oficyna wydawnicza

Oficyna - tradycyjna nazwa przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością wydawniczą lub pokrewną: