niemiecki bank

Niemiecki Bank Listów Zastawnych (później ZETO) - zabytkowy budynek w Poznaniu (ul.