odmawianie prawa

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odmawianie prawa. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odmawianie prawa.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Platformy internetowe czy państwo? Gwarancje wolności słowa na dwóch poziomach

  Platformy internetowe czy państwo? Gwarancje wolności słowa na dwóch poziomach

  - Aby zminimalizować ryzyko nadmiernej ingerencji w wolność słowa, państwo musi stworzyć skuteczny system odwoławczy dla sporów dotyczących usuwania treści przez platformy internetowe z powodu naruszeń prawa autorskiego. Docelowo ten mechanizm powinien obejmować także treści zablokowane z innych przyczyn - mówi Dorota Głowacka.

  czytaj więcej

 • Surowe kary za nielegalny wywóz leków

  Surowe kary za nielegalny wywóz leków

  Zamiast administracyjnych kar pieniężnych, które i tak nie były nakładane, groźba wieloletniej odsiadki za udział w procederze odwróconego łańcucha dystrybucji. Tak najkrócej można podsumować istotę nowelizacji prawa farmaceutycznego, która dziś weszła w życie (Dz.U. z 2019 r. poz. 959). Ustawodawca dostrzegł, że w zasadzie nie jest wyciągana jakakolwiek odpowiedzialność względem osób zajmujących się nielegalnym wywozem leków. Najpoważniejszą sankcją jest odebranie zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej. Tyle że większość z nich przez zorganizowane grupy przestępcze jest zakładana na tzw. słupy.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • Przeprosiny nie wystarczą. Jak rozliczyć Kościoł i księży za pedofilię?

  Przeprosiny nie wystarczą. Jak rozliczyć Kościoł i księży za pedofilię?

  - Dla katolików zdrada zaufania ze strony księdza jest szczególna. Nie dotyczy tylko konkretnych duchownych i ich czynów, lecz wiąże się z pogwałceniem wiary oraz zburzeniem relacji z Bogiem i całym Kościołem - mówi Anne-Marie McAlinden profesor na Wydziale Prawa w Queen’s University Belfast, specjalizuje się w problematyce przestępczości seksualnej i sprawiedliwości naprawczej

  czytaj więcej

 • 13 czerwca wyrok w procesie urzędników ws. organizacji lotu do Smoleńska

  13 czerwca wyrok w procesie urzędników ws. organizacji lotu do Smoleńska

  Na 13 czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin ogłoszenia wyroku w procesie b. szefa KPRM Tomasza Arabskiego i czworga innych urzędników ws. organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. W piątek przed sądem mowy końcowe wygłosili obrońcy.

  czytaj więcej

 • Grajewski: Żądania reparacji zatrują nasze stosunki z Niemcami

  Grajewski: Żądania reparacji zatrują nasze stosunki z Niemcami

  Dobre kilka lat zajęło niemieckim politykom i opinii publicznej pogodzenie się z faktem zmiany władzy w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość na początku traktowane było jako zło wcielone. Taki obraz nadal kultywuje większość niemieckich mediów. Zmiana widoczna jest natomiast w głosach dochodzących z Bundestagu i urzędu kanclerskiego. W koalicji chadeków i socjaldemokratów, która od ponad roku rządzi w RFN, zaczyna przeważać podejście pragmatyczne. W szczególności w CDU wielu kluczowych polityków widzi w Warszawie nie grabarza praworządności i demokracji, ale po prostu ważnego partnera Niemiec i politycznego gracza, bez którego trudno decydować o kierunku rozwoju Unii Europejskiej. Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble, minister gospodarki Peter Altmaier, czy sama kanclerz Angela Merkel pewnie bez problemu potrafią sobie wyobrazić dalszą współpracę z PiS także po jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce. To nie oznacza jednak, że Berlin będzie trzymał kciuki za ekipę Jarosława Kaczyńskiego. Nadzieja, że opozycji uda się wybory w Polsce wygrać, wciąż łączy różne partie zasiadające w Bundestagu.

  czytaj więcej

 • Zły wybór zarządcy sukcesyjnego może uniemożliwić firmie funkcjonowanie

  Zły wybór zarządcy sukcesyjnego może uniemożliwić firmie funkcjonowanie

  Chodzi o sytuację, gdy nie będzie spełniał on warunków, od których uzależnione jest wydanie decyzji niezbędnej do prowadzenia przedsiębiorstwa. Spadkobiercy mogą jednak próbować naprawić ten błąd.

  czytaj więcej

 • To nie koniec afery Dieselgate: Teraz Europa wyciąga konsekwencje

  To nie koniec afery Dieselgate: Teraz Europa wyciąga konsekwencje

  Cztery lata od wybuchu afery z tuszowaniem poziomu emisji z silników Diesla Europa jest w tyle za USA w wyciąganiu konsekwencji.

  czytaj więcej

 • Wstęp działacza na teren firmy to międzynarodowy standard [WYWIAD]

  Wstęp działacza na teren firmy to międzynarodowy standard [WYWIAD]

  - Przepisy powinny wprost wskazywać, że przedstawicielom związku zawodowego – w tym również np. ekspertom wskazanym przez daną organizację – przysługuje prawo wejścia na teren zakładu pracy - mówi Ewa Kędzior, koordynator Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. ochrony praw związkowych

  czytaj więcej

 • Krzywa Laffera, czyli jak ocalić polski budżet i gospodarkę

  Krzywa Laffera, czyli jak ocalić polski budżet i gospodarkę

  W grudniu 1974 r. pewien amerykański ekonomista, będąc na lekkim rauszu, naszkicował wykres, który zmienił historię USA. Dzisiaj może on ocalić polski budżet i gospodarkę.

  czytaj więcej

 • Centrala nie musi mieć siedziby na terenie UE. Firmy z Korei też mogą odliczać VAT

  Centrala nie musi mieć siedziby na terenie UE. Firmy z Korei też mogą odliczać VAT

  Centrala nie musi mieć siedziby na terenie Unii Europejskiej, żeby jej oddział mógł potrącić podatek naliczony przy zakupach w naszym kraju – potwierdził NSA.

  czytaj więcej

 • Egipt: Nie żyje były prezydent Mursi

  Egipt: Nie żyje były prezydent Mursi

  Mohammed Mursi, prezydent Egiptu w latach 2012 -2013, zmarł w poniedziałek po zasłabnięciu w sądzie w Kairze. Ten związany z Bractwem Muzułmańskim polityk był pierwszym demokratycznie wybranym egipskim prezydentem.

  czytaj więcej

 • Rzecznik Finansowy: Rośnie liczba nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Banki ignorują zagrożenie

  Rzecznik Finansowy: Rośnie liczba nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Banki ignorują zagrożenie

  Rośnie liczba wniosków o interwencje dot. nieautoryzowanych transakcji płatniczych, które trafiają do Rzecznika Finansowego - wynika z przedstawionej we wtorek analizy RF. W 2016 r. wniosków takich było 83, natomiast w 2018 r. ich liczba wzrosła do 246.

  czytaj więcej

 • Dyrektor domu pomocy nie zawsze otrzyma 500+

  Dyrektor domu pomocy nie zawsze otrzyma 500+

  Gminy będą musiały ustalać, w jakim stopniu rodzice lub opiekunowie dziecka uczestniczą w opiece nad podopiecznym domu pomocy społecznej (DPS). Od tego będzie zależeć, kto otrzyma świadczenie wychowawcze.

  czytaj więcej

 • 26 czerwca wyrok TK w sprawie kar za odmowę usługi ze względu na światopogląd

  26 czerwca wyrok TK w sprawie kar za odmowę usługi ze względu na światopogląd

  W środę 26 czerwca Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie konstytucyjności karania za odmowę usługi ze względu na światopogląd bądź wyznawaną religię. Problem wyniknął na kanwie sprawy łódzkiego drukarza, który odmówił druku plakatów fundacji LGBT.

  czytaj więcej

 • Zwolnienie z VAT: Fiskus nie odpuszcza konserwatorom zabytków

  Zwolnienie z VAT: Fiskus nie odpuszcza konserwatorom zabytków

  Niektóre prace konserwatorskie i restauratorskie mogą mieć charakter twórczy i prowadzić do powstania utworu, a dzięki temu być zwolnione z VAT – potwierdził po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Po wskazówkach SN postępowanie pojednawcze po nowemu [ANALIZA]

  Po wskazówkach SN postępowanie pojednawcze po nowemu [ANALIZA]

  Zawezwanie do próby ugodowej (art. 184–186 k.p.c.) należy do najczęściej wykorzystywanych w praktyce narzędzi procesowych. To krótkie, sprawne i tanie postępowanie pomocnicze, w którym aktywność sądu ogranicza się zwykle do zapytania stron o wolę zawarcia ugody, rzadziej wydania postanowienia o zatwierdzeniu (lub odmowie zatwierdzenia) ugody.

  czytaj więcej

 • Inwestor łatwiej wybuduje mieszkania na gruncie, który pierwotnie miał inne przeznaczenie

  Inwestor łatwiej wybuduje mieszkania na gruncie, który pierwotnie miał inne przeznaczenie

  Samorząd nie będzie mógł blokować zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości, o ile będzie on zgodny np. z planem zagospodarowania przestrzennego. Użytkownik w razie sporu z gminą będzie mógł wystąpić z roszczeniem do sądu

  czytaj więcej

 • Lokale na własność, a śmietnik w dzierżawie

  Lokale na własność, a śmietnik w dzierżawie

  Nie tylko drogi czy place zabaw, ale nawet altanki śmietnikowe mają odrębne księgi wieczyste. I wówczas – mimo że służą racjonalnemu korzystaniu z nieruchomości – nie ulegają przekształceniu.

  czytaj więcej

 • Sprawa drukarza z Łodzi. TK uznał karanie za odmowę świadczenia usług za niekonstytucyjne

  Sprawa drukarza z Łodzi. TK uznał karanie za odmowę świadczenia usług za niekonstytucyjne

  Przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Wniosek do TK w tej kwestii wyniknął m.in. na kanwie sprawy odmowy wykonania usługi - druku plakatów LGBT - z powodów religijnych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników