Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwo powołane 31 października 2005 przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej.

Źródło: wikipedia.org


 • ... z 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

  czytaj więcej

 • Nowy minister pracy i polityki społecznej: Mądre zmiany wymagają debaty

  ... finansów to pana ministerstwo ma być wylęgarnią ... treści dotyczące resortu pracy, co pokazuje, że ... jest rząd koalicyjny i w ramach koalicji ... poszerza debatę publiczną i to jest bardzo ... z resortu pracy? Eksperci alarmują, ... Pawlaka, dopuszczali połączenie polityki demograficznej i emerytalnej, np. wliczenie ... o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, miała 16 stron, ...

  czytaj więcej

 • Składki zdrowotne za osoby skierowane do centrum integracji opłaca pomoc społeczna

  ... bezrobotnego. Ośrodki pomocy społecznej wielokrotnie informowały Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, że nie mają ... przez ośrodki pomocy społecznej. Ministerstwo wypowiedziało się też ... bezrobotnego przez urząd pracy i centrum integracji społecznej. Osoba taka spędza ... . przedstawiając jej oferty pracy. Ministerstwo jest przeciwne temu, ... aktywizowany przez urząd i centrum integracji społecznej. Resort uważa, ...

  czytaj więcej

 • Współpraca urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz bezrobotnych

  Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pojawiły się liczne ... z taką sytuacją Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej w zakresie współpracy ... ścieżka to aktywizacja społeczna realizowana na wniosek i przez ośrodek pomocy społecznej – informuje resort pracy. To jest tylko ...

  czytaj więcej

 • Ministerstwo Pracy chwali się skutecznością urzędów pracy

  ... wsparcie osób bezrobotnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w zeszłym ... osoby bezrobotne znalazły pracę? Z raportu ministerstwa wynika, że roku na rok urzędy pracy mogą pochwalić się ... znajdowaniu pracy bezrobotnym. W ... skuteczne w znajdowaniu pracy były urzędy pracy w województwie lubelskim. ... Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Zwraca uwagę, że ...

  czytaj więcej

 • Kodeks <strong>pracy</strong>: Będą zmiany w czasie <strong>pracy</strong> <strong>i</strong> rodzajach umów

  Kodeks pracy: Będą zmiany w czasie pracy i rodzajach umów

  ... kilku tygodni rząd i partnerzy społeczni dyskutują o zmianie ... dokonane. Przedstawiłem partnerom społecznym założenia i cele tych zmian. ... utrudnia organizację czasu pracy i prowadzi do sytuacji ... , zmieniają się stosunki pracy, oczekiwania pracowników i pracodawców. Funkcja ochronna i organizacyjna kodeksu pracy w znacznej części ... zmieniającą się gospodarkę i rynek pracy w ...

  czytaj więcej

 • Wiek emerytalny: Demografia i deficyt wymuszają dłuższą pracę

  ... Bucior, podsekretarz stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Koniecznie. Złagodzi to ... Handlowej, była wiceminister pracy i polityki socjalnej: Mówiąc o ... nie ma polityki prorodzinnej. I dlatego nasi ... charakter oraz czas pracy. I to właśnie elastyczny ... osoba trzydziestoletnia zakończy pracę i otrzyma świadczenie w ... mieć 40 lat pracy i 65 lat i wówczas mógłby po ...

  czytaj więcej

 • Europa walczy o osoby 50+ na rynku <strong>pracy</strong>: Likwiduje zasiłki <strong>i</strong> wcześniejsze emerytury

  Europa walczy o osoby 50+ na rynku pracy: Likwiduje zasiłki i wcześniejsze emerytury

  ... dojrzałe na rynku pracy. zdjęcie główne ... obywateli na rynku pracy, jest podwyższenie wieku ... pozostania na rynku pracy jest także wydłużenie ... zdecydują się kontynuować pracę po osiągnięciu wieku ... programy promujące zatrudnienie i pozostanie na rynku pracy osób 50+. Najwcześniej, ... promocja zatrudnienia najmłodszych i najstarszych uczestników rynku pracy, a także wymiana ...

  czytaj więcej

 • Pracodawcy <strong>i</strong> związki zawodowe ustalą czas <strong>pracy</strong>. Co czeka pracowników?

  Pracodawcy i związki zawodowe ustalą czas pracy. Co czeka pracowników?

  ... okresów rozliczeniowych czasu pracy i wprowadzanie indywidualnych rozkładów ... ustalanie godzin rozpoczynania i kończenia pracy. W naszej ocenie ... działu szóstego kodeksu pracy dotyczącego czasu pracy. Jakie zmiany miałaby ... jakie godziny rozpoczynania i kończenia pracy obowiązywałyby w danym ... między pracodawcami i pracownikami. Kodeks pracy nie określałby ... zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji ...

  czytaj więcej

 • Wiceminister <strong>pracy</strong>: Wyższe odszkodowania zamiast przywrócenia do <strong>pracy</strong> dla bezprawnie zwolnionych

  Wiceminister pracy: Wyższe odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy dla bezprawnie zwolnionych

  ... Europejskim kończą się pracę nad nową dyrektywą ... do sektora budowlanego i bezpośredniego podwykonawcy. W ... warunków. O stosowanych i wprowadzanych środkach ... tym, w trakcie prac nad tymi przepisami i konsultacji z partnerami społecznymi powinniśmy zastanawiać się ... okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy i stosować ruchomy czas pracy. Czy resort monitoruje ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ministerstwo</strong> Finansów tnie wydatki na inwestycje <strong>i</strong> pomoc <strong>społeczną</strong>

  Ministerstwo Finansów tnie wydatki na inwestycje i pomoc społeczną

  ... makroekonomicznych opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Dotyczy to ... wpływów z VAT i podatków dochodowych. W ... z UE wcześniej i trzymał je na ... PKB w tym i w przyszłym roku, ... rozwiązanie rezerwy solidarności społecznej, która miała być ... dotacji do świadczeń społecznych – w tym z ... mu na solidaryzmie społecznym, że następuje transfer ... poważnymi napięciami społecznymi – mówi Dariusz ...

  czytaj więcej

 • Długie weekendy w 2014 roku. Czas <strong>pracy</strong> mierzony niedzielami <strong>i</strong> świętami

  Długie weekendy w 2014 roku. Czas pracy mierzony niedzielami i świętami

  ... liczba godzin w pracy w tym miesięcy ... maja i 1 listopada), ... przyszłym roku resort pracy zapowiada szeroko zakrojone prace nad kompleksowym uregulowaniem ... od wznowienia dialogu społecznego i powrotu strony związkowej ... w komisji trójstronnej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że nie ... bez ich skonsultowania i uzgodnienia ze stroną społeczną. Wszystko wskazuje na ...

  czytaj więcej

 • Rewolucja w czasie <strong>pracy</strong>. Godziny <strong>pracy</strong> będą gromadzone na koncie

  Rewolucja w czasie pracy. Godziny pracy będą gromadzone na koncie

  ... przepisów o czasie pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przedstawi partnerom społecznym. Wspólnie mają oni ... pierwszy umożliwia rozpoczynanie i kończenie pracy w różnych godzinach ... doby (łącznie przerwa i praca nie mogą przekroczyć ... w drodze układuzbiorowego pracy, regulaminu pracy lub obwieszczenia. ... zmiany przygotowania przez Ministerstwo Pracy iPolityki Społecznej (MPiPS). Przy okazji ...

  czytaj więcej

 • Ministerstwo pracy: więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem

  ... pomoc osobom szukającym pracy zarezerwowano 4,7 ... dla małopolskiego, opolskiego i śląskiego o 53 proc. Ministerstwo zwiększa finansowanie tzw. ... . o szkolenia, stypendia i dotacje na podjęcie ... kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Więcej pieniędzy ... na roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne. Ministerstwo pracy i polityki społecznej szacuje, że zwiększenie ...

  czytaj więcej

 • DGP zmusiło resort pracy do wycofania się z pomysłu ograniczeń w łączeniu pracy i pobierania emerytury

  W komunikacie ministerstwa czytamy, że MPiPS: - nie przygotowało ... ustawy zmieniającej dotychczasowe zasady zawieszania i ograniczania wypłat świadczeń emerytalno-rentowych choć w związku z pracami prowadzonymi nad ograniczeniem zatrudnienia w ... nie należy ograniczać emerytom możliwości pracy i dodatkowego zarobkowania tylko dlatego, że ... artykule przeczy on logice i konstrukcji nowego systemu ...

  czytaj więcej

 • Elastyczny czas pracy: czy uda się pogodzić interesy pracodawców i pracowników

  ... , podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej, który reprezentuje resort ... – dodaje wiceminister pracy. Ustawa i porozumienia Świadczenie pracy odrywa się ... szybkiego rozwoju technologii i upowszechniania się fenomenu pracy świadczonej zdalnie, kodeks pracy powinien dać pracodawcom i pracownikom więcej swobody ... dyskusji reprezentantów pracodawców i pracowników w ministerstwie pracy i polityki społecznej są też kwestie ...

  czytaj więcej

 • Język <strong>polityki</strong> wczoraj <strong>i</strong> dziś

  Język polityki wczoraj i dziś

  ... go w świadomości społecznej jako patriotę i stabilnego polityka. Jednak mnie fascynuje ... rządzić bez bata. I o zafajdańcach. I było jeszcze ... przenikało do elit społecznych, które ekscytowały się polityką i jej światem, ale ... ran w tkance społecznej. I tak jest. Jednak ... istnieje władza dyktatorska i cenzura. I używać go właśnie ...

  czytaj więcej

 • PIP <strong>i</strong> resort <strong>pracy</strong> sprzecznie interpretują prawo. Zamiast pomagać, utrudniają działanie firm

  PIP i resort pracy sprzecznie interpretują prawo. Zamiast pomagać, utrudniają działanie firm

  ... jest, gdy stanowiska ministerstwa i inspekcji dotyczące stosowania ... interpretowania przepisów prawa pracy są takie same ... , dyr. departamentu prawa pracy MPiPS. Złe przepisy, ... widzi też inspekcja pracy. Zdaniem PIP różnice ... należy tłumaczyć nieprecyzyjnością i niespójnością przepisów. ... Głównego Inspektoratu Pracy (GIP). ... dla stron stosunku pracy, inspektorów pracy, jak i dla sądów. Opinia ...

  czytaj więcej

 • Związki zawodowe wykończą <strong>pracę</strong> tymczasową <strong>i</strong> umowy cywilne

  Związki zawodowe wykończą pracę tymczasową i umowy cywilne

  ... pośrednictwa pracy, w szczególności pracy tymczasowej, mimo ... kilka. Z danych ministerstwa pracy i polityki społecznej oraz jednej z ... przedsiębiorców - rynek pośrednictwa pracy i elastycznych form zatrudnienia ... stosunku do agencji pracy tymczasowej, polityka firm ubezpieczeniowych. Od ... o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia. NSZZ ... , ekspert rynku pośrednictwa pracy, współwłaściciel i wiceprezes zarządu firmy ...

  czytaj więcej

 • Sędziowie <strong>i</strong> prokuratorzy częściej rezygnują z <strong>pracy</strong>

  Sędziowie i prokuratorzy częściej rezygnują z pracy

  ... chcą wydawać wyroków i odchodzą z pracy w wymiarze sprawiedliwości. ... liczba zrezygnowała z pracy rok wcześniej. Ubiegłoroczna ... niż przed dwoma i trzema laty (w ... . Niższa jakość orzeczeń Ministerstwo Sprawiedliwości nie widzi ... rezygnują ze swojej pracy. – Nie widzę żadnych ... z dużym dorobkiem pracy orzeczniczej, którzy ... skupić się na pracy i analizie akt postępowania. ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej