nekrolog

Nekrolog – informacja o śmierci danej osoby, podana do publicznej wiadomości.