Minimum egzystencji

Minimum egzystencji - koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej.

Źródło: wikipedia.org


 • Kryterium dochodowe pozbawia pomocy najbiedniejsze rodziny

  Kryterium dochodowe pozbawia pomocy najbiedniejsze rodziny

  W ubiegłym roku minimum egzystencji, czyli poziom dochodów ... rodzinnych. Niezbędne wydatki Minimum egzystencji dla różnych typów ... . Do tzw. koszyka minimum egzystencji zalicza się wydatki ... i Spraw Socjalnych. Minimum egzystencji za 2010 rok ... jej skład, wartość minimum egzystencji w każdym przypadku ... Trójstronnej. Już wtedy minimum egzystencji w przypadku niektórych ... na poziomie minimum egzystencji. Prof. Ryszard ...

  czytaj więcej

 • Więcej rodzin może korzystać z pomocy społecznej. Na razie

  Więcej rodzin może korzystać z pomocy społecznej. Na razie

  ... dane dotyczące wysokości minimum egzystencji za ubiegły rok. ... ) wynika, że wartość minimum egzystencji dla większości branych ... , kiedy to wartość minimum egzystencji z roku na ... w 2011 r. minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny ... w 2012 r. minimum egzystencji dla tego samego ... dwóch typach rodzin minimum egzystencji przewyższyło już progi ... niższe od minimum egzystencji. Tymczasem już ...

  czytaj więcej

 • Rząd oszczędza na dzieciach, a już 750 tys. z nich żyje w nędzy

  Rząd oszczędza na dzieciach, a już 750 tys. z nich żyje w nędzy

  ... . dzieci żyje natomiast poniżej minimum egzystencji. Eksperci alarmują, że bieda ... 2008 roku poniżej tzw. minimum egzystencji (wartość ta pozwala jedynie ... osobę jest niższy od minimum egzystencji. Rząd zamraża kryteria – Progi ... w najbliższych latach, kiedy minimum egzystencji będzie rosnąć ze wzrostem ... ubóstwa nie otrzymają zasiłków. Minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny jest ...

  czytaj więcej

 • Pomoc społeczna: Więcej rodzin zagrożonych ubóstwem

  Pomoc społeczna: Więcej rodzin zagrożonych ubóstwem

  ... dane dotyczące poziomu minimum egzystencji za 2013 r., ... żyjące na poziomie minimum egzystencji nie mogą otrzymać ... główne Kosztowne śmieci Minimum egzystencji jest badane przez ... 2012 r., wartość minimum egzystencji dla wszystkich typów ... na utrzymaniu wartość minimum egzystencji była wyższa niż ... wynosi 542 zł, minimum egzystencji wynosiło prawie tyle ... , że obecnie minimum egzystencji przekracza progi ...

  czytaj więcej

 • Ubogie rodziny bez pomocy

  ... Pracy i Spraw Socjalnych minimum egzystencji za rok 2008. Jest ... tych danych wynika, że minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny jest ... w najbliższych latach, kiedy minimum egzystencji będzie rosnąć wraz ze ... pomocy społecznej. Już obecnie minimum egzystencji jest wyższe niż kryterium ... , gdy znajdą się poniżej minimum egzystencji – mówi Henryk Michałowicz z ...

  czytaj więcej

 • Radykalne zmiany w przyznawaniu zasiłków. Kryterium dochodowe zastąpi minimalny dochód socjalny

  Radykalne zmiany w przyznawaniu zasiłków. Kryterium dochodowe zastąpi minimalny dochód socjalny

  ... energetyczne i edukacyjne, miałaby być określona na poziomie minimum egzystencji i podlegać waloryzacji rocznej w zależności od wskaźnika ... taka konstrukcja minimalnego dochodu socjalnego, który byłby powtórzeniem minimum egzystencji, ale waloryzowanym tylko o inflację, nie jest dobrym rozwiązaniem. – Minimum egzystencji jest takim poziomem dochodu, ...

  czytaj więcej

 • Od października wyższe zasiłki z pomocy społecznej

  Od października wyższe zasiłki z pomocy społecznej

  ... ten co roku podaje też wysokość minimum egzystencji, czyli takiego poziomu dochodów w różnych ... dochodowe dla rodzin znalazło się poniżej minimum egzystencji. A to oznacza, że osoby, które ... 351 zł. A IPiSS wskazuje, że minimum egzystencji wynosi dla niej 392 zł. KT ... ostrzegawczego, który wyznacza minimum egzystencji, a brak zmiany ...

  czytaj więcej

 • Przybywa rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W nędzy żyje ponad 2,6 mln Polaków

  Przybywa rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W nędzy żyje ponad 2,6 mln Polaków

  ... mln. Ich wydatki były mniejsze od minimum egzystencji obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw ... ub.r. takie miesięczne minimum dla jednoosobowego gospodarstwa ... są właśnie gospodarstwa domowe bezrobotnych. Poniżej minimum egzystencji żyło w ubiegłym roku np. aż ... osób, których wydatki były mniejsze niż minimum egzystencji, wzrosła w nich w ciągu roku ...

  czytaj więcej

 • Zamrożone kryterium dochodowe zablokuje wypłatę zasiłków

  Zamrożone kryterium dochodowe zablokuje wypłatę zasiłków

  ... . linki wyróżnione Minimum na przetrwanie Za ... szczególnie dane dotyczące wysokości minimum egzystencji w 2011 roku (rok ... IPiSS wynika, że wartość minimum egzystencji dla wszystkich typów gospodarstw ... rodzinie, a wysokość minimum egzystencji dla rodziny trzyosobowej ... ,80 zł od minimum egzystencji, ale w związku ... dochodowych a wartością minimum dla niektórych typów ...

  czytaj więcej

 • Żyjący w skrajnej biedzie zostaną bez prawa do świadczeń

  ... obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) minimum egzystencji. Jest to kwota dochodu, za którą można kupić ... biologiczne zagrożenie życia. Z danych IPiSS wynika, że minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny jest obecnie tylko o 0 ... . Decyzja rządu oznacza, że w najbliższych latach, kiedy minimum egzystencji będzie rosnąć ze względu ...

  czytaj więcej

 • Po 5 latach w UE dochód polskiej rodziny wzrósł o 36,5 proc., a rolników aż o 78,5 proc.

  Po 5 latach w UE dochód polskiej rodziny wzrósł o 36,5 proc., a rolników aż o 78,5 proc.

  ... momencie przystąpienia Polski do UE, osiągnąć historyczne minimum – 13,47 mln osób. Od tamtego czasu ... osób zagrożonych ubóstwem. W 2003 roku poniżej minimum egzystencji (zwanym też minimum biologicznym, bo osiąganie niższych dochodów nie pozwala ... ,4 proc. – 4 proc. emerytów żyje poniżej minimum egzystencji i są to osoby, obok pracujących na ...

  czytaj więcej

 • Pomoc społeczna: Podwyższenie progów dochodowych zagrożone

  Pomoc społeczna: Podwyższenie progów dochodowych zagrożone

  ... efekt informacji podanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) o wysokości minimum egzystencji w 2009 roku. Oznacza ono taki poziom dochodów osiąganych przez osobę lub ... zapewniają jej zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Z obliczeń IPiSS wynika, że wysokość minimum egzystencji dla wszystkich typów rodzin jest niższa niż kryterium dochodowe. – W ...

  czytaj więcej

 • Nie zwiększy się liczba osób otrzymujących pomoc społeczną

  ... . Decyzja KT była efektem podanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych kwoty minimum egzystencji, czyli takiej wysokości dochodów, która pozwala osobom i rodzinom na przeżycie. Wysokość minimum egzystencji za 2009 r. dla poszczególnych typów rodzin okazała się niższa ...

  czytaj więcej

 • Nie zawsze komornik zajmie cały dochód ze zlecenia

  Nie zawsze komornik zajmie cały dochód ze zlecenia

  ... o to, że zleceniobiorcy dłużnikowi pobierającemu periodyczną stałą płacę trzeba pozostawić jednorazowo minimum egzystencji, czyli pieniądze w kwocie, która odpowiada części płacy za czas do najbliższego ... miesiąca, a zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu nastąpiłoby 22 września, to minimum egzystencji wyniosłoby 320 zł [(1200 zł : 30 dni) x 8 dni ...

  czytaj więcej

 • Jest szansa na wyższe kryterium dochodowe uprawniającego do świadczeń rodzinnych

  Jest szansa na wyższe kryterium dochodowe uprawniającego do świadczeń rodzinnych

  ... Jolanta Fedak. Potwierdzają to najnowsze dane GUS. Wynika z nich, że poniżej minimum egzystencji w 2008 roku żyło 5,6 proc. Najbardziej narażone na ubóstwo są rodziny wychowujące dzieci. Poniżej minimum egzystencji żyje 8,8 proc. rodzin wychowujących troje dzieci i aż ...

  czytaj więcej

 • Ciężko pracują, a wciąż ich rodziny żyją w nędzy

  Ciężko pracują, a wciąż ich rodziny żyją w nędzy

  Minimum egzystencji stosowane do tego typu obliczeń wynosi przy tym zaledwie 1401 zł w przypadku ... z zaspokojeniem najbardziej niezbędnych potrzeb związanych ze skromnym wyżywieniem oraz utrzymaniem małego mieszkania. Minimum egzystencji nie obejmuje zaś żadnych wydatków związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, komunikacją, kulturą i ...

  czytaj więcej

 • Spór o pomoc społeczną: Będzie waloryzacja progu uprawniającego do świadczenia?

  Spór o pomoc społeczną: Będzie waloryzacja progu uprawniającego do świadczenia?

  ... . Nowe kryterium ma podlegać corocznej waloryzacji o procentowy wskaźnik, o jaki wzrośnie minimum egzystencji. Odejście od obecnych rozwiązań popierają eksperci. Wskazują, że pozwoli to zapobiegać sytuacjom, gdy kryterium dochodowe jest niższe od minimum egzystencji, do czego wielokrotnie dochodziło w ostatnich latach. Drugim najbardziej kosztownym ...

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenie minimalne może wzrosnąć do wysokości 50 proc. przeciętnej pensji

  Wynagrodzenie minimalne może wzrosnąć do wysokości 50 proc. przeciętnej pensji

  ... na Radę Ministrów przygotowane jest rozporządzenie” - podkreśla Piotr Duda. Poziom wydatków poniżej minimum egzystencji Od 1 stycznia 2012 roku płaca minimalna wynosi 1500 zł brutto, czyli ... z danymi Głównego Urzędu Statystycznego - poziom wydatków 12 proc. pracowników był poniżej minimum egzystencji. „Jeżeli są większe wynagrodzenia, to jest większy popyt. Ten pracownik, ...

  czytaj więcej

 • Polska B. U nas bogaty jest ten, kto ma posadę w państwowej instytucji

  Polska B. U nas bogaty jest ten, kto ma posadę w państwowej instytucji

  ... , co jest bogatym, wygodnym życiem, a co zaledwie egzystencją zawieszoną na kołku spowolnienia. ... tys. zł. Minimalne wynagrodzenie – 1,5 tys zł. Minimum egzystencji w rodzinie to 456 zł miesięcznie na osobę. ... poszło w górę. Wprawdzie odsetek Polaków żyjących poniżej minimum egzystencji spada, jednak koszyk – który się bierze przy obliczaniu ...

  czytaj więcej

 • Więcej dzieci z zasiłkiem rodzinnym

  Więcej dzieci z zasiłkiem rodzinnym

  ... i więcej. Niskie dochody rodzin przekładają się na ich ubóstwo. Poniżej tzw. minimum egzystencji, które pozwala na zaspokojenie niezbędnych potrzeb żyło 5,6 proc. osób. Najwięcej ... wychowuje się w rodzinach, w których dochód na osobę jest niższy od minimum egzystencji. Jak o dzieci dbają inne europejskie kraje Polska notuje najwyższy ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej