nadzorczej przedstawicieli

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nadzorczej przedstawicieli. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nadzorczej przedstawicieli.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej

  ... będą reprezentowani w radzie nadzorczej. Pracownicy będą członkami rady nadzorczej spółki transgranicznej. Powstaje ... pracowników w radzie nadzorczej przesądzą negocjacje pomiędzy ... którym znajdą się przedstawiciele pracowników - mówi Andrzej ... zasiadających w radzie nadzorczej. - Pracodawca nie może ... zasiadającym w radzie nadzorczej w czasie trwania ... będący członkiem rady nadzorczej ma prawo do ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przedstawiciel pracowników ma udział w radzie nadzorczej spółki

  ... tego rodzaju jednostkach przedstawiciele załogi mają udział ... funkcję członków rady nadzorczej. Zarząd spółki zwołał ... wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników. ... wybranych przez załogę przedstawicieli nie uzyskał wystarczającej ... z tym niezatwierdzony przedstawiciel załogi wystąpił do ... go do rady nadzorczej. Walne zgromadzenie nie ... miejsce w radzie nadzorczej przyznane pracownikom powołać ... członków rady nadzorczej nie jest ...

  czytaj więcej

 • Spółdzielnie mieszkaniowe: nie można zwoływać zebrań przedstawicieli

  ... kolejny zwołają zebrania przedstawicieli członków, muszą się ... minął, jednak zebrania przedstawicieli w wielu spółdzielniach ... podejmować decyzje przez przedstawicieli. Wszelkie wątpliwości w ... zastąpione przez zebranie przedstawicieli, to od 31 ... regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostawały w mocy. ... przy pomocy zebrań przedstawicieli członków niż walnych ... przepisy dopuszczają zebrania przedstawicieli do czasu zarejestrowania ... funkcjonowanie zebrania przedstawicieli członków, tj. ...

  czytaj więcej

 • Prawo akcjonariusza do wskazania członka rady nadzorczej

  ... pozostałych członków rady nadzorczej, uczestnicząc w ich ... wybór członków rady nadzorczej grupami nie leży ... , że w radzie nadzorczej znajdą się osoby ... miejsc w radzie nadzorczej. W konsekwencji wybór danego składu rady nadzorczej może się odbyć ... kandydatów do rady nadzorczej w drodze ... . 4), np. wybór przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej spółki z mocy ...

  czytaj więcej

 • Prezesi spółdzielni nie chcą nowych rad <strong>nadzorczych</strong>

  Prezesi spółdzielni nie chcą nowych rad nadzorczych

  ... w spółdzielczych radach nadzorczych, powinni zrezygnować ze ... w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie ... osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z ... przez członka rady nadzorczej ustaje równocześnie jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni. ... ze składu rady nadzorczej osób będących pracownikami ... być członkami rady nadzorczej - pisze w opinii ... na zebranie przedstawicieli. - Takie osoby ...

  czytaj więcej

 • Jak wynagradzać za funkcje w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

  Rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej jest ... funkcje kontrolne i nadzorcze. Składa się co ... jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółdzielni, która monitoruje ... w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej osób ... typowo kontrolnych rada nadzorcza reprezentuje spółdzielnię w ... , aby członkowie rady nadzorczej byli jak najbardziej ... i członkiem rady nadzorczej jest jak najbardziej ... członkowie rady nadzorczej podlegają obowiązkowi ...

  czytaj więcej

 • Prawo szczególne akcjonariusza do wskazania członka rady nadzorczej

  ... wyboru członków rady nadzorczej grupami zawieszone są ... więcej członków rady nadzorczej, mimo, że przywilej ... akcjonariusza członków rady nadzorczej jest ustawodawcy znany ... wyborem członków rady nadzorczej grupami, czego dotyczy ... wyboru członków rady nadzorczej, skoro przepis ten ... wyboru członków rady nadzorczej grupami jest ... w ogóle swego przedstawiciela do składu rady nadzorczej spółki. Gdyby natomiast ...

  czytaj więcej

 • Do obowiązków rady nadzorczej należy kontrola spółki komunalnej

  ... zgodę do rady nadzorczej lub do zgromadzenia ... zarządu samodzielnie. Rada nadzorcza w przypadku samorządowej ... swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie ... kompetencje ma rada nadzorcza w samorządowych spółkach ... kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z ... lata. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący w spółce ... na członków rad nadzorczych spółek, w których ... członków rad nadzorczych spółek z ...

  czytaj więcej

 • Walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych nie tak szybko zastąpią zebrania przedstawicieli członków

  ... zastąpione po raz koleiny przez zebrania przedstawicieli członków. To wynik tego, że część ... jednocześnie powództwo o uchylenie uchwał zebrania przedstawicieli SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku. W ... postanowienia dotychczasowych aktów regulujące funkcjonowanie zebrań przedstawicieli pozostaną w mocy. W ocenie sądu ... niż literalnego rozumienia tego przepisu. Zebrania przedstawicieli mogą więc w dalszym ...

  czytaj więcej

 • Czy w praktyce można zaskarżać uchwały rady <strong>nadzorczej</strong> lub zarządu spółki kapitałowej

  Czy w praktyce można zaskarżać uchwały rady nadzorczej lub zarządu spółki kapitałowej

  ... uchwał podejmowanych przez rady nadzorcze lub zarządy spółek handlowych. ... w orzecznictwie i wśród przedstawicieli doktryny utrwalił się pogląd ... dopuszczalnością zaskarżania uchwał rady nadzorczej przez stosowanie w drodze ... dopuszczalnością wzruszania uchwał rady nadzorczej w drodze powództwa o ... oceny uchwał rad nadzorczych (a także uchwał ... pozytywnie ocenione przez przedstawicieli doktryny i praktyków. ...

  czytaj więcej

 • Zarząd rady nadzorczej musi opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z własnej kieszeni

  ... r. konieczne było oddelegowanie jednego z członków rady nadzorczej do zarządu spółki. Podstawą do oddelegowanie była ustawa ... której stwierdził, że zarówno członek zarządu, jak i przedstawiciel rady nadzorczej oddelegowany do zarządu muszą z własnej kieszeni zapłacić ... Najwyższego. Sąd zwrócił także uwagę, że członek rady nadzorczej oddelegowany do zarządu ma takie ...

  czytaj więcej

 • Członek rady <strong>nadzorczej</strong> Lotniska Modlin ma nadzieję, że lotnisko ruszy jednak za tydzień

  Członek rady nadzorczej Lotniska Modlin ma nadzieję, że lotnisko ruszy jednak za tydzień

  ... Nadzoru Budowlanego wykrył szczeliny i pęknięcia w betonowej nawierzchni. Inspektor zlecił prace naprawcze. Wczoraj podczas kontroli okazało się, że tylko część z nich została wykonana. Przedstawiciele portu tłumaczyli, że na większy zakres robót nie pozwala pogoda. Inspektor nie wykluczył, że dopuści pas do ruchu pod warunkiem, że wiosną zostanie wymieniona ...

  czytaj więcej

 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa może nie zwoływać walnego zgromadzenia swoich członków?

  ... w składzie rady nadzorczej tej spółdzielni, z ... jej przez zebranie przedstawicieli. Zwykle jednak władze ... całe lata rady nadzorcze i zarządy wielu ... w postaci zebrania przedstawicieli. To pozwalało jej ... zarząd i rada nadzorcza wraz z grupką przedstawicieli mieszkańców, zwykle wybieranych ... konsekwencji, bo zebrania przedstawicieli niemal zawsze oceniały ... zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Spółdzielnie dostały ...

  czytaj więcej

 • Będzie rewolucja w prawie spółdzielczym

  Będzie rewolucja w prawie spółdzielczym

  ... budzi propozycja likwidacji zebrań przedstawicieli oraz wprowadzenia walnego ... większości spółdzielni zebrania przedstawicieli są zdominowane przez ... skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników spółdzielni. ... także likwidację zebrań przedstawicieli oraz wprowadzenie jako ... większości spółdzielni zebrania przedstawicieli są zdominowane przez ... skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników spółdzielni. ... zdaniem zniesienie zebrań przedstawicieli ma zlikwidować istniejącą ...

  czytaj więcej

 • Jak można zatrudnić członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jak można zatrudnić członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  ... spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany ... spółki lub rada nadzorcza spółki. W pierwszym ... spółki przez radę nadzorczą, obowiązujące przepisy nie ... jakim składzie rada nadzorcza powinna działać. W ... wszyscy członkowie rady nadzorczej, albo przedstawiciel rady nadzorczej działający na podstawie uchwały rady nadzorczej upoważniającej go do ... w regulaminie rady nadzorczej – o ile ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  ... krótko Janusz Tarasiewicz, przedstawiciel śląskiego oddziału Krajowego ... przez reprezentantów. - To przedstawiciele członków podjęli decyzję ... również, że na przedstawicieli są wybierani pracownicy ... spółdzielni będą decydować przedstawiciele, starano się niekiedy, ... sprawie tegorocznych zebrań przedstawicieli członków interweniował ostatnio ... świetle obowiązujących przepisów przedstawiciele mogą w ... zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Zebranie przedstawicieli członków spółdzielni przestało ...

  czytaj więcej

 • KGHM wypłaci prawie 3 mld zł dywidendy

  ... 187,60 zł. Resort skarbu nie pozwolił na powołanie do nowej rady nadzorczej KGHM przedstawicieli załogi wskazanych przez pracowników podczas majowych wyborów. Nowa rada spółki liczy 10 ... Aleksander Grad już wcześniej deklarował, że nie dopuści do uczestnictwa w radzie nadzorczej KGHM liderów związkowych, bo uważa, że działają na szkodę spółki. ...

  czytaj więcej

 • Rosyjski Acron próbuje przejąć Azoty? Wiceprezes uspokaja

  ... udziałów w Grupie Azoty oznacza, że będzie mógł wprowadzić do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela - czyli mieć wgląd w ważne dla Azotów informacje.  Mimo tego wiceprezes ... Zagrożeniem może być jednak także fakt, że jeśli Acron wprowadzi swojego przedstawiciela do rady nadzorczej Grupy Azoty, to będzie mógł poznać jej plany inwestycyjne i ...

  czytaj więcej

 • Rząd szykuje zwolnienia w radach <strong>nadzorczych</strong>. 1200 osób straci pracę

  Rząd szykuje zwolnienia w radach nadzorczych. 1200 osób straci pracę

  ... stanowisk w radach nadzorczych i zarządach. W ... osób, a rad nadzorczych – od trzech do ... zobowiązał wówczas swoich przedstawicieli w tych firmach, ... , konsolidację lub likwidację. Przedstawiciele MSP we władzach ... nie przez radę nadzorczą spółki), pojawia się ... . Zamierza dopingować swoich przedstawicieli w ... jednak, że jego przedstawiciele w radach nadzorczych będą czuwać nad ...

  czytaj więcej

 • Luki w prawie spółdzielczym - brak wiążących terminów zwołania walnego

  ... członków spółdzielni. Zebrania przedstawicieli nie chcą się ... nieistniejące uchwał zebrań przedstawicieli, jako wydanych przez ... zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Spółdzielnie dostały czas ... swoje. Chociaż zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych ... statutu? Bo zebrania przedstawicieli nie podejmują uchwały ... wynika, że zebrania przedstawicieli powinny zniknąć. Sąd ... uznał uchwały zebrań przedstawicieli w sprawach zatwierdzenia ... r. zebranie przedstawicieli nie może ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej