentu reformy administracji skarbowej w MF podczas dyskusji zorganizowanej przez DGP. – System wymaga zmian, ale ewolucyjnych, poprzedzonych szerokimi konsultacjami – próbowali oponować pozostali uczestnicy

  czytaj więcej

 • MF spóźnia się z reformą ustawy o biegłych rewidentach

  MF spóźnia się z reformą ustawy o biegłych rewidentach

  W piątek minął czas na wdrożenie do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie zmian w dyrektywie i unijnym rozporządzeniu zmieniających rynek audytu jednostek zainteresowania publicznego (JZP).

  czytaj więcej

 • VAT: Ryzyko zwolnień pracowników nie rozłoży na raty zaległości

  VAT: Ryzyko zwolnień pracowników nie rozłoży na raty zaległości

  Trudności finansowe, które mogą skutkować bankructwem i utratą miejsc pracy, nie są wystarczającymi przesłankami, by rozłożyć na raty zaległości w VAT – uznał NSA.

  czytaj więcej

 • Komentarz: Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

  Komentarz: Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

  Ustawa z 13 maja bieżącego roku, za pomocą której polski prawodawca modyfikuje unormowania ordynacji podatkowej i trzech innych aktów prawnych, wprowadza do polskiego systemu podatkowego generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

  czytaj więcej

 • Fiskus nie daje za wygraną w sprawie szaf i gmin

  Fiskus nie daje za wygraną w sprawie szaf i gmin

  Organy podatkowe wciąż składają skargi kasacyjne na niekorzystne dla nich rozstrzygnięcia, pomimo że szanse na wygraną są znikome. W ubiegłym roku tendencja była taka, że fiskus wycofywał skargi od wyroków w sprawach, w których ewidentnie przegrywał (patrz DGP nr 63/2015). Ostatnio jednak znów zaskarża rozstrzygnięciach sądów I instancji, w których orzecznictwo wydawałoby się już ugruntowane.

  czytaj więcej

 • MF dopracowało centralizację VAT w samorządach

  MF dopracowało centralizację VAT w samorządach

  Znikną sankcje za nieprawidłowe sporządzenie wstecznej korekty, a odsetki od środków zwracanych przez gminy będą liczone za krótszy okres. To tylko niektóre ze zmian w nowej wersji projektu specustawy. Wymóg centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. w sprawie gminy Wrocław (C-276/14). Trybunał przesądził, że jednostki organizacyjne gminy nie mogą być odrębnym podatnikiem VAT. Jest nim bowiem gmina.

  czytaj więcej

 • Ewa Cisowska-Sakrajda: Sędzia orzekająca niesztampowo

  Ewa Cisowska-Sakrajda: Sędzia orzekająca niesztampowo

  Ewa Cisowska-Sakrajda odważyła się stwierdzić, że kobieta żyjąca w związku jednopłciowym powinna mieć prawo zmienić nazwisko na to, które nosi partnerka.

  czytaj więcej

 • Studia prawnicze to tylko początek kariery. Co dalej?

  Studia prawnicze to tylko początek kariery. Co dalej?

  Ukończenie studiów prawniczych otwiera drogę do zdobycia ciekawej pracy. Jednak dla wielu atrakcyjnych zawodów dyplom magistra prawa stanowi jedynie wstęp do planowania dalszej kariery.

  czytaj więcej

 • Praca agenta jest poufna, ale nie dla fiskusa

  Praca agenta jest poufna, ale nie dla fiskusa

  Nawet najbardziej sekretne rozmowy nie zwalniają z obowiązku dokumentowania wydatków, jeśli mają być one kosztem podatkowym – orzekł WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Sporny PIT od sprzedaży mieszkania po zmarłym współmałżonku

  Sporny PIT od sprzedaży mieszkania po zmarłym współmałżonku

  Pani Małgorzata kupiła w 2000 r. wraz z mężem dom z działką. Podpisali wtedy akt notarialny, który przenosił na nich własność. Nieruchomość weszła do majątku wspólnego małżonków, nie mają bowiem rozdzielności majątkowej. Nie planowali go sprzedawać, bo dobrze im się w nim mieszkało. – Prawie rok temu mąż zmarł, a ja odziedziczyłam po nim połowę nieruchomości. Chcę sprzedać ten dom, bo nie jest mi już potrzebny. Czy będę to mogła zrobić bez podatku? W końcu od zakupu minęło więcej niż 5 lat – zastanawia się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Obcy VAT: Sądy orzekają odwrotnie niż twierdzi fiskus

  Obcy VAT: Sądy orzekają odwrotnie niż twierdzi fiskus

  Fiskus twierdzi, że zagraniczny podatek należny jest przychodem, a naliczony kosztem. Sądy orzekają odwrotnie, że nie jest przychodem, a kosztem tylko wtedy, gdy się go nie odzyska.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników