odsetek naliczonych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odsetek naliczonych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odsetek naliczonych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Wydatki na nową inwestycję rozliczamy na dwa sposoby

  Wydatki na nową inwestycję rozliczamy na dwa sposoby

  Te sumy stanowią pośredni koszt uzyskania przychodów. Mogą też być zaliczane w koszty podatkowe przez odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nowo wybudowanego środka trwałego.

  czytaj więcej

 • Odwrócony VAT dusi budowlankę

  Odwrócony VAT dusi budowlankę

  Branża chce szybszych zwrotów podatku nie tylko dla najmniejszych firm. Ale na ustawowe zmiany w tym zakresie się nie zanosi

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [KOMENTARZ]

  W dziesiątej części komentarza omawiamy środki egzekucyjne w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Przez takie w piśmiennictwie rozumie się zinstytucjonalizowane formy przymusu państwowego stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków.

  czytaj więcej

 • PFRON: Najpierw opłata składek, potem ich refundacja

  PFRON: Najpierw opłata składek, potem ich refundacja

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy mogą złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne najwcześniej następnego dnia po ich zapłaceniu.

  czytaj więcej

 • Obecny dyrektor departamentu VAT w MF w przeszłości twierdził, że sankcje nie są konieczne

  Obecny dyrektor departamentu VAT w MF w przeszłości twierdził, że sankcje nie są konieczne

  Przykład dzisiejszego dyrektora ds. VAT w resorcie finansów pokazuje, jak na przestrzeni lat zmieniło się myślenie o szczelności systemu podatkowego.

  czytaj więcej

 • Jak ujmować niskocenny majątek firmowy o wartości nieprzekraczającej 3500 zł

  Jak ujmować niskocenny majątek firmowy o wartości nieprzekraczającej 3500 zł

  Firma nabyła składnik majątku o wartości nieprzekraczającej 3500 zł. Czy należy zaliczyć go do niskocennych środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób ująć tego typu operację gospodarczą w księgach rachunkowych?

  czytaj więcej

 • Zapłata odsetek za niewykonanie zobowiązania w terminie to naruszenie dyscypliny

  Zapłata odsetek za niewykonanie zobowiązania w terminie to naruszenie dyscypliny

  Pracuję w księgowości gminy. W ostatnim czasie otrzymałam kilka faktur z datą płatności przypadającą nawet w tym samym dniu, co ich doręczenie. Mam problem z ich szybkim opłaceniem, a to duże kwoty, ok. 100 i 130 tys. zł. Czy powinnam uzyskać od wystawców oświadczenia o wydłużeniu terminów płatności? Obawiam się o naruszenie dyscypliny finansów.

  czytaj więcej

 • Windykacja reparacji: Nawet Wielkiej Brytanii i Francji nie udało się wymusić wypłaty odszkodowań

  Windykacja reparacji: Nawet Wielkiej Brytanii i Francji nie udało się wymusić wypłaty odszkodowań

  Nawet Wielkiej Brytanii i Francji nie udało się wymusić na Niemczech wypłaty odszkodowań wojennych. Rzeczypospolitej przysługują wobec RFN roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu, jest nieuzasadnione” – brzmi końcowy wniosek dokumentu przygotowanego przez Biuro Analiz Sejmowych na zlecenie posła PiS Arkadiusza Mularczyka.

  czytaj więcej

 • Gminy przyspieszyły w sprawie 500+

  Gminy przyspieszyły w sprawie 500+

  61 proc. wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych w sierpniu już zostało rozpatrzonych. Aby zdążyć do końca miesiąca, urzędnicy pracują po godzinach i w soboty.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć odwrotne obciążenie VAT w transakcjach międzynarodowych

  Jak rozliczyć odwrotne obciążenie VAT w transakcjach międzynarodowych

  Spółka akcyjna zajmuje się produkcją zaawansowanych urządzeń dla różnych branż produkcyjnych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności często nabywa usługi i towary od zagranicznych kontrahentów. W większości przypadków zakupiony towar przyjeżdża z państw Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o usługi, to są one kupowane zarówno w ramach Wspólnoty, jak i z państw trzecich. W poprzednich latach zdarzało się, że księgowość firmy dowiadywała się o nabytych usługach w kilka miesięcy po ich wykonaniu przez zagranicznego kontrahenta. Najczęściej było to tak, że świadczący przesyłał fakturę, jednocześnie upominając się o zapłatę, a pracownik spółki, który obsługiwał z jej strony transakcję, dopiero wówczas przekazywał do księgowości dokument i wraz z nim informację. Niejednokrotnie główna księgowa spółki zwracała się do szefów innych działów z prośbą, aby ci motywowali swoich pracowników do tego, aby niezwłocznie przekazywali informacje o imporcie usług, ale skutek tych próśb był mizerny. Również zarząd był informowany o usprawnieniu przepływu informacji dla wyeliminowania częstych korekt składanych deklaracji VAT, jednak i to nie pomogło. Tłumaczenie pracowników dokonujących zakupu usług od zagranicznych kontrahentów zawsze było takie samo: owszem, nabywają takie świadczenia, ale zagraniczni kontrahenci przekazują faktury z opóźnieniem i dopiero wówczas mogą oni dostarczyć je do księgowości.

  czytaj więcej

 • Poszkodowani przez orkan Ksawery mogą liczyć na pomoc w opłaceniu składek ZUS

  Poszkodowani przez orkan Ksawery mogą liczyć na pomoc w opłaceniu składek ZUS

  Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wskutek orkanu „Ksawery”, mogą zwrócić się do ZUS o pomoc w zapłaceniu bieżących lub przyszłych składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W przypadku pozytywnej decyzji przedsiębiorca zyska możliwość odroczenia terminu płatności – tym samym nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jej wysokość to 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jest ona naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki.

  czytaj więcej

 • Inwentaryzacja to nie tylko spis z natury

  Inwentaryzacja to nie tylko spis z natury

  Najwięcej zaangażowania i pracy wymaga przeprowadzenie spisu z natury, dlatego utożsamiamy tę metodę z całą inwentaryzacją. Tymczasem inne metody – weryfikacja zapisów w księgach i potwierdzenie salda – potrafią sprawiać kłopoty nie tylko księgowym.

  czytaj więcej

 • Narzędzia informatyczne szeroko otworzyły oczy skarbówki

  Narzędzia informatyczne szeroko otworzyły oczy skarbówki

  Analiza jednolitych plików kontrolnych przez fiskusa weszła w lipcu na zupełnie nowy poziom. Znacząco wzrosła liczba wykrytych niezgodności między JPK a deklaracjami VAT i VAT-UE. Maleje za to problem z fakturami wystawianymi przez firmy, których próżno szukać w rejestrze podatników.

  czytaj więcej

 • Nowa Ordynacja podatkowa. Oto najważniejsze założenia

  Nowa Ordynacja podatkowa. Oto najważniejsze założenia

  Od 2019 roku zacznie obowiązywać nowa Ordynacja podatkowa. To prawie 700 przepisów regulujących przede wszystkim relacje na linii podatnik – urzędnicy. Jak zapewnia ustawodawca, ochrona podatnika w tym zakresie zostanie zwiększona. Oto najważniejsze założenia nowego prawa podatkowego.

  czytaj więcej

 • Polska sankcja niezgodna z dyrektywą?

  Polska sankcja niezgodna z dyrektywą?

  Przedsiębiorca, który dopiero po trzech miesiącach wykaże VAT należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług, nie musi dopłacać odsetek.

  czytaj więcej

 • Dietl: pracujemy nad aktualizacją strategii dla Grupy Kapitałowej GPW

  Dietl: pracujemy nad aktualizacją strategii dla Grupy Kapitałowej GPW

  Giełda Papierów Wartościowych pracuje nad aktualizacją strategii dla Grupy Kapitałowej GPW - powiedział we wtorek prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że III kwartał tego roku był dla spółki bardzo dobry.

  czytaj więcej

 • Zmiany w podatkach 2018: Wysłanie JPK_VAT nie zwolni z obowiązku składania deklaracji VAT

  Zmiany w podatkach 2018: Wysłanie JPK_VAT nie zwolni z obowiązku składania deklaracji VAT

  Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firm do 10 osób) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w elektronicznej wersji jako jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT). JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres. Dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników