oferta publiczna

Oferta publiczna – publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób pod warunkiem, iż propozycja skierowana jest do 100 lub więcej osób bądź też do nieoznaczonego adresata.