Mur oporowy

Mur oporowy – samodzielna budowla w postaci ściany, wykonana z betonu, cegieł, pustaków, kamieni, gabionów lub bloków betonowych ułożonych na zaprawie lub na sucho.


 • Stroną w sprawie o pozwolenie na budowę jest właściciel nieruchomości

  ... prezydenta miasta o wydanie pozwolenia na dokończenie budowy muru oporowego. Prezydent miasta decyzją zatwierdził przedłożony projekt budowlany i ... budynku położonym bezpośrednio przy budowanym przez tę spółdzielnię murze oporowym. Wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze z uwagi na fakt, ... skarżąca, znajduje się w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji (muru oporowego). Jednakże nie posiada ona ...

  czytaj więcej

 • Za bezprawne manipulacje linią brzegową odpowiadają też władze

  Za bezprawne manipulacje linią brzegową odpowiadają też władze

  picture Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła niedawno, jak urzędnicy radzą sobie z przeciwdziałaniem degradacji brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. I nie zostawiła suchej nitki na urzędnikach administracji rządowej i samorządowej. Z informacji NIK o wynikach kontroli (znak: LGD-4101-012/2013, www.nik.gov.pl ) wynika, że ...

  czytaj więcej

 • Euro 2012: W grudniu podniesienie iglicy na Stadionie Narodowym

  ... Klubu oraz lóż korporacyjnych. Wycofanie z placu budowy ciężkich żurawi dźwigowych, używanych przy montażu konstrukcji stalowej, umożliwiło przyspieszenie prac przy budowie schodów terenowych i murów oporowych na zewnątrz stadionu. Rozpoczęły się także roboty przy przebudowie ulicy Wybrzeże Szczecińskie.

  czytaj więcej

 • urządzenia wodne

  ... urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych Podstawa prawnaArt. 9. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo ...

  czytaj więcej

 • 15 lat po dużej powodzi Wrocław wciąż nie jest bezpieczny

  ... przekazał ponad 167 mln zł na zapobieganie i usuwanie szkód wyrządzonych przez powodzie na Dolnym Śląsku. "Od 1997 r. za te pieniądze zostały naprawione mury oporowe na brzegach rzek, odbudowano uszkodzone mosty i wały przeciwpowodziowe. Fundusz wspierał także odbudowanie zniszczonych przez żywioł sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków" - wyliczał. W ...

  czytaj więcej

 • Odzyskany środek trwały to przychód

  Odzyskany środek trwały to przychód

  ... spółka wykazała za 2008 r. stratę z działalności gospodarczej. Rozliczenie to zakwestionowały jednak organy podatkowe, które uznały, że spółka zaniżyła przychody o wartość odzyskanych murów oporowych stanowiących element zlikwidowanego w 2008 r. środka trwałego – węzła betoniarskiego nabytego wcześniej w drodze aportu. Spór w sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy odzyskanie ...

  czytaj więcej

 • NIK przeciw pladze grodzenia mazurskich jezior i "dzikim" pomostom

  ... uzasadnione podejrzenie, że aż 120 obiektów wybudowanych zostało bez pozwolenia na budowę (...). Spośród 122 obiektów budowlanych 88 stanowiło jednocześnie urządzenia wodne (tj. pomosty, hydrofory, mury oporowe, nadbrzeża, slipy), z czego w odniesieniu do 73 starostwie nie wydali pozwolenia wodnoprawnego" - czytamy w zaleceniach NIK. Kontrolerzy Izby ustalili także, że spośród właścicieli ...

  czytaj więcej

 • Po nocnych burzach zalania i utrudnienia na kolei

  ... drzewami. Nie było informacji, by komukolwiek coś się stało. Zagrożony budynek mieszkalny i kościół w Czeladzi Wśród najpoważniejszych interwencji Wojtasik wymienił podmycie i uszkodzenie muru oporowego zagrażające budynkowi mieszkalnemu i kościołowi w rejonie rynku w Czeladzi. W poniedziałek rano strażacy zabezpieczali to miejsce. W szpitalu miejskim w Siemianowicach Śląskich woda ...

  czytaj więcej

 • Z podatku zwolnione są tylko budowle

  ... . Czy budynki i inne budowle stanowiące elementy infrastruktury kolejowej, bez których nie jest możliwe jej funkcjonowanie mogą być objęte przedmiotowym zwolnieniem podatkowym, jak np. mury oporowe, zapory drogowe, kanalizacje, linie kablowe? Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy w stosunku do gruntów, ...

  czytaj więcej

 • Żeby naruszyć przepisy, trzeba ich użyć

  Żeby naruszyć przepisy, trzeba ich użyć

  ... . nakazano usunięcie z nieruchomości muru oporowego, stanowiącego podporę sąsiedniego obiektu. ... właściciel powinien pozbyć się muru ze względu na jego ... budowlanego. Stwierdził on, że mur wystarczy wyremontować, ale przede ... przed sądami powszechnymi. Zatem mur należy wyremontować zgodnie ... nadzoru budowlanego. Właściciel muru wniósł skargę kasacyjną. ... że skarżący zbudował mur w latach 1993 ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne