Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwo powołane 31 października 2005 przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej.