nadzorczej przedstawicieli

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nadzorczej przedstawicieli. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nadzorczej przedstawicieli.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Capital Market Forum 2017

  Capital Market Forum 2017

  Globalne ryzyka, ekspansja polskich przedsiębiorstw, perspektywy dla rodzimej giełdy oraz kryptowaluty. Druga edycja Capital Market Forum 2017 już za nami. Gośćmi inwestorzy.tv byli m.in. Zbigniew Jakubas, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Multico, Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Michał Cieciórski, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Rekonstrukcja start. Premier Morawiecki?

  Rekonstrukcja start. Premier Morawiecki?

  Mateusz Morawiecki ma być szefem rządu, o ile zgodzi się komitet polityczny PiS. To jeszcze niepewne.

  czytaj więcej

 • Polska mogłaby być uczestnikiem rozmów USA – Korea Północna. Jesteśmy państwem darzonym zaufaniem przez obie strony

  Polska mogłaby być uczestnikiem rozmów USA – Korea Północna. Jesteśmy państwem darzonym zaufaniem przez obie strony

  Polska mogłaby być uczestnikiem rozmów USA – Korea Północna. Jesteśmy państwem darzonym zaufaniem przez obie strony

  czytaj więcej

 • JSW optymistycznie wchodzi w przyszły rok

  JSW optymistycznie wchodzi w przyszły rok

  - Zgodziliśmy się na przywrócenie niektórych zawieszonych składników wynagrodzeń, ponieważ pracownicy w dużym stopniu przyczynili się do poprawy wyników spółki -

  czytaj więcej

 • Legislacyjna ofensywa – co czeka przedsiębiorców w 2018 roku?

  Legislacyjna ofensywa – co czeka przedsiębiorców w 2018 roku?

  Przedstawiamy najważniejsze zmiany w prawie i daty ich wejścia w życie. Przy czym niektóre z nich jeszcze czekają na podpis prezydenta. Dodatkowo wskazujemy wybrane, najbardziej istotne dla firm akty, nad którymi jeszcze trwają prace

  czytaj więcej

 • Biurokratyczny moloch Szyszki. Regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska grozi upolitycznienie i centralizacja

  Biurokratyczny moloch Szyszki. Regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska grozi upolitycznienie i centralizacja

  Samorządy obawiają się upolitycznienia i centralizacji regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Przekonują, że to zamach na instytucje, od których zależy los wielu lokalnych inwestycji.

  czytaj więcej

 • Komitety audytu pod lupą KNF. Jak należy się przygotować do kontroli?

  Komitety audytu pod lupą KNF. Jak należy się przygotować do kontroli?

  Pod koniec ubiegłego roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wysyłał do jednostek zaufania publicznego ankiety. Zawierały one pytania m.in. o sposób weryfikacji przez organy statutowe wymogu niezależności członków komitetu audytu. Okazuje się, że urząd planuje iść za ciosem i jako jeden z priorytetów na ten rok stawia sobie przeprowadzenie kontroli w spółkach pod kątem prawidłowego wypełniania obowiązków z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. UKNF przypomina, że sankcje za naruszenie przepisów są surowe. To kary finansowe do 10 proc. rocznych przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz zakaz pełnienia funkcji członka zarządu bądź innego organu zarządzającego przez okres od roku do trzech lat.

  czytaj więcej

 • KNF chce wspierać FinTechy i… wiedzieć o nich więcej

  KNF chce wspierać FinTechy i… wiedzieć o nich więcej

  W ubiegły piątek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uruchomił Program Innovation Hub. To platforma informacyjno-szkoleniowa stworzona z myślą zarówno o start-upach, jak i dojrzałych firmach, które chcą wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne w obszarze usług finansowych (ang. FinTech). Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, innych regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej. Ponadto mogą otrzymać informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej organu nadzorczego.

  czytaj więcej

 • Zarobki na zleceniu będą jawne?

  Zarobki na zleceniu będą jawne?

  Rejestr umów cywilnoprawnych obejmie też osoby na zleceniach. W niektórych przypadkach będzie jawny, w innych przekazywany tylko szefowi CBA.

  czytaj więcej

 • Prezesami polskich spółek zostają słupy z Ukrainy

  Prezesami polskich spółek zostają słupy z Ukrainy

  Rodzimi inwestorzy coraz częściej powołują do zarządu firmy obywateli ze wschodu. Dzięki temu unikają odpowiedzialności majątkowej w razie bankructwa.

  czytaj więcej

 • RODO: Jak przygotować się do nowych zasad chronienia przetwarzanych danych osobowych [PORADNIK]

  RODO: Jak przygotować się do nowych zasad chronienia przetwarzanych danych osobowych [PORADNIK]

  25 maja 2018 r. zaczną być stosowane nowe regulacje o ochronie danych osobowych – przepisy RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1). Rozporządzenie weszło w życie już w maju 2016 r., jednak za cztery miesiące upłynie czas, który został dany przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych wymagań. W praktyce oznacza to, że od 25 maja 2018 r. organ nadzoru będzie mógł sprawdzić, jak przedsiębiorcy przygotowali się do stosowania zmienionych przepisów.

  czytaj więcej

 • Przestrzenny chaos ma się dobrze. Wciąż

  Przestrzenny chaos ma się dobrze. Wciąż

  Winę ponoszą nie tylko gminy, które opornie, a na dodatek z błędami przyjmują uchwały reklamowe, lecz także legislator. Ustawa krajobrazowa jest bowiem pełna niedomówień.

  czytaj więcej

 • Prezes PGZ pod ostrzałem

  Prezes PGZ pod ostrzałem

  Dziś odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Możliwa jest zmiana szefa.

  czytaj więcej

 • Jakie zmiany wprowadza ustawa dekomunizacyjna? [KOMENTARZ]

  Jakie zmiany wprowadza ustawa dekomunizacyjna? [KOMENTARZ]

  Podstawowym celem ustawy dekomunizacyjnej (ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; Dz.U. z 2016 r. poz. 744), która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmian patronów m.in. dróg, ulic, mostów i placów, było skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących symbole ustrojów totalitarnych przy poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, a także własności prywatnej.

  czytaj więcej

 • Glapiński: Nie zawaham się przed zmianą stóp [WYWIAD]

  Glapiński: Nie zawaham się przed zmianą stóp [WYWIAD]

  - Niektórzy twierdzą, że dla wzrostu dobra byłaby gospodarka silnie nierówna, bez interwencji państwa. Ale jest oczywiste, że po kilku latach w takim kraju doszłoby do rewolucji i końca demokracji. Taki system zniszczyłby się sam - wyjaśnia Adam Glapiński, szef NBP.

  czytaj więcej

 • Elektrownię atomową zbuduje PKN Orlen z Polską Grupą Energetyczną?

  Elektrownię atomową zbuduje PKN Orlen z Polską Grupą Energetyczną?

  Siłownię, mimo silnego oporu w spółce, może zbudować PKN Orlen razem z Polską Grupą Energetyczną – wynika z naszych informacji.

  czytaj więcej

 • RODO: Rejestrować czynności przetwarzania danych osobowych trzeba. Tylko jakie?

  RODO: Rejestrować czynności przetwarzania danych osobowych trzeba. Tylko jakie?

  Już niedługo przedsiębiorcy będą zobowiązani wykazać się spełnieniem nowego obowiązku: prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. To istotny element dokumentacji danych osobowych wymaganej przez unijne rozporządzenie RODO. Prowadzenie rejestru będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób, ale również w wielu wypadkach dla mniejszych, m.in. jeżeli przetwarzanie, którego dokonują, nie ma charakteru sporadycznego, może powodować naruszenie praw lub wolności osób lub obejmuje szczególne kategorie danych (np. o stanie zdrowia, przynależność do związków zawodowych). Co ważne, rejestr powinien być gotowy na 25 maja tego roku, a więc na dzień, kiedy zacznie być stosowane RODO. Problem w tym, że przedsiębiorcy nie wiedzą, jakie czynności przetwarzania należy uwzględnić w rejestrze. Unijne rozporządzenie nie definiuje czynności przetwarzania. Organy nadzorcze w UE natomiast dotąd nie wyjaśniły tego szczegółowo. Od generalnego inspektora ochrony danych osobowych uzyskaliśmy informację, że organ czeka na ustalenia w ramach unijnej Grupy Roboczej Art. 29 – po to, aby ewentualna rekomendacja GIODO była spójna z ustaleniami w innych krajach UE. Zapowiada jednak, że w najbliższym czasie opublikuje takie precyzyjne wyjaśnienia. Zatem do tematu powrócimy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników