Narodowe Odrodzenie Polski

Narodowe Odrodzenie Polski (NOP) – polska narodowo-radykalna i nacjonalistyczna partia polityczna. Liderem NOP jest Adam Gmurczyk. Oficjalnym organem prasowym jest pismo "Szczerbiec". Jako symbolu NOP używa "Falangi" – stylizowanego rysunku ręki trzymającej miecz (nawiązującego do symbolu używanego przez Ruch Narodowo-Radykalny Falanga).