niemiecki związek

Niemiecki Związek Piłki Nożnej (niem. "Deutscher Fußball-Bund" - DFB) ogólnokrajowy związek sportowy, działający na terenie Niemiec, posiadający osobowość prawną, będący jedynym prawnym reprezentantem niemieckiej piłki nożnej (jedenastoosobowej, halowej, plażowej), zarówno mężczyzn, jak i kobiet, we wszystkich kategoriach wiekowych w kraju i za granicą. DFB