norweski państwowy

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny - składa się z dwóch różnych funduszy: