odsetek naliczonych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odsetek naliczonych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odsetek naliczonych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • VAT: urząd celny naliczy odsetki od różnicy między podatkami

  ... zasadach organ celny naliczy w takiej sytuacji odsetki – pyta pan Sławomir ... w opisanej sytuacji odsetki zostaną naliczone. Piotr Liss, doradca ... zobowiązany do poboru odsetek od różnicy pomiędzy ... wydanej decyzji. – Wysokość odsetek liczona jest od ... należności podatkowych i naliczone będą w wysokości odpowiadającej odsetkom ustawowym od zaległości ... ulgę. – Odsetek nie nalicza ...

  czytaj więcej

 • Kiedy podatnik, a kiedy fiskus muszą <strong>naliczyć</strong> i wpłacić <strong>odsetki</strong>

  Kiedy podatnik, a kiedy fiskus muszą naliczyć i wpłacić odsetki

  Odsetki podatkowe mogą w ... . W takiej sytuacji odsetki będzie wypłacał urząd ... długu wobec fiskusa odsetki musi obliczyć i ... sam podatnik. Naliczanie odsetek Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Jak ... wystąpienia zaległości podatkowej odsetki naliczy sam podatnik. Może ... należność budżetu państwa. Odsetki te są odsetkami za zwłokę. Wpłata ...

  czytaj więcej

 • Sąd pozwala korzystnie <strong>naliczyć</strong> <strong>odsetki</strong> od podatku z tytułu zatajonej pożyczki

  Sąd pozwala korzystnie naliczyć odsetki od podatku z tytułu zatajonej pożyczki

  ... sankcyjnej 20-proc. stawki wraz z odsetkami. Co istotne, odsetki policzył od momentu upływu 14-dniowego ... – zdaniem sądu – nie można twierdzić, że odsetki od zaległości podatkowej związanej z nieopodatkowaniem ... umowy). Z wyroku wynika więc, że odsetki należy liczyć od momentu powołania się ... okres, a w rezultacie odsetki będą mniejsze. Wyrok ...

  czytaj więcej

 • Za nielegalnie pobrany zasiłek powodziowy naliczą odsetki

  ... trybu zwrotu zasiłku powodziowego. Jego autorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odsetki od nienależnie pobranych pieniędzy Zgodnie z projektowanymi przepisami osoba, która bezpodstawnie pobrała pieniądze, będzie musiała je zwrócić wraz z odsetkami. Będą one naliczone tak, jak dla zaległości podatkowych. W uzasadnionych przypadkach kwota, jaką będzie musiała ...

  czytaj więcej

 • Podatek dochodowy od <strong>odsetek</strong> na koncie? Nie zawsze musisz go płacić

  Podatek dochodowy od odsetek na koncie? Nie zawsze musisz go płacić

  ... FM Banku, miesięczne odsetki dla tej kwoty ... Ponad 115 zł odsetek miesięcznie Stawka 6 ... względem kwoty miesięcznych odsetek brutto, które wynoszą ... W tabeli miesięcznych odsetek podajemy kwoty brutto ... nich zapłacić podatek. Odsetki z firmowego ... , że podatek od odsetek naliczonych na koncie firmowym ... podatku dochodowego, od odsetek naliczonych na firmowym koncie ...

  czytaj więcej

 • Przy rozliczaniu <strong>odsetek</strong> od kredytu walutowego ważny jest faktycznie zastosowany kurs wymiany

  Przy rozliczaniu odsetek od kredytu walutowego ważny jest faktycznie zastosowany kurs wymiany

  ... w euro. Spłata odsetek od pożyczki następuje ... w Polsce. Spłata odsetek będzie następować również ... z dnia zapłaty odsetek, faktycznie zastosowany przez ... z tytułu zapłaty odsetek z rachunku euro ... dnia zapłaty tych odsetek? 2) Czy spółka ... z tytułu zapłaty odsetek od ... kosztu podatkowego wartość odsetek powinna zostać naliczona w złotych według ...

  czytaj więcej

 • Od <strong>odsetek</strong> na koncie za granicą trzeba zapłacić podatek w Polsce

  Od odsetek na koncie za granicą trzeba zapłacić podatek w Polsce

  ... , uzyskujący dochód z odsetek bankowych, powinien rozliczyć ... i przy otrzymywaniu odsetek od posiadanych na ... więc podatnik otrzymuje odsetki od posiadanych na koncie środków. Odsetki to dochód podlegający ... uzyskany dochód z odsetek wykazać w polskim ... zapłacony od tych odsetek za granicą. Ci, ... rozliczyli się z odsetek w Polsce, powiedzą: ... dochodów z odsetek. To z ...

  czytaj więcej

 • Przejmujący dług nie może się przy tym wzbogacić

  ... przychodem, to spłacający odsetki miałby podwójną korzyść: ... niespłaconego kredytu, wartość odsetek naliczonych, a niezapłaconych do ... kwoty głównej i odsetek od kredytu. Argumentowała, ... i odsetek, i tak ... będzie mogła zaliczyć odsetki, które zostaną naliczone po dniu przejęcia ... kwotą będąca równowartością odsetek naliczonych do dnia przejęcia ... kosztem podatkowym będą odsetki naliczone po dniu przejęcia ...

  czytaj więcej

 • Od niepobranych <strong>odsetek</strong> jest podatek dochodowy

  Od niepobranych odsetek jest podatek dochodowy

  ... nie będą pobierane odsetki, u pożyczkobiorcy powstanie przychód Wartość niepobranych odsetek to nieodpłatne świadczenie, ... się na niepobieranie odsetek z tego tytułu, ... jednak wartość niepobranych odsetek będzie nieodpłatnym świadczeniem, ... , którego wysokość stanowią odsetki, jakie należałoby uiścić ... wartością odsetek, jakie pożyczkobiorca ... z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek i kwota naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek. ...

  czytaj więcej

 • IS w Katowicach o zaliczeniu <strong>odsetek</strong> od obligacji do kosztów

  IS w Katowicach o zaliczeniu odsetek od obligacji do kosztów

  ... administratora hipoteki, koszty odsetek należnych osobie nabywającej ... .o. nalicza też odsetki należne obligatariuszowi. W ... nie zapłaciła faktycznie odsetek na rzecz obligatariusza, naliczone odsetki były przez nią ... będzie do uiszczenia odsetek na rzecz obligatariusza. ... nią zapłacone. Czy odsetki od obligacji, w ... zaliczyć do KUP odsetki związane z obligacjami, ... wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych ...

  czytaj więcej

 • O sposobie ujęcia odsetek decyduje moment otrzymania informacji i ich wartość

  Odsetki dotyczące lat poprzednich ... być już zmieniane. Odsetki należy zatem ująć ... roku powinna ująć odsetki za poprzednie lata ... 1] Jeżeli wartość odsetek nie jest istotna dla sprawozdania, to odsetki za wszystkie lata ... jest istotna, to odsetki za 2014 r. ... 2014 r., zaś odsetki za lata 2009 ... ., to należy te odsetki ująć w ...

  czytaj więcej

 • Fiskus może żądać PIT od <strong>odsetek</strong> na zagranicznych kontach

  Fiskus może żądać PIT od odsetek na zagranicznych kontach

  Podatnicy od odsetek z zagranicznych kont ... fiskusem dochodów z odsetek grożą sankcjekarne skarbowe. ... dochody w postaci odsetek bankowych, powinien wykazać ... dochodów z zagranicznych odsetek bankowych. Angielski ... zagranicznych kont i naliczonych na nich odsetek jest bardziej powszechne, ... podatku od zagranicznych odsetek. Odsetki te miałyby jedynie ... przypomina, że niezapłacenie odsetek naliczonych na zagranicznym koncie ...

  czytaj więcej

 • Różnice kursowe nalicza się także przy kapitalizacji <strong>odsetek</strong> od długu

  Różnice kursowe nalicza się także przy kapitalizacji odsetek od długu

  ... . Według nich kapitalizacja odsetek, chociaż skutkuje zwiększeniem ... przypadającej na skapitalizowane odsetki nie dochodzi do ... zwiększona o skapitalizowane odsetki. W kolejnych miesiącach naliczane były odsetki od zwiększonej podstawy ... związana z kapitalizacją odsetek. Wcześniej podobnie wypowiedział ... doszło do kapitalizacji odsetek naliczonych od kwoty głównej ... Według fiskusa kapitalizacja odsetek polega bowiem na ...

  czytaj więcej

 • Zaległości podatkowe niekiedy bez <strong>odsetek</strong> za zwłokę

  Zaległości podatkowe niekiedy bez odsetek za zwłokę

  ... PIT), fiskus nalicza odsetki za zwłokę. Odsetki grożą także w ... bądź zwrotu podatku. Odsetki za zwłokę naliczane ... nie towarzyszy naliczanie odsetek za zwłokę. zdjęcie główne Pomijane odsetki w wysokości 6 zł Fiskus nie naliczy odsetek za zwłokę w ... podatkowej, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności ... na wskazanie dłużnika Odsetek nie nalicza ...

  czytaj więcej

 • Jakie konsekwencje podatkowe ma sądowa kapitalizacja <strong>odsetek</strong>

  Jakie konsekwencje podatkowe ma sądowa kapitalizacja odsetek

  Kapitalizacja odsetek polega na doliczeniu naliczonych i niezapłaconych odsetek do kwoty głównej ... . W wyniku kapitalizacji odsetki są naliczane od ... ), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek ... , że kwota skapitalizowanych odsetek stanowi dla pożyczkodawcy ... przypadku sądowej kapitalizacji odsetek, na skutek wniesienia ... pożyczki, jak i odsetki. Wytoczenie powództwa o zaległe odsetki stanowi podstawę ...

  czytaj więcej

 • Dzienna kapitalizacja <strong>odsetek</strong> sposobem na podatek Belki

  Dzienna kapitalizacja odsetek sposobem na podatek Belki

  ... należne właścicielowi lokaty odsetki są mniejsze niż ... o dziennej kapitalizacji odsetek, bo można na ... dokonywana jest kapitalizacja odsetek – twierdzi Mateusz Ostrowski ... odrębnych zasad opodatkowania odsetek uzyskanych z takich ... uniknięcie podatku od odsetek bankowych, ale jest ... Bank. Jeszcze wyższe odsetki daje konto ... z dzienną kapitalizacją odsetek ● Od odsetek z każdej lokaty ...

  czytaj więcej

 • Nie zawsze należą się <strong>odsetki</strong> od zaległych <strong>odsetek</strong>

  Nie zawsze należą się odsetki od zaległych odsetek

  Nie. Odsetek za opóźnienie w uregulowaniu zaległych odsetek znajoma pani Lucyny nie może naliczyć automatycznie ani domagać ... zapłaty. Wypłacenie wierzycielce odsetek od odsetek doprowadziłoby do nadmiernego ... od niej odsetek za zwłokę, ... powództwa o zapłatę odsetek od odsetek. Istnieje możliwość dochodzenia ... co do kapitalizacji odsetek, sąd może odsetki od odsetek przyznać za okres ...

  czytaj więcej

 • Podatnicy nie potrafią rozliczać <strong>odsetek</strong> od kredytów

  Podatnicy nie potrafią rozliczać odsetek od kredytów

  ... kłopoty z rozliczaniem odsetek od kredytów związanych ... z przyjętą praktyką odsetki od kredytów, których ... istnieje możliwość przyporządkowania odsetek od kredytu do ... fiskusa wynika, że odsetki od kredytu w ... podatnika środek trwały, odsetki od kredytu lub ... gruntu do używania odsetki zapłacone od zaciągniętej ... początkowej podlegają również odsetki naliczone, nawet jeżeli nie ...

  czytaj więcej

 • Wysokość <strong>odsetek</strong> od grudniowej zaliczki zależy od terminu złożenia zeznania

  Wysokość odsetek od grudniowej zaliczki zależy od terminu złożenia zeznania

  ... której trzeba zapłacić odsetki za zwłokę. Zasady naliczania odsetek wynikają z par. ... w sprawie naliczania odsetek za zwłokę. ... . Jak przedsiębiorca powinien naliczyć odsetki za zwłokę dokonał ... przypadku przedsiębiorca powinien naliczyć odsetki za zwłokę od ... sam. Powinien zatem naliczyć odsetki od zaległości podatkowej ... sytuacji przedsiębiorca powinien naliczyć odsetki od niezapłaconej zaliczki ...

  czytaj więcej

 • Kapitalizacja odsetek wpływa na PIT i PCC

  ... kwoty wierzytelności o naliczone, ale niezapłacone odsetki (kapitalizacja odsetek). – Czy będzie to ... organów podatkowych kapitalizacja odsetek jest – dla celów ... stronie dłużnika skapitalizowane odsetki mogą być zaliczone ... analogicznie dla wierzyciela odsetki stają się – w ... . Jeżeli kapitalizacji podlegają odsetki od pożyczki udzielonej ... . niedostatecznej kapitalizacji – kapitalizacja odsetek może bowiem wpłynąć ... nierezydenta, kapitalizacja odsetek może się ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne