nakład

* nakład w poligrafii (liczba lub finansowanie publikacji)