Opłata ewidencyjna

Opłata ewidencyjna jest to opłata pobierana przy rejestracji samochodu oraz przy ubezpieczaniu go.


 • dowód osobisty

  dowód osobisty

  czytaj więcej

 • W handlu zagranicznym dozwolone są transakcje barterowe

  W handlu zagranicznym dozwolone są transakcje barterowe

  Po ich zakończeniu trzeba pamiętać o wyrównaniu wzajemnych rozrachunków. Dokonuje się wtedy ewidencji na stronie Wn konta „Koszty finansowe” lub stronie Ma konta „Przychody finansowe”

  czytaj więcej

 • Reklamacja telefonu: Urządzenia nie ma, ale opłaty pozostały

  Reklamacja telefonu: Urządzenia nie ma, ale opłaty pozostały

  Pani Bożena była abonentką TPSA. Z tego co pamięta – ok. 25 lat temu ustanowiła polecenie zapłaty, by w ten sposób regulować rachunki za telefon stacjonarny. Kilka lat temu rozwiązała umowę z TPSA i przeszła do Netii, a teraz przeniosła telefon do Orange, spisując umowę na syna. Ku jej zdziwieniu należność za korzystanie z telefonu została ściągnięta z jej konta (jako polecenie zapłaty). Była przekonana, że tamta umowa dawno wygasła (bo przecież dawno temu odeszła z TPSA) i polecenie zapłaty powinno przestać działać. By wycofać ściągnięte pieniądze, wymagano od niej złożenia wiarygodnego podpisu, czyli takiego, jaki złożyła ćwierć wieku temu. – To dosyć trudne po takim czasie – pisze pani Bożena – nie pamiętam, jaki podpis wtedy składałam. By wycofać polecenie zapłaty, oboje z synem musimy też stawić się w Orange, a syn musi wyrazić zgodę na cofnięcie polecenia zapłaty. To absurdalne żądanie, zwłaszcza że przez ten czas zmieniła się nasza sytuacja i syn nie mieszka już z mną. Czy takie zdarzenie powinno mieć miejsce i co można w tej sprawie zrobić – pyta pani Bożena.

  czytaj więcej

 • Jak wyrobić kartę parkingową na nowych zasadach?

  Jak wyrobić kartę parkingową na nowych zasadach?

  Pod koniec czerwca ważność stracą wszystkie karty parkingowe osób niepełnosprawnych, wydane przed 1 lipca 2014 roku. Jak złożyć wniosek o nowy dokument?

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Optymalizacje w podatku od nieruchomości możliwe tylko do końca roku

  Optymalizacje w podatku od nieruchomości możliwe tylko do końca roku

  To już ostatni dzwonek, by przez wyodrębnienie lokali w budynku obniżyć podatek zarówno od niego, jak i od gruntu, na którym go postawiono. Korzystną wykładnię wciąż potwierdzają sądy

  czytaj więcej

 • Szczurek: Zwiększymy poziom ochrony uczciwych podatników, uszczelnimy system

  Szczurek: Zwiększymy poziom ochrony uczciwych podatników, uszczelnimy system

  Chcemy zwiększać poziom ochrony uczciwych podatników. A jednocześnie priorytetem jest dla nas uszczelnianie systemu. W przyszłym roku ułatwimy obywatelom rozliczenia, zapewniając pełny elektroniczny kontakt z urzędami skarbowymi na Portalu Podatkowym - uważa Mateusz Szczurek, minister finansów.

  czytaj więcej

 • Jak ubiegać się o zwrot akcyzy od paliwa

  Jak ubiegać się o zwrot akcyzy od paliwa

  Do 31 sierpnia rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku od paliwa od zakupów dokonanych między 1 lutego a 31 lipca tego roku. W 2015 r. najwyższa możliwa kwota do odzyskania stanowi iloczyn 81,7 oraz liczby posiadanych hektarów.

  czytaj więcej

 • Rewitalizacja miast w Polsce: Zmiany nadchodzą, ale wolno

  Rewitalizacja miast w Polsce: Zmiany nadchodzą, ale wolno

  Rewitalizacja miast w Polsce: Zmiany nadchodzą, ale wolno 

  czytaj więcej

 • Kiedy można stracić prawo jazdy

  Kiedy można stracić prawo jazdy

  Prawo jazdy można w jednej chwili stracić nie tylko za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, ale również za brawurową jazdę czy niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów można pozbawić też kierowców niepłacących alimentów

  czytaj więcej

 • Nie każdy biznes można zawiesić na okres zimowy

  Nie każdy biznes można zawiesić na okres zimowy

  Po sezonie działalność gospodarczą można zawiesić. Podczas przerwy przedsiębiorca nie może uzyskiwać żadnych przychodów. Nie ma też prawa do wykonywania na podstawie umów-zleceń lub o dzieło tych samych usług, które wykonywał w ramach kontaktów zawartych w okresie prowadzenia firmy.

  czytaj więcej

 • Gdy cena sprzedaży wyrobu gotowego znacznie spada, tworzy się odpis aktualizujący wartość zapasów

  Gdy cena sprzedaży wyrobu gotowego znacznie spada, tworzy się odpis aktualizujący wartość zapasów

  Jesteśmy spółką produkującą wyroby gotowe. Na dzień bilansowy posiadamy stan zapasów wyrobów gotowych wycenionych w koszcie wytworzenia. Niestety na dzień bilansowy cena sprzedaży naszego wyrobu obniżyła się poniżej kosztu wytworzenia. Jak spółka powinna dokonać wyceny wyrobów gotowych do bilansu?

  czytaj więcej

 • W czym pomoże asystent podatnika?

  W czym pomoże asystent podatnika?

  Asystent podatnika pomoże przedsiębiorcom zaczynającym działalność. Jest to wynik nowelizacji ustawy o administracji podatkowej.

  czytaj więcej

 • RPO: Opłaty za wymianę prawa jazdy niekonstytucyjne

  RPO: Opłaty za wymianę prawa jazdy niekonstytucyjne

  Rzecznik praw obywatelskich uważa, że wymiana dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami, która jest spowodowana działaniami organów władzy publicznej, powinna być bezpłatna. Obecne przepisy, które zobowiązują do ponoszenia opłat, skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowości 30.11.2015

  Poradnia rachunkowości 30.11.2015

  ● Co powinno zawierać zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły

  czytaj więcej

 • Kosacka-Olszewska: W ustawie o VAT niepokoi mnie wzrost obowiązków ewidencyjnych

  Kosacka-Olszewska: W ustawie o VAT niepokoi mnie wzrost obowiązków ewidencyjnych

  Szczególnie niepokoi mnie wzrost obowiązków ewidencyjnych i sankcyjność nowych rozwiązań. Nie jestem natomiast przeciwniczką przedkładania organom podatkowym listy kontrahentów - mówi w wywiadzie dla DGP Dorota Kosacka-Olszewska, doradca podatkowy i partner w DK Doradztwo w Białymstoku.

  czytaj więcej

 • Zmiany w polityce rachunkowości nie tylko małej firmy

  Zmiany w polityce rachunkowości nie tylko małej firmy

  Przed wprowadzeniem uproszczeń dokonujemy analizy. Stwierdzamy, czy przyjęcie takiego rozwiązania nie wpłynie ujemnie na sposób prezentacji sytuacji finansowej, majątkowej lub wyniku finansowego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne