nadzorczej przedstawicieli

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nadzorczej przedstawicieli. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nadzorczej przedstawicieli.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej

  ... będą reprezentowani w radzie nadzorczej. Pracownicy będą członkami rady nadzorczej spółki transgranicznej. Powstaje ... pracowników w radzie nadzorczej przesądzą negocjacje pomiędzy ... którym znajdą się przedstawiciele pracowników - mówi Andrzej ... zasiadających w radzie nadzorczej. - Pracodawca nie może ... zasiadającym w radzie nadzorczej w czasie trwania ... będący członkiem rady nadzorczej ma prawo do ...

  czytaj więcej

 • PO chce przedstawicieli ministra kultury w radach nadzorczych mediów publicznych

  ... Sejmie, żeby był przedstawiciel ministra kultury i ... jest według nas przedstawiciel Ministerstwa Finansów. Będziemy ... .in. dotyczącą liczby przedstawicieli ministrów w radach nadzorczych mediów publicznych. PO ... było ich trzech przedstawicieli ministrów - skarbu, finansów ... w radach tylko przedstawiciela resortu skarbu. Zarządy ... na wniosek rady nadzorczej. KRRiT będzie też ... na wniosek rady nadzorczej lub ministra ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przedstawiciel pracowników ma udział w radzie nadzorczej spółki

  ... tego rodzaju jednostkach przedstawiciele załogi mają udział ... funkcję członków rady nadzorczej. Zarząd spółki zwołał ... wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników. ... wybranych przez załogę przedstawicieli nie uzyskał wystarczającej ... z tym niezatwierdzony przedstawiciel załogi wystąpił do ... go do rady nadzorczej. Walne zgromadzenie nie ... miejsce w radzie nadzorczej przyznane pracownikom powołać ... członków rady nadzorczej nie jest ...

  czytaj więcej

 • Spółdzielnie mieszkaniowe: nie można zwoływać zebrań przedstawicieli

  ... kolejny zwołają zebrania przedstawicieli członków, muszą się ... minął, jednak zebrania przedstawicieli w wielu spółdzielniach ... podejmować decyzje przez przedstawicieli. Wszelkie wątpliwości w ... zastąpione przez zebranie przedstawicieli, to od 31 ... regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostawały w mocy. ... przy pomocy zebrań przedstawicieli członków niż walnych ... przepisy dopuszczają zebrania przedstawicieli do czasu zarejestrowania ... funkcjonowanie zebrania przedstawicieli członków, tj. ...

  czytaj więcej

 • Prawo akcjonariusza do wskazania członka rady nadzorczej

  ... pozostałych członków rady nadzorczej, uczestnicząc w ich ... wybór członków rady nadzorczej grupami nie leży ... , że w radzie nadzorczej znajdą się osoby ... miejsc w radzie nadzorczej. W konsekwencji wybór danego składu rady nadzorczej może się odbyć ... kandydatów do rady nadzorczej w drodze ... . 4), np. wybór przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej spółki z mocy ...

  czytaj więcej

 • Prezesi spółdzielni nie chcą nowych rad <strong>nadzorczych</strong>

  Prezesi spółdzielni nie chcą nowych rad nadzorczych

  ... w spółdzielczych radach nadzorczych, powinni zrezygnować ze ... w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie ... osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z ... przez członka rady nadzorczej ustaje równocześnie jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni. ... ze składu rady nadzorczej osób będących pracownikami ... być członkami rady nadzorczej - pisze w opinii ... na zebranie przedstawicieli. - Takie osoby ...

  czytaj więcej

 • Chaos w TVP: minister kończy kadencję rady nadzorczej; rada odwołuje prezesa; Farfał nasyła ochronę

  ... dla niego rada nadzorcza już nie istnieje, ... czterech członków rady nadzorczej. Pięciu członków rady nadzorczej TVP nie uznało ... ". Opiniępięciu członków rady nadzorczej o bezprawnym zamknięciu ... mam, ani rada nadzorcza,ani zarząd TVP ... . Tymczasempięciu członków rady nadzorczej, którzy nie uznali ... pozostała część rady nadzorczej, jak i MSP. ... osobę do rady nadzorczej, może udzielić ...

  czytaj więcej

 • Członków Rady Nadzorczej TVP nie wpuszczono do budynku spółki

  ... się rady. Rada nadzorcza poprzestanie więc w ... było posiedzenie rady nadzorczej (odwołane następnie przez ... do pomieszczeń rady nadzorczej. Pozostali członkowie rady ... , ale ja jako przedstawiciel poważnej instytucji, czyli ... wokół posiedzenia rady nadzorczej TVP wynika z ... których wybierano radę nadzorczą. Z powodu tego ... prawomocnego członka rady nadzorczej. Nowa RN TVP ... nowej rady nadzorczej. W efekcie ...

  czytaj więcej

 • KRRiT znowu nie udało się wybrać rady nadzorczej TVP

  ... powinno znaleźć się miejsce dla przedstawicieli wszystkich formacji intelektualnych oraz światopoglądowych, ... do szybkiego wyboru nowej rady nadzorczej. KRRiT jest organem konstytucyjnym i ... delegowany do zarządu z rady nadzorczej pozostanie w nim jeszcze do ... funkcję p.o. prezesa. Rada nadzorcza TVP przerwała swoje obrady ... wieczorem. Szef rady nadzorczej TVP Grzegorz Borowiec, ...

  czytaj więcej

 • Grad za odwołaniem członków rady nadzorczej KGHM z ramienia załogi

  ... , które zostały wybrane, są członkami rady nadzorczej, i w ten sposób się zachowały. ... za odwołaniem tych osób z rady nadzorczej" - powiedział Grad podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego ... awanturach związkowcy, a zarazem członkowie rady nadzorczej, odpowiedzialni w tym kontekście za firmę, ... ustawa, która m.in. ogranicza wybory przedstawicieli załogi do zarządów spółek, ...

  czytaj więcej

 • Prawo szczególne akcjonariusza do wskazania członka rady nadzorczej

  ... wyboru członków rady nadzorczej grupami zawieszone są ... więcej członków rady nadzorczej, mimo, że przywilej ... akcjonariusza członków rady nadzorczej jest ustawodawcy znany ... wyborem członków rady nadzorczej grupami, czego dotyczy ... wyboru członków rady nadzorczej, skoro przepis ten ... wyboru członków rady nadzorczej grupami jest ... w ogóle swego przedstawiciela do składu rady nadzorczej spółki. Gdyby natomiast ...

  czytaj więcej

 • KRRiT wybrała członków nowej Rady Nadzorczej Polskiego Radia

  ... KRRiT w skład rady nadzorczej Polskiego Radia wchodzą ... , kiedy nowa rada nadzorcza spotka się na ... wygasiła kadencje rad nadzorczych i zarządów w ... nowi członkowie rady nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje. ... , dwukrotnie członek Rady Nadzorczej PR. Podczas przesłuchań ... wybieranych do rady nadzorczej radia zgłaszały uczelnie ... jednego do dwóch przedstawicieli ministrów w RN ...

  czytaj więcej

 • Do obowiązków rady nadzorczej należy kontrola spółki komunalnej

  ... zgodę do rady nadzorczej lub do zgromadzenia ... zarządu samodzielnie. Rada nadzorcza w przypadku samorządowej ... swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie ... kompetencje ma rada nadzorcza w samorządowych spółkach ... kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z ... lata. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący w spółce ... na członków rad nadzorczych spółek, w których ... członków rad nadzorczych spółek z ...

  czytaj więcej

 • Stanisław Jędrzejewski szefem rady nadzorczej Polskiego Radia

  Pierwsze posiedzenie nowej rady nadzorczej Polskiego Radia w odróżnieniu ... pierwsze posiedzenie nowej rady nadzorczej zwołał przewodniczący ustępującej rady, ... pięciu nowych członków Rady Nadzorczej Polskiego Radia w połowie ... członkowie wskazani przez resorty. Przedstawicielem ministra kultury jest nowy ... , dwukrotnie członek Rady Nadzorczej PR. Artur Andrysiak ... wygasiła kadencje rad nadzorczych i zarządów w ...

  czytaj więcej

 • Są już nowe rady <strong>nadzorcze</strong> w TVP i PR - to koniec Farfała?

  Są już nowe rady nadzorcze w TVP i PR - to koniec Farfała?

  Nowymi członkami rady nadzorczej TVP zostali: Beata ... UW). W radzie nadzorczej Polskiego Radia zasiedli: ... kadencji szefowa rady nadzorczej TVP), Jarosław Hasiński ... w poprzedniej radzie nadzorczej PR), Grzegorz Kołtuniak ... rady nadzorczej wydawcy "Rzeczpospolitej"), ... natomiast, by jego przedstawicieli do rad nadzorczych wskazały organizacje twórcze. ... już nowa rada nadzorcza. Kadencje rad nadzorczych w TVP i ...

  czytaj więcej

 • Walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych nie tak szybko zastąpią zebrania przedstawicieli członków

  ... zastąpione po raz koleiny przez zebrania przedstawicieli członków. To wynik tego, że część ... jednocześnie powództwo o uchylenie uchwał zebrania przedstawicieli SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku. W ... postanowienia dotychczasowych aktów regulujące funkcjonowanie zebrań przedstawicieli pozostaną w mocy. W ocenie sądu ... niż literalnego rozumienia tego przepisu. Zebrania przedstawicieli mogą więc w dalszym ...

  czytaj więcej

 • Czy w praktyce można zaskarżać uchwały rady <strong>nadzorczej</strong> lub zarządu spółki kapitałowej

  Czy w praktyce można zaskarżać uchwały rady nadzorczej lub zarządu spółki kapitałowej

  ... uchwał podejmowanych przez rady nadzorcze lub zarządy spółek handlowych. ... w orzecznictwie i wśród przedstawicieli doktryny utrwalił się pogląd ... dopuszczalnością zaskarżania uchwał rady nadzorczej przez stosowanie w drodze ... dopuszczalnością wzruszania uchwał rady nadzorczej w drodze powództwa o ... oceny uchwał rad nadzorczych (a także uchwał ... pozytywnie ocenione przez przedstawicieli doktryny i praktyków. ...

  czytaj więcej

 • Zarząd rady nadzorczej musi opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z własnej kieszeni

  ... r. konieczne było oddelegowanie jednego z członków rady nadzorczej do zarządu spółki. Podstawą do oddelegowanie była ustawa ... której stwierdził, że zarówno członek zarządu, jak i przedstawiciel rady nadzorczej oddelegowany do zarządu muszą z własnej kieszeni zapłacić ... Najwyższego. Sąd zwrócił także uwagę, że członek rady nadzorczej oddelegowany do zarządu ma takie ...

  czytaj więcej

 • Komisja: w RN mediów publicznych dwóch przedstawicieli ministrów

  ... właśnie liczby członków Rad nadzorczych wskazywanych przez ministrów. Przygotowująca ... , by w siedmioosobowych Radach nadzorczych TVP i Polskiego Radia przedstawicieli ministrów było trzech - skarbu, ... (PO) poprawką w Radach nadzorczych TVP i Polskiego Radia zasiadaliby przedstawiciele ministrów: skarbu i ... członków nowych rad nadzorczych nie zostanie wyłoniona ...

  czytaj więcej

 • Solidarność doniosła do prokuratora generalnego na ministra Grada ws. KGHM

  ... Polska Miedź przedstawiciel Skarbu Państwa ... rzecznik MSP. Wybory przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej KGHM odbyły się 13 maja Wybory przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej KGHM odbyły się ... powołaniu do rady nadzorczej spółki przedstawicieli załogi: Józefa Czyczerskiego, ... prawo wyboru swojego przedstawiciela do rady nadzorczej daje pracownikom ustawa ... powołaniu do rady nadzorczej przedstawicieli pracowników" - podkreślił. "Bezsprzecznie ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne