Opłata ewidencyjna

Opłata ewidencyjna jest to opłata pobierana przy rejestracji samochodu oraz przy ubezpieczaniu go.