Mrówka

*Mrówka – owad z rodziny owadów należącej do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek