obliczenia należnej

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu obliczenia należnej. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące obliczenia należnej.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rozliczanie dochodów kapitałowych w rocznym PIT

  Rozliczanie dochodów kapitałowych w rocznym PIT

  Podatnicy, którzy w 2007 roku uzyskali dochody kapitałowe, np. ze sprzedaży papierów wartościowych czy udziałów w spółkach mających osobowość prawną, muszą najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. rozliczyć się z fiskusem. W tym celu trzeba wypełnić PIT-38. Warto jednak wiedzieć, że nie każda sprzedaż papierów wartościowych będzie objęta PIT, a także, że przy tego typu rozliczeniach istnieje możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Dla wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości w tym zakresie prezentujemy dziś wybrane interpretacje organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć przychód z odpłatnych świadczeń wspólnika w spółce cywilnej

  Jak rozliczyć przychód z odpłatnych świadczeń wspólnika w spółce cywilnej

  Spółka cywilna działająca w branży budowlanej została założona w Kołobrzegu. Jeden ze wspólników prowadził tylko sprawy spółki, a drugi w okresie od maja do października 2018 r. wykonywał pracę na jej rzecz na podstawie umowy o pracę jako inspektor budowlany za wynagrodzeniem 4000 zł.

  czytaj więcej

 • Są już wskazówki dotyczące ujmowania prawa wieczystego użytkowania gruntów

  Są już wskazówki dotyczące ujmowania prawa wieczystego użytkowania gruntów

  Mają one zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r. Można jednak zrobić to wcześniej. Wystarczy odpowiedni wpis w informacji dodatkowej.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za niewykorzystany urlop

  Jak obliczyć wynagrodzenie za niewykorzystany urlop

  Przy rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia (z pewnymi wyłączeniami) oraz tzw. współczynnik urlopowy.

  czytaj więcej

 • Jak wdrażać PPK w okresie przejściowym [DATY, WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ, TERMINY, WPŁATY]

  Jak wdrażać PPK w okresie przejściowym [DATY, WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ, TERMINY, WPŁATY]

  Ustawa o PPK, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie data rozpoczęcia jej stosowania względem poszczególnych podmiotów zatrudniających, uzależniona jest od poziomu zatrudnienia. Wprowadzony został bowiem okres przejściowy, w którym kolejne podmioty stopniowo będą obejmowane ustawą – zaczynając od największych (powyżej 250 osób zatrudnionych). 

  czytaj więcej

 • MF łata dziurę w podatku minimalnym

  MF łata dziurę w podatku minimalnym

  Resort finansów likwiduje po naszej publikacji lukę, dzięki której podatnicy mogli odzyskiwać daninę od nieruchomości komercyjnych bez weryfikacji przez urząd skarbowy.

  czytaj więcej

 • Sądowy finał nieudanych „Kuchennych rewolucji”

  Sądowy finał nieudanych „Kuchennych rewolucji”

  Restaurator powinien uszanować cofnięcie przez Magdę Gessler zgody na wykorzystanie jej wizerunku do reklamy lokalu, na który zaczęli się skarżyć klienci – uznał sąd, nakazując przeprosiny prowadzącej „Kuchenne rewolucje”.

  czytaj więcej

 • Składki po zmarłym w OFE i ZUS. Kto je dziedziczy?

  Składki po zmarłym w OFE i ZUS. Kto je dziedziczy?

  Podziałowi i wypłacie w razie śmierci, rozwodu, czy unieważnienia małżeństwa ubezpieczonego podlegają zarówno środki zgromadzone w OFE, jak i te na subkoncie emerytalnym w ZUS. Środki wypłacane są małżonkowi zmarłego ubezpieczonego oraz osobom przez niego wskazanym (uposażonym) do otrzymania środków po jego śmierci.

  czytaj więcej

 • W ustawie pekaesowej zapomniano o związkach międzygminnych

  W ustawie pekaesowej zapomniano o związkach międzygminnych

  Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (z 11 marca 2019 r.; dalej: ustawa pekaesowa), według jego pomysłodawców, ma dokonać rewolucji w finansowaniu przewozów autobusowych w Polsce powiatowej. Przewoźnicy mają powrócić na dawno zapomniane trasy i dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, czyli specjalnie utworzonemu funduszowi, otrzymywać za to godziwy zysk. Jednak choć projektowana ustawa jest intencjonalnie słuszna, to może spowodować niemały chaos i dyskryminację niewystarczająco szybkich organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Może też wcale nie poprawić sytuacji wykluczenia transportowego znacznych części kraju.

  czytaj więcej

 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu (będąca nawiązaniem do zakazu dyskryminacji z art. 32 Konstytucji RP) stanowi uzupełnienie zasady równego traktowania pracowników. Jej przestrzeganie to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego naruszenie może powodować istotne konsekwencje finansowe (obowiązek zapłaty odszkodowania), a także skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2009 r. (sygn. akt II PK 149/08), przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż strony umowy o pracę nie mogą – nawet w drodze porozumienia – uregulować treści stosunku pracy w sposób naruszający zasadę równego traktowania. Postanowienie takiej treści jest zatem nieważne, co wynika wprost z art. 18 par. 3 k.p. [ramka 1 s. D2]

  czytaj więcej

 • Jaki CIT i VAT przy zakupie paliwa do samochodów osobowych

  Jaki CIT i VAT przy zakupie paliwa do samochodów osobowych

  Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną VAT (usługi architektoniczne). Spółka jest właścicielem dwóch samochodów osobowych (w rozumieniu prawa drogowego). Oba auta stanowią środki trwałe spółki. Samochód marki Fiat służy wyłącznie do działalności gospodarczej (co potwierdza stosowny regulamin używania pojazdu), prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu oraz złożono informację VAT-26 (z samochodu tego korzystają wyłącznie pracownicy do celów służbowych, jest on parkowany na parkingu pod firmą).

  czytaj więcej

 • Leasing auta osobowego wciąż bardziej opłacalny niż zakup

  Leasing auta osobowego wciąż bardziej opłacalny niż zakup

  Obowiązujące przepisy zawierają – według doradców podatkowych – lukę. Nie taki był cel Ministerstwa Finansów.

  czytaj więcej

 • Kto wypłaca zasiłki, gdy pracownik korzystając z urlopu bezpłatnego, pracuje w innej firmie?

  Kto wypłaca zasiłki, gdy pracownik korzystając z urlopu bezpłatnego, pracuje w innej firmie?

  Urlop bezpłatny może być udzielony przez pracodawcę, za pisemną zgodą pracownika, również w celu podjęcia pracy u innego pracodawcy. W tym przypadku praca jest wykonywana na rzecz innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu między pracodawcami (art. 1741 kodeksu pracy; dalej: k.p.).

  czytaj więcej

 • Nowe wzory dotyczące ułatwień w PCC. Rozliczenie na zbiorczej deklaracji

  Nowe wzory dotyczące ułatwień w PCC. Rozliczenie na zbiorczej deklaracji

  Podatnicy, którzy w ciągu miesiąca co najmniej trzy razy pożyczą pieniądze, kupią rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, będą mogli od lipca br. rozliczać się z fiskusem na zbiorczej deklaracji.

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa bogaci się dzięki błędom komorników

  Skarb Państwa bogaci się dzięki błędom komorników

  Kto kupi nieruchomość na licytacji i niesłusznie zapłaci VAT w cenie, nie ma co liczyć na zwrot nadpłaty.

  czytaj więcej

 • Miliardy od firm uciekają fiskusowi. Skarbówka przykręci im śrubę

  Miliardy od firm uciekają fiskusowi. Skarbówka przykręci im śrubę

  W walce z agresywnymi optymalizacjami wiele działań zostało już podjętych, a kolejne są w drodze. Uszczelnienie CIT ma przynieść kilka miliardów złotych.

  czytaj więcej

 • Odbiór inwestycji decyduje o VAT

  Odbiór inwestycji decyduje o VAT

  Jeśli z umowy wynika, że o wykonaniu prac budowlanych decyduje podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, to dopiero z tą chwilą powstaje obowiązek podatkowy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE

  czytaj więcej

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu ciężarowego a VAT-23 [PORADNIA PODATKOWA]

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu ciężarowego a VAT-23 [PORADNIA PODATKOWA]

  Jaką stawką VAT opodatkować budowę obiektów mieszkalnych przeznaczonych na placówki opiekuńczo-wychowawcze? Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego trzeba złożyć VAT-23? Jak rozliczyć premię pieniężną otrzymaną z pominięciem dystrybutorów Ile czasu podatnik musi przechowywać dokumentację podatkową, jeżeli odliczał stratę.

  czytaj więcej

 • Coraz więcej „ubogich emerytów”

  Coraz więcej „ubogich emerytów”

  Co szósty Polak, który przeszedł na świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 r. przez brak składek i stażu dostał emeryturę poniżej ustawowego minimum, które wynosi 1100 zł brutto. Najniższa emerytura wyniosła zaś 4 grosze – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

  czytaj więcej

 • Czy pracownikowi przysługują odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

  Czy pracownikowi przysługują odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

  W naszej firmie wynagrodzenia są wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Mamy trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Jeden z pracowników w lutym pracował w dwie soboty w godzinach nadliczbowych średniotygodniowych, które częściowo przypadły na porę nocną.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników