Minimum egzystencji

Minimum egzystencji - koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej.


 • Nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku. Sejm odrzucił projekt

  Nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku. Sejm odrzucił projekt

  ... życiowych. Według definicji minimum egzystencji przyjętą przez Instytut ... Spraw Socjalnych (IPiSS) „minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia ... niższa od dwunastokrotności minimum egzystencji w jednoosobowym gospodarstwie ... r. wysokość miesięcznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ... zależna od wysokości minimum egzystencji. Wysokość podatku obliczana ... proc. dwunastokrotności średniorocznego minimum egzystencji (ogłaszanego przez IPiSS) ... równej dwunastokrotności minimum egzystencji nie podlegałby ...

  czytaj więcej

 • Podwyższenie kwoty wolnej w PIT nie powinno być jednorazowe

  ... korygowania kwoty wolnej gwarantującego co najmniej minimum egzystencji. Sędzia Mirosław Granat uzasadniając orzeczenie, mówił, ... brak tego mechanizmu w odniesieniu do minimum egzystencji, utrzymywanie kwoty wolnej na niezmienionym poziomie ... stworzenia minimalnych warunków godnej egzystencji człowieka. Dopiero dochód ... opodatkowane są dochody niewystarczające na zapewnienie minimum egzystencji. Zgodnie z danymi za ubiegły rok ...

  czytaj więcej

 • Kryterium dochodowe pozbawia pomocy najbiedniejsze rodziny

  Kryterium dochodowe pozbawia pomocy najbiedniejsze rodziny

  W ubiegłym roku minimum egzystencji, czyli poziom dochodów ... rodzinnych. Niezbędne wydatki Minimum egzystencji dla różnych typów ... . Do tzw. koszyka minimum egzystencji zalicza się wydatki ... i Spraw Socjalnych. Minimum egzystencji za 2010 rok ... jej skład, wartość minimum egzystencji w każdym przypadku ... Trójstronnej. Już wtedy minimum egzystencji w przypadku niektórych ... na poziomie minimum egzystencji. Prof. Ryszard ...

  czytaj więcej

 • Sejm zdecyduje, czy podnieść kwotę wolną od podatku

  Sejm zdecyduje, czy podnieść kwotę wolną od podatku

  ... dochody nieprzekraczające wysokości minimum egzystencji" - napisano w uzasadnieniu ... życiowych. Według definicji minimum egzystencji przyjętą przez Instytutu ... Spraw Socjalnych (IPiSS) „minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia ... niższa od dwunastokrotności minimum egzystencji w jednoosobowym gospodarstwie ... r. wysokość miesięcznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ... zależna od wysokości minimum egzystencji. Wysokość podatku obliczana ... . dwunastokrotności średniorocznego minimum egzystencji (ogłaszanego przez ...

  czytaj więcej

 • Więcej rodzin może korzystać z pomocy społecznej. Na razie

  Więcej rodzin może korzystać z pomocy społecznej. Na razie

  ... dane dotyczące wysokości minimum egzystencji za ubiegły rok. ... ) wynika, że wartość minimum egzystencji dla większości branych ... , kiedy to wartość minimum egzystencji z roku na ... w 2011 r. minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny ... w 2012 r. minimum egzystencji dla tego samego ... dwóch typach rodzin minimum egzystencji przewyższyło już progi ... niższe od minimum egzystencji. Tymczasem już ...

  czytaj więcej

 • Rząd oszczędza na dzieciach, a już 750 tys. z nich żyje w nędzy

  Rząd oszczędza na dzieciach, a już 750 tys. z nich żyje w nędzy

  ... . dzieci żyje natomiast poniżej minimum egzystencji. Eksperci alarmują, że bieda ... 2008 roku poniżej tzw. minimum egzystencji (wartość ta pozwala jedynie ... osobę jest niższy od minimum egzystencji. Rząd zamraża kryteria – Progi ... w najbliższych latach, kiedy minimum egzystencji będzie rosnąć ze wzrostem ... ubóstwa nie otrzymają zasiłków. Minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny jest ...

  czytaj więcej

 • Trybunał Konstytucyjny: Kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją

  Trybunał Konstytucyjny: Kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją

  ... minimalnych warunków godnej egzystencji człowieka. Dopiero dochód ... publicznym. "Tak pojmowane minimum egzystencji ma rangę wartości ... do godnej egzystencji" - podkreślił. Według ... w odniesieniu do minimum egzystencji, utrzymywanie jej na ... żyjącego na skraju minimum egzystencji samemu sobie. Granat ... zagwarantować co najmniej minimum egzystencji. Ustawodawca musi jednak ... niewystarczające na zapewnienie minimum egzystencji. Zgodnie z danymi ...

  czytaj więcej

 • Pomoc społeczna: Więcej rodzin zagrożonych ubóstwem

  Pomoc społeczna: Więcej rodzin zagrożonych ubóstwem

  ... dane dotyczące poziomu minimum egzystencji za 2013 r., ... żyjące na poziomie minimum egzystencji nie mogą otrzymać ... główne Kosztowne śmieci Minimum egzystencji jest badane przez ... 2012 r., wartość minimum egzystencji dla wszystkich typów ... na utrzymaniu wartość minimum egzystencji była wyższa niż ... wynosi 542 zł, minimum egzystencji wynosiło prawie tyle ... , że obecnie minimum egzystencji przekracza progi ...

  czytaj więcej

 • Ubogie rodziny bez pomocy

  ... Pracy i Spraw Socjalnych minimum egzystencji za rok 2008. Jest ... tych danych wynika, że minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny jest ... w najbliższych latach, kiedy minimum egzystencji będzie rosnąć wraz ze ... pomocy społecznej. Już obecnie minimum egzystencji jest wyższe niż kryterium ... , gdy znajdą się poniżej minimum egzystencji – mówi Henryk Michałowicz z ...

  czytaj więcej

 • Kwota wolna od podatku: Nowa skala z przedprogiem dla najuboższych

  Kwota wolna od podatku: Nowa skala z przedprogiem dla najuboższych

  ... pod uwagę to, że minimum egzystencji, które ma chronić kwota ... wprowadzenie pierwszego „przedprogu” objętego minimum egzystencji – uważa Siwiński. Malejąca kwota ... wolnej w odniesieniu do minimum egzystencji. – Trzeba wziąć pod uwagę ... ze spadkiem lub wzrostem minimum egzystencji. Tyle że minimum to może być różne ... nie tylko z minimum socjalnym, ale również ...

  czytaj więcej

 • Radykalne zmiany w przyznawaniu zasiłków. Kryterium dochodowe zastąpi minimalny dochód socjalny

  Radykalne zmiany w przyznawaniu zasiłków. Kryterium dochodowe zastąpi minimalny dochód socjalny

  ... energetyczne i edukacyjne, miałaby być określona na poziomie minimum egzystencji i podlegać waloryzacji rocznej w zależności od wskaźnika ... taka konstrukcja minimalnego dochodu socjalnego, który byłby powtórzeniem minimum egzystencji, ale waloryzowanym tylko o inflację, nie jest dobrym rozwiązaniem. – Minimum egzystencji jest takim poziomem dochodu, ...

  czytaj więcej

 • Od października wyższe zasiłki z pomocy społecznej

  Od października wyższe zasiłki z pomocy społecznej

  ... ten co roku podaje też wysokość minimum egzystencji, czyli takiego poziomu dochodów w różnych ... dochodowe dla rodzin znalazło się poniżej minimum egzystencji. A to oznacza, że osoby, które ... 351 zł. A IPiSS wskazuje, że minimum egzystencji wynosi dla niej 392 zł. KT ... ostrzegawczego, który wyznacza minimum egzystencji, a brak zmiany ...

  czytaj więcej

 • Przybywa rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W nędzy żyje ponad 2,6 mln Polaków

  Przybywa rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W nędzy żyje ponad 2,6 mln Polaków

  ... mln. Ich wydatki były mniejsze od minimum egzystencji obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw ... ub.r. takie miesięczne minimum dla jednoosobowego gospodarstwa ... są właśnie gospodarstwa domowe bezrobotnych. Poniżej minimum egzystencji żyło w ubiegłym roku np. aż ... osób, których wydatki były mniejsze niż minimum egzystencji, wzrosła w nich w ciągu roku ...

  czytaj więcej

 • Kwota wolna od podatku <strong>minimum</strong> 7608 zł. Zobacz, ile mogłoby zostać ci w portfelu

  Kwota wolna od podatku minimum 7608 zł. Zobacz, ile mogłoby zostać ci w portfelu

  ... . Mechanizm ten musi gwarantować co najmniej minimum egzystencji – orzekł TK. Dziś kwota ta wynosi ... sumy). Tymczasem – co wyraźnie podkreślił trybunał – minimum socjalne jest znacznie wyższe. Od października ... na poziomie dwukrotnie niższym od minimum socjalnego nie ma ... wolnej od podatku do 6404 zł (minimum egzystencji według przepisów o pomocy społecznej, obowiązujące ...

  czytaj więcej

 • Zamrożone kryterium dochodowe zablokuje wypłatę zasiłków

  Zamrożone kryterium dochodowe zablokuje wypłatę zasiłków

  ... . linki wyróżnione Minimum na przetrwanie Za ... szczególnie dane dotyczące wysokości minimum egzystencji w 2011 roku (rok ... IPiSS wynika, że wartość minimum egzystencji dla wszystkich typów gospodarstw ... rodzinie, a wysokość minimum egzystencji dla rodziny trzyosobowej ... ,80 zł od minimum egzystencji, ale w związku ... dochodowych a wartością minimum dla niektórych typów ...

  czytaj więcej

 • Żyjący w skrajnej biedzie zostaną bez prawa do świadczeń

  ... obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) minimum egzystencji. Jest to kwota dochodu, za którą można kupić ... biologiczne zagrożenie życia. Z danych IPiSS wynika, że minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny jest obecnie tylko o 0 ... . Decyzja rządu oznacza, że w najbliższych latach, kiedy minimum egzystencji będzie rosnąć ze względu ...

  czytaj więcej

 • Rząd: waloryzacja rent i emerytur na poziomie ustawowego minimum

  W komunikacie wyjaśniono, że "prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. ukształtuje się na poziomie 103 proc. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 1,8 proc. Tym samym prognozowane obligatoryjne 20 proc. realnych wynagrodzeń za rok 2009 może wynosić ok. 0,36 proc., dając minimalny ...

  czytaj więcej

 • Kwota wolna od podatku przed Trybunałem Konstytucyjnym

  Kwota wolna od podatku przed Trybunałem Konstytucyjnym

  ... roczny nie przekracza kwoty 6504 zł. Określa on najniższą kategorię ubóstwa, tzw. minimum egzystencji. RPO zwrócił uwagę, że to i tak ponad dwukrotnie więcej od kwoty wolnej od podatku w obecnej wysokości. Według Rzecznika minimum egzystencji wyznacza najniższy standard życia, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia ...

  czytaj więcej

 • Po 5 latach w UE dochód polskiej rodziny wzrósł o 36,5 proc., a rolników aż o 78,5 proc.

  Po 5 latach w UE dochód polskiej rodziny wzrósł o 36,5 proc., a rolników aż o 78,5 proc.

  ... momencie przystąpienia Polski do UE, osiągnąć historyczne minimum – 13,47 mln osób. Od tamtego czasu ... osób zagrożonych ubóstwem. W 2003 roku poniżej minimum egzystencji (zwanym też minimum biologicznym, bo osiąganie niższych dochodów nie pozwala ... ,4 proc. – 4 proc. emerytów żyje poniżej minimum egzystencji i są to osoby, obok pracujących na ...

  czytaj więcej

 • 1000 euro dla każdego, czyli Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w UE

  1000 euro dla każdego, czyli Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w UE

  ... wysokość miałaby zostać ustalona na takim poziomie, by mógł zapewnić ma możliwość minimum egzystencji. Jego zwolennicy powołują się na przyrodzoną godność człowieka i postulują „wolność od ... pamiętać, że ludzie pracują nie tylko po to by mieć pieniądze. Zabezpieczenie minimum egzystencji nie sprawi, że nagle wszyscy przestaną pracować. Poza tym obecny ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne