Nośnik narzędzi

Nośnik narzędzi to ciągnik rolniczy wykonany w specjalny sposób tak, że nie tylko ciągnie narzędzia lecz przenosi je również na sobie.


 • Karty mikroprocesorowe poprawiają bezpieczeństwo dokonywanych transakcji

  ... Zastosowanie mikroprocesora jako nośnika informacji na karcie ... przechowywania danych. Pojemny nośnik informacji Mikroprocesor, jako niezmiernie pojemny nośnik informacji, może być wykorzystywany jako narzędzie służące do identyfikacji. ... zastosowanie mikroprocesora jako narzędzia wykorzystywanego w procesie ... łączenie na jednym nośniku aplikacji finansowych z ... są jako potencjalne nośniki dla aplikacji miejskich ... się wielofunkcyjnym narzędziem dokonywania zapłaty, ...

  czytaj więcej

 • Jak pozbyć się niechcianych danych? Zniszczenie <strong>nośnika</strong> to za mało

  Jak pozbyć się niechcianych danych? Zniszczenie nośnika to za mało

  ... informację, że inne metody niszczenia nośników danych nie są tak bezpieczne. ... danych z ułamka milimetra kwadratowego nośnika. Jak podkreśla prezes BOSSG, w ... , która umożliwiałaby odzyskanie danych z nośnika zniszczonego w sposób chemiczny. Co ... , które obejmowała zniszenie naszym mobilnym narzędziem utylizacji danych ponad 4 ... dysków twardych. Ogólnie nośników elektronicznych jest sprzedawanych ...

  czytaj więcej

 • Wchodząca w życie ustawa o PPP stanie się narzędziem w zwalczaniu kryzysu?

  Według Szejnfelda, wchodząca w życie ustawa daje przedsiębiorcom i gminom narzędzia do inwestowania w czasach kryzysu. "Połączenie sił podmiotów publicznych i prywatnych - będzie dawać szanse na to, by nie czekać na koniec kryzysu, tylko wspólnie realizować ...

  czytaj więcej

 • E-kontrola pomaga ściganiu oszustów podatkowych

  E-kontrola pomaga ściganiu oszustów podatkowych

  ... przedsiębiorców z wykorzystaniem narzędzi informatycznych są coraz ... danego okresu na nośniku elektronicznym. Często nie ... za pomocą informatycznych narzędzi analitycznych w latach ... wezwania kontrolowany przedkłada nośnik z danymi firmy ... podatnika na elektronicznym nośniku danych jest dokumentowane ... . Po zakończeniu kontroli nośniki informatyczne otrzymane od ... z wykorzystaniem informatycznych narzędzi są łatwiejsze, szybsze ... Kaszczyszyn wykorzystanie narzędzi informatycznych w ...

  czytaj więcej

 • Adres internetowy firmy musi być rozpoznawalny przez klienta

  Adres internetowy firmy musi być rozpoznawalny przez klienta

  ... wszystkich domen uzupełniających pod wybraną domenę główną. Domena może być jednym z narzędzi, za pomocą którego można budować wizerunek firmy. Przykładowo domena, która zakończona jest ... jak i całą historię korespondencji. Sprzęt komputerowy, płyty CD czy też inne nośniki danych mogą zawodzić, na serwerze natomiast dane są w pełni bezpieczne. Takie ...

  czytaj więcej

 • Prawo konsumenckie: będzie trudniej zawierać umowy przez telefon

  Prawo konsumenckie: będzie trudniej zawierać umowy przez telefon

  ... lub innym trwałym nośniku. Ponadto oświadczenie konsumenta ... lub innym trwałym nośniku. Otrzymanie przez przedsiębiorcę ... szeregu dokumentów lub nośników, zostało skrytykowane już ... brakuje. Urządzenie, nie narzędzie Jednocześnie zgadzamy się, ... ustawowemu pojęciu trwałego nośnika, w rozumieniu ustawy. ... naszym przekonaniu, trwałym nośnikiem powinny być nie tylko nośniki materialne, lecz także ... definicja trwałego nośnika koresponduje z ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorcy w sieci muszą się przygotować do zmian

  ... ustawie mówi się w tym kontekście o „trwałym nośniku”, czyli materiale lub narzędziu pozwalającym zachować informacje kierowane przez sprzedawcę do konsumenta ... czas i ich ewentualne późniejsze odtworzenie. Dodanie zwrotu „narzędzie” nastąpiło w toku prac sejmowych i służyło rozszerzeniu definicji trwałego nośnika również na komunikację ...

  czytaj więcej

 • Pirackie oprogramowanie w firmie: pracownicy donoszą na szefów

  ... od 100 zł do 720 tys. zł, ● ograniczenie wolności do 12 miesięcy, ● pozbawienie wolności na okres od trzech miesięcy do pięciu lat, ● przepadek narzędzi przestępstwa, czyli nośników danych, komputerów, serwerów. Producent oprogramowania, którego prawa autorskie zostały naruszone, może też dodatkowo dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub zadowolić się zagwarantowanym ...

  czytaj więcej

 • Blady strach w firmach. Oprogramowanie sprawdzają wszyscy

  ... od 100 zł do 720 tys. zł, ● ograniczenie wolności do 12 miesięcy, ● pozbawienie wolności na okres od trzech miesięcy do pięciu lat, ● przepadek narzędzi przestępstwa, czyli nośników danych, komputerów, serwerów. Producent oprogramowania, którego prawa autorskie zostały naruszone, może też dodatkowo dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub zadowolić się odszkodowaniem ...

  czytaj więcej

 • Sklepy internetowe czekają zmiany

  ... ustawie mówi się w tym kontekście o „trwałym nośniku”, czyli materiale lub narzędziu pozwalającym zachować informacje kierowane przez sprzedawcę do konsumenta ... czas i ich ewentualne późniejsze odtworzenie. Dodanie zwrotu „narzędzie” nastąpiło w toku prac sejmowych i służyło – zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrektywie – rozszerzeniu definicji trwałego nośnika również na komunikację ...

  czytaj więcej

 • Gminy między młotem a kowadłem: Mają bat na reklamy, ale teraz będą też na nich zarabiać

  Gminy między młotem a kowadłem: Mają bat na reklamy, ale teraz będą też na nich zarabiać

  ... w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druki ... nią objęte wszelkie nośniki reklamy obecne w ... których ulokowany jest nośnik reklamy, a nie ... mogą być wygodnym narzędziem dla gmin, które ... podatkiem od nieruchomości nośnika reklamy” – czytamy w ... dają też nowych narzędzi do likwidacji dzikich ... nie ma żadnych nośników reklamowych, może być ...

  czytaj więcej

 • Nowe kary dla sprzedawców ukrywających informacje przed klientem

  Nowe kary dla sprzedawców ukrywających informacje przed klientem

  ... rękach konsumenta może to być dodatkowe narzędzie nacisku na sprzedawcę, pomagające mu w ... informacje w postaci elektronicznej „na trwałym nośniku”. Prawnicy uważają, że w pojęciu tym ... dyrektywie wprost wskazano, że za trwały nośnik należy rozumieć również pocztę elektroniczną jako narzędzie do udzielania informacji i ...

  czytaj więcej

 • Obraz mówi więcej niż tysiąc słów

  Obraz mówi więcej niż tysiąc słów

  ... -learning to proces edukacji z wykorzystaniem technologii i narzędzi teleinformatycznych. Przyjmując taką definicję, e-learningiem można nazwać ... . Rzecz jednak w tym, żeby w procesie kształcenia narzędzia teleinformatyczne nie były wykorzystywane jedynie jako nośnik obrazu lub dźwięku, lecz żeby wspierały proces ...

  czytaj więcej

 • Opłata reprograficzna to nie haracz od smartfonów, ale ustawowy obowiązek

  Opłata reprograficzna to nie haracz od smartfonów, ale ustawowy obowiązek

  ... opłaty od czystych nośników czyli tzw. opłaty ... opublikowanego utworu, czystych nośników służących do utrwalania, ... tych urządzeń i nośników. Katalog urządzeń, które ... zdolnością urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów, ... wyparły wszystkie inne nośniki. Stąd konieczność zmiany ... opłatach od czystych nośników kultura czeska zyskuje ... - Opłata od czystych nośników wynika z rewolucji ... dla ZIPSEE narzędziem walki z ...

  czytaj więcej

 • Drony to nie zabawki: Jak używać ich zgodnie z prawem?

  Drony to nie zabawki: Jak używać ich zgodnie z prawem?

  ... dronem, ze względu na jego osiągi i możliwości, praktycznie nie różnią się od lotów w profesjonalnym lotnictwie bezzałogowym. Posiadacz drona ma w ręku narzędzie, które może być nośnikiem kamery, aparatu, ale jeśli operator nie zapanuje nad maszyną, dron staje się zagrożeniem dla innych osób, ich mienia albo wręcz dla innych ...

  czytaj więcej

 • Poczta elektroniczna wystarcza do kontaktu z urzędnikami

  ... należących do ich zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. Narzędziem, które do tego służy, jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza ... . Korzystający z platformy urzędnicy nadal nie mają jednak narzędzia do przekazywania między sobą takich dokumentów i ...

  czytaj więcej

 • Niższy VAT nie dla wszystkich e-booki

  Niższy VAT nie dla wszystkich e-booki

  ... książek wydawanych na innych nośnikach niż papier. Ministerstwo ... książki wydane na nośnikach fizycznych innych niż ... , taśmach i innych nośnikach oznaczone symbolami ISBN, ... wydawane na innych nośnikach są produktami podobnymi, ... , niezależnie od ich nośnika lub właściwości. Jeżeli ... . Dotyczy jedynie funkcjonalności narzędzia służącego do odczytania ... sam plik na nośniku miałby dla przeciętnego ...

  czytaj więcej

 • Serwis prawny to nie źródło prawa. Dla sędziów nie jest to oczywiste

  Serwis prawny to nie źródło prawa. Dla sędziów nie jest to oczywiste

  zdjęcie główne Program to tylko narzędzie. Jedynym źródłem informacji o tym, jakie ... stan prawny jest niezależny od jakiegokolwiek narzędzia, które choć może być pomocne, pozostaje jedynie nośnikiem informacji. Prawnik przypomina, że to sąd ... stosujący prawo i korzystający z jakiegokolwiek narzędzia tego rodzaju winien najpierw ...

  czytaj więcej

 • RPO: 23 proc. VAT na e-booki może być niezgodny z konstytucją

  RPO: 23 proc. VAT na e-booki może być niezgodny z konstytucją

  ... różnic w stawce VAT na publikacje wydawane na nośnikach fizycznych (drukowane, wydawane na dyskach, taśmach etc.) oraz ... wspierania pewnych rodzajów usług kosztem innych za pomocą narzędzi fiskalnych (...). Wydaje się, że wparcie publikacji wydawanych na nośnikach fizycznych kosztem cyfrowych może oznaczać naruszenie opisanej ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/ 2013 z 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku ...

  ... rynku i reklamowania produktów kosmetycznych. Nie ma przy tym znaczenia, na jakim nośniku zostało przygotowane oświadczenie ani rodzaj zastosowanego narzędzia marketingowego, objętego oświadczeniem działania produktu. Nie jest też ono różnicowane w zależności ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne