Odszkodowanie ubezpieczeniowe

Odszkodowanie ubezpieczeniowe - to w ramach ubezpieczeń gospodarczych (na zasadzie gwarancyjno-repartycyjnej) odszkodowanie, którego obowiązek świadczenia spoczywa na ubezpieczycielu.