Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwo powołane 31 października 2005 przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej.

Źródło: wikipedia.org


 • ... z 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

  czytaj więcej

 • Nowy minister pracy i polityki społecznej: Mądre zmiany wymagają debaty

  ... finansów to pana ministerstwo ma być wylęgarnią ... treści dotyczące resortu pracy, co pokazuje, że ... jest rząd koalicyjny i w ramach koalicji ... poszerza debatę publiczną i to jest bardzo ... z resortu pracy? Eksperci alarmują, ... Pawlaka, dopuszczali połączenie polityki demograficznej i emerytalnej, np. wliczenie ... o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, miała 16 stron, ...

  czytaj więcej

 • Składki zdrowotne za osoby skierowane do centrum integracji opłaca pomoc społeczna

  ... bezrobotnego. Ośrodki pomocy społecznej wielokrotnie informowały Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, że nie mają ... przez ośrodki pomocy społecznej. Ministerstwo wypowiedziało się też ... bezrobotnego przez urząd pracy i centrum integracji społecznej. Osoba taka spędza ... . przedstawiając jej oferty pracy. Ministerstwo jest przeciwne temu, ... aktywizowany przez urząd i centrum integracji społecznej. Resort uważa, ...

  czytaj więcej

 • Współpraca urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz bezrobotnych

  Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pojawiły się liczne ... z taką sytuacją Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej w zakresie współpracy ... ścieżka to aktywizacja społeczna realizowana na wniosek i przez ośrodek pomocy społecznej – informuje resort pracy. To jest tylko ...

  czytaj więcej

 • Ministerstwo Pracy chwali się skutecznością urzędów pracy

  ... wsparcie osób bezrobotnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w zeszłym ... osoby bezrobotne znalazły pracę? Z raportu ministerstwa wynika, że roku na rok urzędy pracy mogą pochwalić się ... znajdowaniu pracy bezrobotnym. W ... skuteczne w znajdowaniu pracy były urzędy pracy w województwie lubelskim. ... Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Zwraca uwagę, że ...

  czytaj więcej

 • Kodeks <strong>pracy</strong>: Będą zmiany w czasie <strong>pracy</strong> <strong>i</strong> rodzajach umów

  Kodeks pracy: Będą zmiany w czasie pracy i rodzajach umów

  ... kilku tygodni rząd i partnerzy społeczni dyskutują o zmianie ... dokonane. Przedstawiłem partnerom społecznym założenia i cele tych zmian. ... utrudnia organizację czasu pracy i prowadzi do sytuacji ... , zmieniają się stosunki pracy, oczekiwania pracowników i pracodawców. Funkcja ochronna i organizacyjna kodeksu pracy w znacznej części ... zmieniającą się gospodarkę i rynek pracy w ...

  czytaj więcej

 • Wiek emerytalny: Demografia i deficyt wymuszają dłuższą pracę

  ... Bucior, podsekretarz stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Koniecznie. Złagodzi to ... Handlowej, była wiceminister pracy i polityki socjalnej: Mówiąc o ... nie ma polityki prorodzinnej. I dlatego nasi ... charakter oraz czas pracy. I to właśnie elastyczny ... osoba trzydziestoletnia zakończy pracę i otrzyma świadczenie w ... mieć 40 lat pracy i 65 lat i wówczas mógłby po ...

  czytaj więcej

 • Pracodawcy <strong>i</strong> związki zawodowe ustalą czas <strong>pracy</strong>. Co czeka pracowników?

  Pracodawcy i związki zawodowe ustalą czas pracy. Co czeka pracowników?

  ... okresów rozliczeniowych czasu pracy i wprowadzanie indywidualnych rozkładów ... ustalanie godzin rozpoczynania i kończenia pracy. W naszej ocenie ... działu szóstego kodeksu pracy dotyczącego czasu pracy. Jakie zmiany miałaby ... jakie godziny rozpoczynania i kończenia pracy obowiązywałyby w danym ... między pracodawcami i pracownikami. Kodeks pracy nie określałby ... zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji ...

  czytaj więcej

 • Wiceminister <strong>pracy</strong>: Wyższe odszkodowania zamiast przywrócenia do <strong>pracy</strong> dla bezprawnie zwolnionych

  Wiceminister pracy: Wyższe odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy dla bezprawnie zwolnionych

  ... Europejskim kończą się pracę nad nową dyrektywą ... do sektora budowlanego i bezpośredniego podwykonawcy. W ... warunków. O stosowanych i wprowadzanych środkach ... tym, w trakcie prac nad tymi przepisami i konsultacji z partnerami społecznymi powinniśmy zastanawiać się ... okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy i stosować ruchomy czas pracy. Czy resort monitoruje ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ministerstwo</strong> Finansów tnie wydatki na inwestycje <strong>i</strong> pomoc <strong>społeczną</strong>

  Ministerstwo Finansów tnie wydatki na inwestycje i pomoc społeczną

  ... makroekonomicznych opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Dotyczy to ... wpływów z VAT i podatków dochodowych. W ... z UE wcześniej i trzymał je na ... PKB w tym i w przyszłym roku, ... rozwiązanie rezerwy solidarności społecznej, która miała być ... dotacji do świadczeń społecznych – w tym z ... mu na solidaryzmie społecznym, że następuje transfer ... poważnymi napięciami społecznymi – mówi Dariusz ...

  czytaj więcej

 • Długie weekendy w 2014 roku. Czas <strong>pracy</strong> mierzony niedzielami <strong>i</strong> świętami

  Długie weekendy w 2014 roku. Czas pracy mierzony niedzielami i świętami

  ... liczba godzin w pracy w tym miesięcy ... maja i 1 listopada), ... przyszłym roku resort pracy zapowiada szeroko zakrojone prace nad kompleksowym uregulowaniem ... od wznowienia dialogu społecznego i powrotu strony związkowej ... w komisji trójstronnej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że nie ... bez ich skonsultowania i uzgodnienia ze stroną społeczną. Wszystko wskazuje na ...

  czytaj więcej

 • Rewolucja w czasie <strong>pracy</strong>. Godziny <strong>pracy</strong> będą gromadzone na koncie

  Rewolucja w czasie pracy. Godziny pracy będą gromadzone na koncie

  ... przepisów o czasie pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przedstawi partnerom społecznym. Wspólnie mają oni ... pierwszy umożliwia rozpoczynanie i kończenie pracy w różnych godzinach ... doby (łącznie przerwa i praca nie mogą przekroczyć ... w drodze układuzbiorowego pracy, regulaminu pracy lub obwieszczenia. ... zmiany przygotowania przez Ministerstwo Pracy iPolityki Społecznej (MPiPS). Przy okazji ...

  czytaj więcej

 • Ministerstwo pracy: więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem

  ... pomoc osobom szukającym pracy zarezerwowano 4,7 ... dla małopolskiego, opolskiego i śląskiego o 53 proc. Ministerstwo zwiększa finansowanie tzw. ... . o szkolenia, stypendia i dotacje na podjęcie ... kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Więcej pieniędzy ... na roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne. Ministerstwo pracy i polityki społecznej szacuje, że zwiększenie ...

  czytaj więcej

 • DGP zmusiło resort pracy do wycofania się z pomysłu ograniczeń w łączeniu pracy i pobierania emerytury

  W komunikacie ministerstwa czytamy, że MPiPS: - nie przygotowało ... ustawy zmieniającej dotychczasowe zasady zawieszania i ograniczania wypłat świadczeń emerytalno-rentowych choć w związku z pracami prowadzonymi nad ograniczeniem zatrudnienia w ... nie należy ograniczać emerytom możliwości pracy i dodatkowego zarobkowania tylko dlatego, że ... artykule przeczy on logice i konstrukcji nowego systemu ...

  czytaj więcej

 • Elastyczny czas pracy: czy uda się pogodzić interesy pracodawców i pracowników

  ... , podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej, który reprezentuje resort ... – dodaje wiceminister pracy. Ustawa i porozumienia Świadczenie pracy odrywa się ... szybkiego rozwoju technologii i upowszechniania się fenomenu pracy świadczonej zdalnie, kodeks pracy powinien dać pracodawcom i pracownikom więcej swobody ... dyskusji reprezentantów pracodawców i pracowników w ministerstwie pracy i polityki społecznej są też kwestie ...

  czytaj więcej

 • PIP <strong>i</strong> resort <strong>pracy</strong> sprzecznie interpretują prawo. Zamiast pomagać, utrudniają działanie firm

  PIP i resort pracy sprzecznie interpretują prawo. Zamiast pomagać, utrudniają działanie firm

  ... jest, gdy stanowiska ministerstwa i inspekcji dotyczące stosowania ... interpretowania przepisów prawa pracy są takie same ... , dyr. departamentu prawa pracy MPiPS. Złe przepisy, ... widzi też inspekcja pracy. Zdaniem PIP różnice ... należy tłumaczyć nieprecyzyjnością i niespójnością przepisów. ... Głównego Inspektoratu Pracy (GIP). ... dla stron stosunku pracy, inspektorów pracy, jak i dla sądów. Opinia ...

  czytaj więcej

 • Związki zawodowe wykończą <strong>pracę</strong> tymczasową <strong>i</strong> umowy cywilne

  Związki zawodowe wykończą pracę tymczasową i umowy cywilne

  ... pośrednictwa pracy, w szczególności pracy tymczasowej, mimo ... kilka. Z danych ministerstwa pracy i polityki społecznej oraz jednej z ... przedsiębiorców - rynek pośrednictwa pracy i elastycznych form zatrudnienia ... stosunku do agencji pracy tymczasowej, polityka firm ubezpieczeniowych. Od ... o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia. NSZZ ... , ekspert rynku pośrednictwa pracy, współwłaściciel i wiceprezes zarządu firmy ...

  czytaj więcej

 • Sędziowie <strong>i</strong> prokuratorzy częściej rezygnują z <strong>pracy</strong>

  Sędziowie i prokuratorzy częściej rezygnują z pracy

  ... chcą wydawać wyroków i odchodzą z pracy w wymiarze sprawiedliwości. ... liczba zrezygnowała z pracy rok wcześniej. Ubiegłoroczna ... niż przed dwoma i trzema laty (w ... . Niższa jakość orzeczeń Ministerstwo Sprawiedliwości nie widzi ... rezygnują ze swojej pracy. – Nie widzę żadnych ... z dużym dorobkiem pracy orzeczniczej, którzy ... skupić się na pracy i analizie akt postępowania. ...

  czytaj więcej

 • Ja się związków <strong>i</strong> gróźb strajków nie boję

  Ja się związków i gróźb strajków nie boję

  ... konsultacje z partnerami społecznymi rządowego programu Solidarność ... przedstawimy go pracodawcom i związkom. Obecnie eksperci medycyny pracy kończą prace nad listą prac w szczególnych warunkach ... dotyczy nie tylko pracy nauczycieli, ale także ... problem ten rozwiązano i osoby znużone swoją pracą zmieniają po prostu ... , bo obecnie ich pracę wykonują ratownicy ...

  czytaj więcej

 • Jak kontrolowana jest działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

  PROBLEM: Czy minister pracy i polityki społecznej ma uprawnienia kontrolne ... związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ma szczegółowych ... ustalane w wydziałach polityki społecznej urzędów wojewódzkich, zgodnie ... jednego województwa, wtedy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kieruje do wszystkich wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich pismo ... i wychowania, program naprawczy i ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Sierpień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
01020304050607

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej