niezabezpieczone obligacje

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu niezabezpieczone obligacje. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące niezabezpieczone obligacje.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo (EBC/2013/6)

  3 maja 2013 r. utracą moc wytyczne EBC/2012/18. Odniesienia do nich trzeba będzie rozumieć jako odniesienia do niniejszych wytycznych i odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku III.

  czytaj więcej

 • Deweloperzy emitują <strong>obligacje</strong>

  Deweloperzy emitują obligacje

  ... również będą emitować obligacje – mówi Iwona Załuska ... nagłe zainteresowanie deweloperów obligacjami wynika z większego ... deweloperów do emitowania obligacje. Są one jednak ... Haus, aby sprzedać obligacje wartości 1,6 ... . Oprocentowanie jego rocznych obligacji wartości 28 mln ... koszty przygotowania emisji obligacji. Niektóre firmy nie ... wyjścia. – Gdyby tych obligacji nie było, to ... chce wyemitować obligacje na łączną ...

  czytaj więcej

 • Brak odsetek? Wykup <strong>obligacje</strong>. Nie czekaj biernie, gdy firma nie dotrzymuje zobowiązań

  Brak odsetek? Wykup obligacje. Nie czekaj biernie, gdy firma nie dotrzymuje zobowiązań

  Obligacje, jak każde papiery ... jej pieniądze, nabywając obligacje. 4 Brak regulowania zobowiązań z obligacji jest poważnym sygnałem ... wykupu przez spółkę obligacji. Jest to instrument ... posiadać w portfelu obligacji firmy, której rynkowy ... żądania przedterminowego wykupu obligacji to odpowiednik sytuacji, ... przedterminowego wykupu obligacji jest zagwarantowane ... zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Obligacje</strong> zabezpieczone: większe bezpieczeństwo i nie mniejsze zyski

  Obligacje zabezpieczone: większe bezpieczeństwo i nie mniejsze zyski

  ... główne Średnie oprocentowanie obligacji korporacyjnych notowanych na ... niż w przypadku obligacji niezabezpieczonych. Porównując oprocentowanie ważone ... ,52 proc., a niezabezpieczonych 8,65 proc. ... gdy w przypadku obligacji zabezpieczonych jest to ... , że rynkowe wyceny obligacji notowanych na warszawskim ... , 27 stanowią papiery niezabezpieczone. Pozostałe 28, to obligacje zabezpieczone. Wynik ten ... 75 serii obligacji. Na drugim ...

  czytaj więcej

 • PGNiG wyemitowało <strong>obligacje</strong> na 2,2 mld zł

  PGNiG wyemitowało obligacje na 2,2 mld zł

  Obligacje serii D120711A zostały ... , imienne, zdematerializowane i niezabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w ... . zdjęcie główne Obligacje zostały objęte przez ... nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu" ... . Spółka podała, że obligacje zostały wyemitowane w ... finansowych PGNiG. „Wykup obligacji zostanie dokonany przez ... równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu ...

  czytaj więcej

 • Obligacje komunalne w jednostkach samorządu terytorialnego

  Obligacje komunalne należą do ... są to serie obligacji sprzedawane w ramach ... . Dotychczas gminy wyemitowały obligacje z terminem wykupu ... jednak możliwość sprzedaży obligacji komunalnych przed terminem ... rynku wtórnym. Rynek obligacji komunalnych jest rynkiem ... . 2 ustawy o obligacjach emitentem mogą być ... wypuszczać tego rodzaju obligacje mogą: ● spółki akcyjne ... równy okresowi zapadalności obligacji, ● spółki akcyjne, ...

  czytaj więcej

 • <strong>Obligacje</strong> deweloperów. Ostrożnie, lepiej sprawdź zabezpieczenie

  Obligacje deweloperów. Ostrożnie, lepiej sprawdź zabezpieczenie

  ... temu pierwszą publiczną emisję obligacji skierowaną do inwestorów ... planowała, że sprzeda obligacje oprocentowane na 11 ... . Do kolejnych emisji obligacji szykuje się Murapol ... ,39 proc. była niezabezpieczona. Firma spodziewa się, ... wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. W przypadku Robygu ... Szweda z serwisu Obligacje.pl. Czy w ... sytuacji warto kupować obligacje deweloperów? Analitycy radzą ...

  czytaj więcej

 • Obligacje – alternatywne źródło kapitału dla firmy

  ... . Obecnie głównymi emitentami obligacji na rynku polskim ... bankowego. Główną zaletą obligacji jest udział przedsiębiorstwa ... kapitału poprzez emisję obligacji mogą zbudować instrument ... do wcześniejszego wykupu obligacji (spłaty zaciągniętego długu) ... decyzję o emisji obligacji niezabezpieczonych. Wówczas ryzyko dla ... oprocentowaniem papierów. Emisja obligacji odbywa się za ... zagwarantować objęcie wyemitowanych obligacji w przypadku ograniczonego ...

  czytaj więcej

 • BGK wyemitował czteroletnie <strong>obligacje</strong> o wartości 1,39 mld zł

  BGK wyemitował czteroletnie obligacje o wartości 1,39 mld zł

  ... 2015 roku nastąpiła emisja 1.392.000 sztuk obligacji serii BGK0219S011A (o wartości nominalnej równej 1.000 ... ) Banku Gospodarstwa Krajowego" - czytamy w komunikacie. Bank wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dniu wykupu, ... . Perspektywa kształtowania zobowiązań banku do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 52,6 mld zł, podano także. ...

  czytaj więcej

 • W <strong>obligacjach</strong> można przebierać, ale trzeba uważać na ryzyko

  W obligacjach można przebierać, ale trzeba uważać na ryzyko

  ... się na reklamę obligacji firmy Gant Development ... apartamentowce. Oprocentowanie dwuletnich obligacji Gant Development w ... . By kupić jedną obligację, wystarczy 1 tys. ... przeprowadzała już emisje obligacji (są notowane na ... . Spółka informuje, że obligacje są zabezpieczone certyfikatami ... Gant nie spłacił obligacji, ich posiadacze dostaną ... można zarobić na niezabezpieczonych obligacjach Navi Group i ...

  czytaj więcej

 • Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o programie obligacji do 1 mld zł

  ... na przeprowadzenie (…) emisji obligacji o łącznej wartości ... ramach programu emisji obligacji w okresie od ... r. (…). Termin wykupu obligacji nie może przypadać ... m.in. że obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne albo obligacje na okaziciela; mogą być ... ; mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone albo zabezpieczone; mogą nie ...

  czytaj więcej

 • Jak można zarabiać na obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa

  W Polsce obligacje korporacyjne emitowane są ... jak w przypadku obligacji skarbowych notowanych na ... Warszawie, nabywcy obligacji otrzymują prawo ... identyczne jak dla obligacji Skarbu Państwa. Wśród obligacji przedsiębiorstw można wyróżnić obligacje zabezpieczone lub nie. ... zabezpieczonych mogą być obligacje gwarantowane hipoteką i obligacje z ogólną gwarancją. ... udzielone przez gminę. Obligacje niezabezpieczone i obligacje z ogólną gwarancją ...

  czytaj więcej

 • ... nadał rating B+ spółce Play i planowanej emisji 870 mln euro <strong>obligacji</strong>

  ... nadał rating B+ spółce Play i planowanej emisji 870 mln euro obligacji

  ... proponowanej przez grupę emisji zabezpieczonych obligacji senior notes o wartości 630 ... S.A. oraz proponowanej emisji obligacji niezabezpieczonych o wartości 240 mln euro ... podał, że Play planuje emisje obligacji o łącznej wartości 87- mln ... , że nadała już wstępne ratingi obligacjom, które zamierzają wypuścić ... się do emisji obligacji tzw. podwyższonego ryzyka, ...

  czytaj więcej

 • Enea ma umowę z 5 bankami na program <strong>obligacji</strong> o wartości do 4 mld zł

  Enea ma umowę z 5 bankami na program obligacji o wartości do 4 mld zł

  ... główne "Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej ... Grupie. "Program emisji obligacji został zawarty na ... przeprowadzane będą emisje obligacji upływa 31 grudnia 2017 r. Obligacje emitowane w ramach programu będą niezabezpieczone" - czytamy dalej. Umowa ... możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, ... wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne ...

  czytaj więcej

 • Co zrobić, gdy emitent nie wykupi na czas papierów korporacyjnych

  Co zrobić, gdy emitent nie wykupi na czas papierów korporacyjnych

  ... przesuwają terminy wykupu obligacji czy nawet bankrutują, ... inwestorzy posiadający takie obligacje muszą zacząć walczyć ... z żądaniem wykupu obligacji. Dopiero gdy to ... w grę wchodzą obligacje niezabezpieczone, ich właściciel musi ... pamiętać, że właściciele obligacji niewykupionych w terminie ... wezwaniu do wykupu obligacji , jakie kieruje się ... wezwania do wykupu obligacji emitent wciąż tego ...

  czytaj więcej

 • Londyn światową stolicą bankrutów

  ... i tam przeprowadzili restrukturyzację - kosztem posiadaczy niezabezpieczonych obligacji. Obecny kryzys finansowy w Grecji skłonił ... w ślady Wind Hellas wywołała przecenę obligacji firmy. Eircom zdementował następnie te doniesienia, ale obniżka wyceny obligacji dowodzi, jak płochliwi ... potrzeby ubiegania się o zgodę posiadaczy niezabezpieczonych obligacji, dostawców, lub właścicieli nieruchomości użytkowanych przez ...

  czytaj więcej

 • Banki będą musiały zdobyć nawet 1,1 biliona euro, aby spełnić nowe wymogi nadzorcze

  Banki będą musiały zdobyć nawet 1,1 biliona euro, aby spełnić nowe wymogi nadzorcze

  ... – pożyczki podporządkowane (czyli te zaliczane za zgodą nadzoru do funduszy własnych), specjalne obligacje, które w określonych przypadkach są przekształcane w kapitał akcyjny (tzw. CoCo), w jego skład mogą wchodzić także obligacje niezabezpieczone. Fundusze TLAC od 2019 r. mają odpowiadać co najmniej 16 proc. aktywów ...

  czytaj więcej

 • Londyn mekką europejskich bankrutów

  Londyn mekką europejskich bankrutów

  ... fundusze, zrestrukturyzowali zadłużenie, obniżając wartość swoich obligacji niezabezpieczonych o ponad miliard euro. Była to ... miejscowych sądów – spowodowały spadek cen korporacyjnych obligacji. Firma ogłosiła później, że nie ma ... roszczeń – wierzycieli pomniejszego wagi. Takich jak niezabezpieczeni obligatariusze, dostawcy czy właściciele nieruchomości. Angielskie ... branży upadłościowej, by chronić prawa wierzycieli niezabezpieczonych, w tym konsumentów. ...

  czytaj więcej

 • Russian Stardard coraz bliżej połączenia z polskim gigantem alkoholowym

  Russian Stardard coraz bliżej połączenia z polskim gigantem alkoholowym

  ... akcji zwykłych CEDC nowej emisji oraz obligacji zamiennych (zamiennych na akcje zwykłe CEDC, ... , Roust Trading zobowiązał się do nabycia niezabezpieczonych, niepodporządkowanych obligacji CEDC nowej emisji o wartości nominalnej ... muszą zostać wykorzystane na wykup niepodporządkowanych obligacji zamiennych CEDC z terminem zapadalności w ... wszystkich pozostających w obrocie niepodporządkowanych obligacji zamiennych CEDC z ...

  czytaj więcej

 • Windykator ma duży problem ze spłatą swojego długu

  Windykator ma duży problem ze spłatą swojego długu

  Emisje niezabezpieczonych papierów dłużnych już ... strony inwestorów wykupujących obligacje windykatorów – bo branża ... , że moda na obligacje windykatorów miała poważne ... jednej serii swoich obligacji. A w ostatnich ... stanie terminowo wykupić obligacje, ale musiała w ... , aby obsłużyć wykup obligacji wyemitowanych na sfinansowanie ... tyle warte są obligacje, które windykatorzy powinni ... wartość wykupów obligacji firm windykacyjnych, ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne