odsetek naliczonych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odsetek naliczonych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odsetek naliczonych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Od 2016 roku refundacja za zatrudnianie młodych. Senat przyjął ustawę

  Od 2016 roku refundacja za zatrudnianie młodych. Senat przyjął ustawę

  Za przyjęciem zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - bez poprawek - opowiedziało się 80 senatorów, nikt nie był przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

  czytaj więcej

 • ZUS skuteczniej wyegzekwuje zaległe składki

  ZUS skuteczniej wyegzekwuje zaległe składki

  Nowe przepisy wprowadzone do ustawy systemowej i ordynacji podatkowej wzmacniają jego pozycję wobec dłużnika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych łatwiej i szybciej odzyska swoje należności.

  czytaj więcej

 • ZUS: Żeby zrobić korektę, trzeba zrozumieć podstawy ubezpieczeń

  ZUS: Żeby zrobić korektę, trzeba zrozumieć podstawy ubezpieczeń

  Nie kto inny jak zleceniodawca musi rozstrzygnąć, jakie składki płaci zleceniobiorca. Ten pierwszy jest bowiem płatnikiem i to on musi dokonać prawidłowego zgłoszenia do ZUS.

  czytaj więcej

 • Cash pooling efektywnym narzędziem zarządzania finansami jednostek powiązanych

  Cash pooling efektywnym narzędziem zarządzania finansami jednostek powiązanych

  W jednostkach powiązanych spółki dokonują transferu środków pieniężnych między sobą przede wszystkim w formie sformalizowanych pożyczek. Czy istnieje jakaś metoda alternatywna do umowy pożyczki, która efektywnie i w prosty sposób dofinansuje spółki mające niedostateczną ilość gotówki? Jeśli tak, na czym ona polega i jak przedstawić w księgach rachunkowych operacje z nią związane?

  czytaj więcej

 • Ulgi w składkach dla przedsiębiorców dostępne nawet po upływie 2 lat prowadzenia firmy

  Ulgi w składkach dla przedsiębiorców dostępne nawet po upływie 2 lat prowadzenia firmy

  Istnieje wiele możliwości zredukowania kosztów składek ponoszonych przez firmę oprócz znanych wszystkim preferencyjnych stawek przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. Składki mogą być bowiem opłacane w niższej wysokości bądź też można uzyskać ich refundację także na innych mniej popularnych zasadach.

  czytaj więcej

 • Ranking lokat terminowych. Sprawdź, gdzie zarobisz najwięcej

  Ranking lokat terminowych. Sprawdź, gdzie zarobisz najwięcej

  Lutowy ranking lokat to obowiązkowa lektura dla tych, którzy chcą okresie finansowej rozpusty, czyli po świętach Bożego Narodzenia, sylwestrze, feriach i karnawale, odłożyć trochę gotówki. Eksperci TotalMoney.pl podpowiadają, na jakiej lokacie można zarobić najwięcej.

  czytaj więcej

 • Cash flow a zmiany stanu środków trwałych

  Cash flow a zmiany stanu środków trwałych

  W 2015 r. nabyliśmy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Za 2015 r. po raz pierwszy będziemy sporządzali rachunek przepływów pieniężnych. W jaki sposób należy wykazać zakup składników aktywów trwałych w rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli nie dokonaliśmy zapłaty za wszystkie zakupy?

  czytaj więcej

 • RPO: Fiskus niesłusznie odmawia umarzania podatku

  RPO: Fiskus niesłusznie odmawia umarzania podatku

  Przepisy pozwalają urzędom skarbowym umarzać zaległości podatkowe lub rozkładać daninę na raty, gdy podatnicy są w trudnej sytuacji. Musi to jednak być uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

  czytaj więcej

 • Po korekcie można odliczyć VAT wstecz

  Po korekcie można odliczyć VAT wstecz

  Nie ma obowiązku potrącania daniny naliczonej na fakturze dokumentującej okresy przeszłe w tym roku, w którym doszło do korekty – uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  czytaj więcej

 • Pracowałeś za granicą? Należy ci się zwrot podatku

  Pracowałeś za granicą? Należy ci się zwrot podatku

  Każdy kto pracował za granicą i otrzymywał wynagrodzenie, powinien się z tego rozliczyć - niezależnie od tego, czy jego pobyt trwał kilka tygodni, czy też kilka miesięcy. Jak pokazują statystyki z ostatnich lat, uzyskane w ten sposób środki pieniężne stanowią spory zastrzyk finansowy dla wielu rodzin.

  czytaj więcej

 • Sposób prezentacji w cash flow zależy od rodzaju kredytu

  Sposób prezentacji w cash flow zależy od rodzaju kredytu

  Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym, które zaciągnęło kredyt bankowy na budowę hali produkcyjnej oraz kredyt w rachunku bankowym. W jakiej pozycji rachunku przepływów pieniężnych należy wykazać transakcje związane z kredytem bankowym?

  czytaj więcej

 • Uproszczone sprawozdania finansowe za 2015: Dwie możliwości do wyboru

  Uproszczone sprawozdania finansowe za 2015: Dwie możliwości do wyboru

  Jednostki mniejsze niebędące podmiotami mikro mogą mieć do czynienia z dwoma rodzajami uproszczonych sprawozdań finansowych za 2015 rok. Starymi wynikającymi z art. 50 ustawy o rachunkowości i nowymi zgodnymi z jej załącznikiem nr 5.

  czytaj więcej

 • Skutki wyceny nieruchomości odnoszone są w pozostałe przychody lub koszty operacyjne

  Skutki wyceny nieruchomości odnoszone są w pozostałe przychody lub koszty operacyjne

  W roku 2015 nabyliśmy budynek, który zaliczyliśmy do inwestycji. W jaki sposób dokonać jego wyceny bilansowej?

  czytaj więcej

 • Opiekun uchylający się od wywiadu nie dostanie świadczenia

  Opiekun uchylający się od wywiadu nie dostanie świadczenia

  Nienależnie przyznane i wypłacone zasiłki, które rodzic otrzymał w wyniku błędu urzędnika, będą podlegały zwrotowi, ale nie będą od nich naliczone odsetki. Korzystna dla rodziców zmiana zacznie obowiązywać od 1 kwietnia nie tylko w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195), na podstawie której będzie wypłacane 500 zł na dziecko, lecz także w dwóch innych aktach prawnych. Dotyczy to ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które zostały znowelizowane. Dodatkowo zmienią się w nich też definicje szkoły oraz instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Za tą ostatnią nie będzie już uznawany zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza. To oznacza, że osoby, które w nich przebywają, będą wliczane do składu rodziny, a ich dochody uwzględniane przy sprawdzaniu kryteriów do świadczeń rodzinnych oraz z Funduszu Alimentacyjnego (FA).

  czytaj więcej

 • Zwrotem VAT trudno opłacić inne daniny

  Zwrotem VAT trudno opłacić inne daniny

  Można przeznaczyć nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym na spłatę tylko tych zobowiązań, które należą się Skarbowi Państwa – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby. Urząd może natomiast przelać tę nadpłatę na konto gminy – wynika z wyroku WSA.

  czytaj więcej

 • Centralizacja VAT: Wyrok TSUE i jego konsekwencje

  Centralizacja VAT: Wyrok TSUE i jego konsekwencje

  Początkowo sądownictwo administracyjne oraz organy podatkowe prezentowały pogląd, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 6 ustawy o VAT gminne jednostki organizacyjne mogą być podatnikami podatku od towarów i usług. Podejście to zanegował Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Jedlak: 500+ odrobina prostej ekonomii

  Jedlak: 500+ odrobina prostej ekonomii

  W tym roku w ramach programu 500+ rodziny otrzymają ok. 17 mld zł, w kolejnych latach po ok. 23 mld zł (nominalnie PKB Polski za 2015 r. to 1888 mld zł). Oczywiście, będzie to impuls napędzający konsumpcję. Właściwie już jest, choć wypłaty dopiero się rozpoczynają.

  czytaj więcej

 • Czas na rozwiązanie umowy to nie okres wypowiedzenia

  Czas na rozwiązanie umowy to nie okres wypowiedzenia

  W przypadku istotnej zmiany oferty operatora, konsument ma określony termin na przesłanie skutecznego oświadczenie o odstąpienie kontraktu. Firma nie ma prawa pobierać od klienta opłat abonamentowych po tym fakcie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników