norma

* norma — w psychologii to konstrukt naukowy wyznaczający granice normalnych zachowań człowieka