minimalny poziom

Minimalny poziom piętrzenia – najniższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody umożliwiające prawidłową pracę urządzenia wodnego.