Netia

Netia SA – operator telefonii przewodowej w Polsce.