Opłata ewidencyjna

Opłata ewidencyjna jest to opłata pobierana przy rejestracji samochodu oraz przy ubezpieczaniu go.


 • ... spraw wewnętrznych z 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

  Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi: -0,5 zł za– wydanie m.in.:● dowodu rejestracyjnego,● pozwolenia czasowego,● zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,● nalepki kontrolnej,● prawa jazdy,● pozwolenia na kierowanie tramwajem,● zezwolenia na ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

  Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi za wydanie: dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, pozwolenia czasowego – 0,50 zł, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł, nalepki kontrolnej – 0,50 zł, ...

  czytaj więcej

 • ... spraw wewnętrznych z 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

  Omówienie : Opłata ewidencyjna wynosi: 0,5 zł m.in. za wydanie: – dowodu ... jazdy. Zakład ubezpieczeń przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne należne za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy Funduszu – Centralna ... terminie ubezpieczyciel wysyła ministrowi spraw wewnętrznych sprawozdanie z przekazanych opłat ewidencyjnych.

  czytaj więcej

 • ... i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców ... szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do ... szkolenia kierowców i opłaty za wydanie ...

  czytaj więcej

 • Bez opłaty za wpis papierów wartościowych

  ... ich dopuszczeniu do obrotu giełdowego. Wysokość opłaty ewidencyjnej zależy od wielkości emisji oraz ceny ... oszczędności. Aby skorzystać z możliwości uniknięcia opłaty ewidencyjnej, emitent powinien złożyć stosowne oświadczenie, że ... skorzystać, może wnieść stosowną opłatę zgodnie z dotychczasowymi ... podjęcia powyższych kroków będzie musiał wnieść opłatę ewidencyjną, jeżeli papiery wartościowe, które były przedmiotem ...

  czytaj więcej

 • Kiedy właściciel nieruchomości zapłaci <strong>opłatę</strong> adiacencką

  Kiedy właściciel nieruchomości zapłaci opłatę adiacencką

  ... wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały ... , w drodze decyzji, opłatę adiacencką. Zobowiązanym do ... dokonany podział nieruchomości. Opłata adiacencka stanowi swoisty ... na skutek jej ewidencyjnego podziału. Należy przy ... decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu ... wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ● wysokość stawki ... rzeczoznawcę majątkowego. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje odrębną ... dopiero wtedy ewidencyjny podział nieruchomości ...

  czytaj więcej

 • Jak zarejestrować auto: wymagane dokumenty i <strong>opłaty</strong>

  Jak zarejestrować auto: wymagane dokumenty i opłaty

  ... braku naliczana jest opłata w wysokości 75 ... prawnej), dowód uiszczenia opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych - 180,53 zł oraz ewidencyjnych (nabywca płaci je ... jest zwolniony z opłat celnych. W innym ... krokiem jest uiszczenie opłaty recyklingowej w wysokości ... też brak obowiązku opłaty VAT. Aby ... 2,50 zł opłaty ewidencyjnej). Rejestracja fabrycznie nowego ...

  czytaj więcej

 • Wchodzą w życie 1 lipca 2014 r.

  ... się wraz z opłatą. System teleinformatyczny uniemożliwia ... wieczystych uiszcza sumę opłat od poszczególnych wniosków ... – ewentualnie – zwolniony od opłaty, -dane identyfikacyjne ... wynosi 21 zł. Opłata ewidencyjna – rozporządzenie ministra spraw ... r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu ... . 852) Omówienie: Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi: -0,5 ... wartościowe lub niebezpieczne. Opłata ewidencyjna wynosi 1 zł ...

  czytaj więcej

 • RPO: <strong>Opłaty</strong> za wymianę prawa jazdy niekonstytucyjne

  RPO: Opłaty za wymianę prawa jazdy niekonstytucyjne

  ... , którzy muszą wnieść opłatę za wyrobienie nowego ... ich do wniesienia opłat z tytułu wymiany ... zł), a także opłaty ewidencyjnej (0,5 zł). ... drodze uchwały – zmniejszyć opłatę za wydanie tego ... osoby obowiązek uiszczenia opłaty należy poddać ocenie ... pobierania opłat za czynności ... osoby zainteresowanej – za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Nieuiszczenie <strong>opłaty</strong> powoduje zwrot podania złożonego do urzędu

  Nieuiszczenie opłaty powoduje zwrot podania złożonego do urzędu

  Opłaty administracyjne są należnościami ... /91) zdefiniował pojęcie „opłaty” stwierdzając, że jest ... tą różnicą, że opłata jest świadczeniem odpłatnym. ... można podać opłatę: ● ewidencyjną (art. 80d ustawy ... z późn. zm.). Opłata skarbowa Opłatą administracyjną o charakterze powszechnym jest opłata skarbowa, pobierana ... należności z tytułu opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej. Organy administracji ...

  czytaj więcej

 • Starosta nie musi płacić za odpis wyroku ewidencyjnego

  ... Administracyjnego w Warszawie wezwano starostę C. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 20 zł za odpis prawomocnego ... odpisu wyroku i nie powinien wzywać do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za wydanie tegoż odpisu. Zgodnie z art. ... późn. zm.) sąd powinien doręczyć bez wzywania do opłat odpis prawomocnego wyroku na wniosek organu prowadzącego ...

  czytaj więcej

 • W handlu zagranicznym dozwolone są transakcje barterowe

  W handlu zagranicznym dozwolone są transakcje barterowe

  ... „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”, lub wstrona ... „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”, wstrona Ma ... (wartość celna, cło, opłaty manipulacyjne, VAT naliczony, ... – urząd celny” (cło, opłaty manipulacyjne, VAT naliczony, ... cen ewidencyjnych (zakupu): wstrona ... materiałów według cen ewidencyjnych, VAT naliczony, opłaty manipulacyjne), c) Rozliczenie ... towarów według cen ewidencyjnych, VAT naliczony, opłaty manipulacyjne), c) Rozliczenie ...

  czytaj więcej

 • Urzędnicy skarbowi naliczają <strong>opłaty</strong> bez żadnych ograniczeń

  Urzędnicy skarbowi naliczają opłaty bez żadnych ograniczeń

  ... naliczył 5 proc. opłaty egzekucyjnej, czyli ponad ... ograniczenia wysokości tej opłaty, tak jak to ... pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2 ... do maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej jest wskazane. ... przy wysokości pobieranej opłaty byłoby dobrym rozwiązaniem. ... znajdzie w zgłoszeniu ewidencyjnym, ale to on ... poborcy skarbowi pobierają opłaty egzekucyjne nie za ... podatkowy, pobierane opłaty są niezależne ...

  czytaj więcej

 • Od kserokopii upoważnienia nie ma opłaty skarbowej

  ... , z kartoteki budynków, mapy ewidencyjnej z rejestru gruntów - nieruchomości ... wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 ... dokumentów istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo od okazanej ... listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr ... . zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia ... istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo przy ...

  czytaj więcej

 • Wszystko o egzaminie na prawo jazdy: procedura, dokumenty, <strong>opłaty</strong>

  Wszystko o egzaminie na prawo jazdy: procedura, dokumenty, opłaty

  ... nas to jednak kosztowało 17 złotych opłaty skarbowej). PKK jest następnie przekazywany do ... wymaganych dokumentów. Przedtem jednak musimy uregulować opłatę - w przypadku kategorii B jest to ... , gdy do urzędu zostanie dostarczony dowód opłaty za wydanie prawa jazdy oraz między innymi opłaty ewidencyjnej, co daje w sumie 105 złotych. ...

  czytaj więcej

 • Jak wyrobić kartę parkingową na nowych zasadach?

  Jak wyrobić kartę parkingową na nowych zasadach?

  ... których wymaga tego religia; Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej; Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, w ciągu ... po okazaniu dokumentu tożsamości.  Pobierana obecnie opłata za wydanie karty parkingowej wynosi ... roku, poza tą kwotą będzie pobierana opłata ewidencyjna. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • "Fiskus nie wyłudza <strong>opłat</strong> za NIP"

  "Fiskus nie wyłudza opłat za NIP"

  ... . Zgłoszenie identyfikacyjne jest bezpłatne. Nie podlega opłacie skarbowej. Jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy zaistnieje potrzeba wydania duplikatu, opłata za jego wydanie wynosi 15 zł. ... urzędy skarbowe znalazły sposób na pobieranie opłaty skarbowej za wydanie NIP. Decyzja z ... musi postarać się o NIP? Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby ...

  czytaj więcej

 • Jak wznowić działalność gospodarczą

  ... złożonym do organu ewidencyjnego albo sądu rejestrowego ... o tym organu ewidencyjnego, a zatem właściwego ... i adres organu ewidencyjnego; ● 03.1 – właściwy ... jest zwolnione z opłat. Na żądanie przedsiębiorcy organ ewidencyjny wydaje mu zaświadczenie ... . Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości ... złożyć do organu ewidencyjnego albo sądu rejestrowego ... jest z opłat. Wznowienie przez ...

  czytaj więcej

 • Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  ... • oznaczenie przedsiębiorcy, • numer ewidencyjny PESEL, o ile ... piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku ... przekazywana przez organ ewidencyjny drogą elektroniczną w ... ulgi naliczana jest opłata prolongacyjna, która stanowi ... . Zapamiętać trzeba, że opłata nie jest obniżana ... ratalnego naliczana jest opłata prolongacyjna, a także ... . Wyjaśnić trzeba, że opłata prolongacyjna nie podlega ... zostanie określona opłata prolongacyjna. PRZYKŁAD: ...

  czytaj więcej

 • Jakie dokumenty są konieczne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy

  Jakie dokumenty są konieczne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy

  ... ● aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON, ● pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, ● dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej, ● dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Dokumenty sporządzone w języku obcym (np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne