numery ubezpieczeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu numery ubezpieczeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące numery ubezpieczeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Pierwsze szpitale dostaną dostęp do systemu sprawdzającego ubezpieczenie zdrowotne po numerze PESEL

  ... do danych wykazu ubezpieczonych Narodowego Funduszu Zdrowia. ... , czy pacjent ma ubezpieczenie i czy jego ... do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. System pozwoli ... świadczeń zdrowotnych jest ubezpieczona na podstawie jej numeru PESEL i dokumentu ... informację o jego ubezpieczeniu. W przypadku noworodków ... okazać dokument z numerem PESEL. Po otrzymaniu informacji o braku ubezpieczenia pacjent będzie ...

  czytaj więcej

 • Kierowca auta nic nie ukryje przed zakładem <strong>ubezpieczeń</strong>

  Kierowca auta nic nie ukryje przed zakładem ubezpieczeń

  ... pośrednictwem UFG weryfikować szkodowość kierowców i przebieg ich ubezpieczenia. To pozwala wyeliminować przypadki naciągania towarzystw na udzielanie ... 200 osób zajmujących się wyłudzaniem odszkodowań. Dla kupujących ubezpieczenia nowy system ma być korzystny. – Mając pełną wiedzę ... ręki wyliczyć składkę na miarę, uwzględniając dotychczasowy przebieg ubezpieczenia od momentu zdania prawa jazdy i rejestracji ...

  czytaj więcej

 • ... sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Dane identyfikacyjne ubezpieczonego podawane są teraz ... gospodarczej. Dlatego wyróżnikiem ubezpieczonego jest PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, nazwisko, ... identyfikacyjne członka rodziny ubezpieczonego i przebieg ubezpieczenia opisuje się przez podanie: numeru PESEL, rodzaju, serii i numeru dowodu osobistego lub ... lub powinowactwa z ubezpieczonym, informacji o ...

  czytaj więcej

 • Tesco wraca do sprzedaży ubezpieczeń

  ... końca roku. Natomiast ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych ... dla nich przeznaczony numer telefonu. W zamian za kupno ubezpieczenia dostaną bony na ... do 200 zł. Ubezpieczenie Metlife Amplico jest ... rozszerzone (z sumą ubezpieczenia w do 120 ... będą zainteresowani zakupem ubezpieczenia za naszym pośrednictwem. ... Tesco do sprzedaży ubezpieczeń. Do pierwszego, nieudanego, ... inne rodzaje ubezpieczeń, np. polisy ...

  czytaj więcej

 • Piecha o tworzeniu Centralnego Wykazu Ubezpieczonych i kartach chipowych

  ... jest uniwersalnym dowodem ubezpieczenia, dlatego przy tworzeniu Centralnego Wykazu Ubezpieczonych należy wziąć pod ... czytniki, które potwierdzałyby ubezpieczenie i weryfikowały na ... Sośnierz. Elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego posiada ponad ... , że pacjent jest ubezpieczony, ułatwia też obsługę ... PJN. Centralny Wykaz Ubezpieczonych będzie potwierdzać on-line ubezpieczenia pacjenta po uprzednim podaniu numeru PESEL. System ...

  czytaj więcej

 • Jak naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP

  ... liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęte zostały ... ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu ... również zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny ubezpieczonego. Ubezpieczony jest bowiem zobowiązany ... w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numerunumer NIP. Jeżeli ubezpieczonemu nie nadano również numeru NIP, należy podać ...

  czytaj więcej

 • Mniej błędów w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  ... wyrejestrowanie również wszystkich ubezpieczonych, tworząc odpowiednie dokumenty. ... dokumentu Informacja o numerach rachunków bankowych ... opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy ... zgłoszenie zmiany (wyrejestrowanie ubezpieczonego/zgłoszenie ubezpieczonego) w jednej przesyłce ... wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów ... opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy ...

  czytaj więcej

 • Boni: Centralny Wykaz Ubezpieczonych od 1 stycznia 2013 r.

  ... wprowadza Centralny Wykaz Ubezpieczonych, pracuje w czwartek ... świadczeń zdrowotnych jest ubezpieczona. Boni mówił, że ... , że Centralny Wykaz Ubezpieczonych "od strony technicznej ... w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Kontrola będzie bazowała na numerach PESEL. "Nie wystarczy samo podanie numeru; rejestrująca nas osoba ... skorzystania z cudzego numeru" - wyjaśnił Boni. Przypomniał, ... stosowanych dokumentów ubezpieczenia - np. druku ...

  czytaj więcej

 • GIODO pozytywnie o pomyśle dostępu on-line do bazy ubezpieczonych

  ... możliwość sprawdzania po numerze PESEL, czy ktoś jest ubezpieczony poprzez weryfikację, czyli ... uprawnionych do sprawdzania ubezpieczonych w bazie. Według ... pytały o kolejne numery PESEL. Jak wyjaśnił, ... z tego samego numeru IP w ciągu ... można było, podając numer PESEL, uzyskiwać dane np. kto ubezpieczył tę osobę, jaka ... oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób zgłosić rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS

  ... zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego? Osoby prowadzące ... gospodarczą podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Obligatoryjnie muszą ... może zgłosić do ubezpieczenia społecznego także swojego ... do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS ... r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. ... swoje leczenie Mąż ubezpieczonej pozostający na utrzymaniu ... przez żonę do ubezpieczenia zdrowotnego, takim potwierdzeniem ... zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli ...

  czytaj więcej

 • Co się zmieniło w ubezpieczeniach OC

  ... . Dla przykładu, brak ubezpieczenia OC motocyklu skutkował ... dni bez ważnego ubezpieczenia obowiązuje 50% kary ... zasad. Problem podwójnych ubezpieczeń rozwiązany Za najważniejszą ... w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Funduszu Gwarancyjnym ... kwestii tzw. podwójnych ubezpieczeń OC. Przede wszystkim ... upływem terminu umowy ubezpieczenia OC. Dotychczas, by ... takich sytuacjach umowa ubezpieczenia będzie trwała tylko ... na zakłady ubezpieczeń. Ubezpieczyciele są ...

  czytaj więcej

 • Leki o 80 proc. tańsze w aptece - PZU wprowadza <strong>ubezpieczenie</strong> lekowe

  Leki o 80 proc. tańsze w aptece - PZU wprowadza ubezpieczenie lekowe

  ... PZU w ramach ubezpieczenia. \ zdjęcie główne Ubezpieczony płaci o 80 ... PZU w ramach ubezpieczenia lekowego, a ubezpieczony dopłaca z własnej ... liście leków objętych ubezpieczeniem, ubezpieczony płaci w aptece ... (pod hasłem „PZU Ubezpieczenie Lekowe”) oraz pod numerem infolinii PZU 801 ... , obejmującym także tradycyjne ubezpieczenia medyczne i ubezpieczenia szpitalne, grupa chce ...

  czytaj więcej

 • Prawo do bezpłatnego leczenia potwierdzi numer PESEL

  ... z bazy NFZ o ubezpieczonych. Jedynie na podstawie numeru PESEL będą mogli online ... jednak obowiązywały dotychczasowe dowody ubezpieczenia, np. druk ZUS RMUA. ... jego oświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. linki ... , czy pacjent jest ubezpieczony. – System jest tworzony ... , którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Nadal natomiast ... trzy lata – karty ubezpieczenia zdrowotnego, która na ...

  czytaj więcej

 • Rząd przyjął projekt ws. Centralnego Wykazu Ubezpieczonych

  ... musiał podać jedynie numer PESEL, aby można ... zweryfikować, czy jest ubezpieczony. Jeśli nie uda ... potwierdzić prawa do ubezpieczenia numerem PESEL (np. z ... oświadczenie, że jest ubezpieczony (za małoletnich będzie ... potwierdzi, że jest ubezpieczony, a tak nie ... nie był on ubezpieczony - to NFZ nie ... poprawić zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego, zwłaszcza dzieci, ...

  czytaj więcej

 • Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji przepisów o ubezpieczeniu społecznym

  ... 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany ... Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest ... wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na ... procentowej składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na ... obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na ... i adresu przedsiębiorcy, ● numer identyfikacji podatkowej (NIP), ● numer w rejestrze przedsiębiorców ...

  czytaj więcej

 • ... r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład do 24 stycznia 2014 r. miał przekazać otwartym funduszom w formie pisemnej za pisemnym potwierdzeniem odbioru numery rachunków bankowych oraz rachunków papierów wartościowych, na które mają być przekazane aktywa. 3 lutego 2014 r. do godz. 11.00 otwarte fundusze powinny dostarczyć do ...

  czytaj więcej

 • Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

  ... . Dokonując zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego swojego syna, ... z nieprawidłowymi danymi (numerem PESEL, z jakim ... III - dane identyfikacyjne ubezpieczonego, • w ... wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów ... osoba, przystępująca do ubezpieczenia, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoba przystępująca ... podlega więc żadnym ubezpieczeniom, w tym ubezpieczeniu zdrowotnemu. Okres urlopu ...

  czytaj więcej

 • GIODO: Trzeba dopracować projekt o dostępie on-line do bazy ubezpieczonych

  ... danych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Zdaniem GIODO pomysł ... , czy pacjent jest ubezpieczony. "Do końca nie ... "odpytywania" systemu według numerów PESEL. Wiewiórowskiemu zależy ... , czy pacjent ma ubezpieczenie. "Domyślamy się, że ... osoba o danym numerze PESEL występuje jako ubezpieczona, czy nie. Jednak ... , by za pomocą numeru PESEL można było ... się np., kto ubezpieczył daną osobę, ...

  czytaj więcej

 • ... zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  ... imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika. Jeśli natomiast uczestnikowi nie nadano tego numeru, podawana jest seria i numer dowodu osobistego lub paszportu.

  czytaj więcej

 • Czy należy skorygować dokument ZUS IWA z zawyżoną liczbą ubezpieczonych

  ... Składek w Departamencie Ubezpieczeń i Składek Centrali ... niewłaściwie ustali liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, podlegającą wykazaniu ... 01.III „Liczba ubezpieczonych”, to w ... jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu ... składek, suma wszystkich ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu ... nieprawidłowo ustali liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, lecz błędne ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Grudzień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
05060708091011

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej