obowiązków dziennikarzy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu obowiązków dziennikarzy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące obowiązków dziennikarzy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Oparcie tekstu na wypowiedzi jednego informatora to za mało by dochować dziennikarskiej staranności

  ... , że są prawdziwe. Nie było podstaw do stwierdzenia, że upoważnienie było nieważne. Uznanie go za in blanco daje pole do insynuacji. Należyta staranność oznacza, że dziennikarz powinien wykazać, że zrobił wszystko, żeby postawione zarzuty wyjaśnić. Telefoniczna konsultacja to nie ekspertyza, a poprzestanie tylko na jednym informatorze to za mało. SYGN. ...

  czytaj więcej

 • Prawo prasowe: trzy kategorie <strong>dziennikarzy</strong>

  Prawo prasowe: trzy kategorie dziennikarzy

  ... przygotowane przez: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Izbę Wydawców ... przedstawiony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Przewiduje on ... dostępu do zawodu dziennikarza. Wprowadza kategorię dziennikarzy zawodowych, licencjonowanych i ... się na status dziennikarza). - Kryterium rozróżniające stanowi ... wciąż obowiązkowa Większość dziennikarzy opowiada się za zniesieniem obowiązku autoryzacji wypowiedzi dla ... pozostawiona wzajemnym uzgodnieniom dziennikarza i ...

  czytaj więcej

 • Zakres obowiązków pracownika decyduje, kto jest właścicielem dzieła

  ... ubrań, dekoratorzy wnętrz, dziennikarze, graficy komputerowi, floryści ... ma wynikać z obowiązków Dodatkowo nie jest ... w efekcie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. ... do zakresu zadań (obowiązków) pracowniczych polegających na ... . na pisaniu przez dziennikarza artykułów prasowych czy ... stanowiska. Jeśli jednak dziennikarz, korzystając ze służbowego ... to w zakresie obowiązków pracowniczych. Dotyczy to ... pracownika (tj. dziennikarza) nadal należeć ...

  czytaj więcej

 • Jankowski: Adresy <strong>dziennikarzy</strong> na sprzedaż

  Jankowski: Adresy dziennikarzy na sprzedaż

  ... postawił na równe nogi nie tylko dziennikarzy, ale również prawników. Ten alarm jest ... albo nie być dla mediów Tak dziennikarze, jak i prawnicy przywiązani byli dotychczas ... zasady prawa prasowego, która głosi, że dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich danych umożliwiających ... sądy mogą bez przeszkód doręczyć dziennikarzowi wezwanie, pismo procesowe ...

  czytaj więcej

 • "<strong>Dziennikarzy</strong> można ukarać tylko za oszczerstwa"

  "Dziennikarzy można ukarać tylko za oszczerstwa"

  ... , która podała informacje dziennikarzowi? Taka zasada obowiązuje ... Korony. Pierwszą powinnością dziennikarza jest bowiem martwić ... naczelni, ten podstawowy obowiązek lekceważą. W pierwszej ... je ujawnił. Odpowiedzialność dziennikarza musi być zawsze ... uzasadniać mogą postawienie dziennikarza w stan oskarżenia. ... . Czy odpowiedzialność karna dziennikarzy powinna w ogóle ... wyjątkowo paskudnym przestępstwem. Dziennikarz ma bezpośredni dostęp ... wykluczyć, że dziennikarz może świadomie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dziennikarz</strong> musi zachować staranność

  Dziennikarz musi zachować staranność

  ... spór sąsiedzki. Pełnomocnik powoda podtrzymał swoje stanowisko, podkreślając, że zwroty użyte przez dziennikarza w reportażu przekraczają granice wypowiedzi rzetelnej. Sąd oddalił apelację, podzielając opinię ... dopełnił podstawowych zasad zachowania należytej staranności i rzetelności, które należą do podstawowych obowiązków dziennikarzy. Postępowanie dowodowe wykazało, że mało szczegółowe dochodzenie autora reportażu, a w konsekwencji ...

  czytaj więcej

 • Ustawa deregulacyjna bis: będzie mniej obowiązków informacyjnych dla firm

  ... po przeprowadzeniu tylko przetargu nieograniczonego albo ograniczonego, zniesienie obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B oraz ... je ograniczamy lub eliminujemy. Teraz proponujemy ograniczenie 50 obowiązków informacyjnych, co pozwoli zaoszczędzić gospodarce 3,88 mld ... – stwierdził wczoraj wicepremier Waldemar Pawlak na konferencji z dziennikarzami i przedstawicielami pracodawców, z którymi propozycje zredukowania ...

  czytaj więcej

 • Na Ukrainie życie straciło 7 dziennikarzy

  ... prześladowań pracowników mediów. Oprócz 7 ofiar śmiertelnych, na dziennikarzy napadano i bito 265 razy, a porywano 70 ... . Oprócz tego 120 razy przeszkadzano im w wykonywaniu obowiązków służbowych. Zdarzyło się także 120 przypadków cenzury.  Instytut ... Krymu i wojny na Wschodzie. W czasie protestów dziennikarze byli głównie bici przez organy ścigania i ...

  czytaj więcej

 • Prawo pracy w 2009 r: wydłużą się urlopy, a firmom przybędzie <strong>obowiązków</strong> bhp

  Prawo pracy w 2009 r: wydłużą się urlopy, a firmom przybędzie obowiązków bhp

  ... rodziców, ale także dodatkowe obowiązki. Uprawnienia rodzicielskie W 2009 ... WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Obowiązki pracodawcy Obie nowele k ... też na prawa i obowiązki pracodawców. Z ustawy prorodzinnej ... na pracodawców znacznie więcej obowiązków, w tym zwłaszcza z ... . Aby wypełnić ten obowiązek, firmy będą musiały ... rozszerzone zostaną ich obowiązki - dodaje Andrzej Łuczaj. ...

  czytaj więcej

 • Rzetelność <strong>dziennikarza</strong> wyklucza odpowiedzialność

  Rzetelność dziennikarza wyklucza odpowiedzialność

  ORZECZENIE Obowiązek udowadniania przez dziennikarza oskarżonego o zniesławienie, ... związek z procesem dziennikarza, który w lutym ... sprawiedliwości. W procesie dziennikarza uczestniczyła, w charakterze ... ograniczenia odpowiedzialności karnej dziennikarzy za zniesławienie. Uważają ... na korzystanie przez dziennikarzy z wolności słowa ... z odpowiedzialności karnej dziennikarz musi udowodnić prawdziwość ... postępowania w sprawie dziennikarza, który wniósł skargę ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dziennikarzowi</strong> grozi rok więzienia za zniesławienie

  Dziennikarzowi grozi rok więzienia za zniesławienie

  ... zmniejszają karę dla dziennikarzy za zniesławienie z ... przewidywał początkowo uwolnienie dziennikarzy od kary wiezienia. ... wtedy gdy dotyczyło dziennikarza. Zagrożenie karą może ... wśród skazanych to dziennikarze. Jednak według danych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich rocznie ponad ... karnego. Ponadto wobec dziennikarzy mogą ... przede wszystkim w dziennikarzy lokalnych mediów. – Dziennikarz z Koszalina czy ...

  czytaj więcej

 • Taśmy "Wprost". Jakie są granice tajemnicy dziennikarskiej?

  Taśmy "Wprost". Jakie są granice tajemnicy dziennikarskiej?

  ... sytuacje, w których dziennikarz ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten dotyczy przede ... powyższych danych. Dodatkowo dziennikarz obowiązany jest zachować ... . zdjęcie główne Obowiązek zachowania tajemnicy dziennikarskiej ... również innych niż dziennikarze osób ... informacji. Zakaz zwalniania dziennikarza od obowiązku zachowania w tajemnicy ... stanowi, iż  zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie ...

  czytaj więcej

 • Ukraina: Porwani dziennikarze uwolnieni

  ... nie chcieli rozmawiać z rosyjskimi dziennikarzami, którzy bez problemów pracują w ... .  Wcześniej separatyści oświadczyli, że uwolnią dziennikarzy, jeśli ci od razu opuszczą ... niezależnie od politycznych poglądów samych dziennikarzy powinni oni mieć możliwość wykonywania swoich służbowych obowiązków. Separatyści twierdzą, że to ... reporterów ukraińskiej telewizji.  Dziennikarze telewizji obywatelskiej są ...

  czytaj więcej

 • Staranność nie zwalnia dziennikarza z sankcji

  ... jego art. 12 nakłada na dziennikarza m.in. obowiązek ochrony dóbr osobistych. Obowiązek ten jest równorzędny z nakazem ... , że żaden z tych dwóch obowiązków nie ma pierwszeństwa. Z powyższego wynika, że nawet jeżeli dziennikarz zachował staranność, o której mowa ... . Sędziowie uznali jednak, że od dziennikarza, który dochował należytej staranności, ...

  czytaj więcej

 • Rząd: pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku zatrudnienia inspektorów

  Każdy pracodawca zostanie zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Osoby te nie będą musiały jednak legitymować się co najmniej średnim wykształceniem i ukończonym szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. ...

  czytaj więcej

 • Zaproszenie e-mailem dziennikarza to nie spam

  Niektóre informacje kierowane do dziennikarzy są zpozoru informacją związaną ze służbowymi obowiązkami, ale mogą teżprzy okazji prezentować ofertę, dany produkt ... parametry, wyposażanie etc. MałgorzataKałużyńska-Jasak wyjaśnia, że jeżeli dziennikarz zajmuje się np.motoryzacją, to taka informacja nie ...

  czytaj więcej

 • "Nowa ustawa prasowa musi uregulować status prawny blogów"

  "Nowa ustawa prasowa musi uregulować status prawny blogów"

  - Źródłem przysługującego dziennikarzowi prawa do zachowania ... zasada tajemnicy zawodowej dziennikarza. Została ona sformułowana ... osobie wykonującej zawód dziennikarza uprawnienie polegające na ... nie ujawnianie. Ponadto dziennikarz zobowiązany został do ... zasadę tajemnicy zawodowej dziennikarza ? - Na zasadę tajemnicy zawodowej dziennikarza, składa się prawo ... prasowego) oraz obowiązek dyskrecji (art. ... dotyczących praw i obowiązków dziennikarzy. - Jak szerokie grono ...

  czytaj więcej

 • Dziennikarz może przez przypadek ujawnić zbyt wiele informacji

  ... powodów interwencji jest sprawa dziennikarzy lokalnego tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”. ... procesem karnym i uznaniem dziennikarzy za winnych naruszenia art. ... późniejszej sprawie karnej przeciwko dziennikarzom uznano jednak, że popełnili ... ze stanowiskiem sądu, że dziennikarze są profesjonalistami i są ... jednak teza, że dziennikarz powinien znać prawo ... przypomniałby sędziom o obowiązku precyzyjnego określania zasad ...

  czytaj więcej

 • Prawo prasowe: autoryzacja ma być szybka

  Prawo prasowe: autoryzacja ma być szybka

  ... Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autoryzacja w ... osoba, która udzieliła dziennikarzowi wywiadu, musi ów ... , by ułatwić pracę dziennikarzom i zdyscyplinować rozmówców ... ulec zmianie, jeśli dziennikarz i jego rozmówca ... termin. Jeżeli dziennikarz nie otrzyma ... z obowiązującą ustawą dziennikarz, który nie dopełni obowiązku autoryzacji, może ponieść ... . Nikt nie ma obowiązku rozmawiać z dziennikarzem, a jeżeli już ...

  czytaj więcej

 • SN: dziennikarz musi weryfikować swoje informacje

  ... na tym, że tego nie zrobiła. SN opinię taką w całości podzielił. SYGN. AKT I CSK 11/10 Art. 12.1. pkt 1 Prawa prasowego Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej