minimalizację ryzyka

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu minimalizację ryzyka. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące minimalizację ryzyka.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Minęły czasy łatwych i szybkich zysków. Jednak na rynku pojawiła się nowa, "bezcenna waluta”

  Minęły czasy łatwych i szybkich zysków. Jednak na rynku pojawiła się nowa, "bezcenna waluta”

  Czasy łatwych, szybkich i przynoszących duży zysk inwestycji odeszły już w zapomnienie. Zaufanie i partnerstwo stało się bezcenną walutą. To silne strony pierwszego w Polsce banku wyspecjalizowanego w usługach private banking – Noble Bank.

  czytaj więcej

 • McDonald’s na bakier z RODO. Przez pomyłkę

  McDonald’s na bakier z RODO. Przez pomyłkę

  Chcąc odebrać nagrody o niskiej wartości, uczestnicy loterii musieli podawać nadmiarowe dane osobowe – w tym nr PESEL. Po interwencji DGP koncern obiecał jednak zmienić swoją praktykę

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo stosować RODO przy zamówieniach publicznych

  Jak prawidłowo stosować RODO przy zamówieniach publicznych

  Przy organizowaniu przetargów trzeba zadbać o ochronę danych osobowych nie tylko wykonawców, lecz także podwykonawców i innych osób. Wymaga to skorelowania różnych ustaw i przepisów

  czytaj więcej

 • Jak wdrożyć RODO w 7 krokach?

  Jak wdrożyć RODO w 7 krokach?

  Rok 2018 to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa i instytucji, które przetwarzają dane osobowe. Już od 25 maja 2018 r. zaczęło bowiem obowiązywać nowe, unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jego wymogów muszą przestrzegać zarówno przedsiębiorstwa jak i podmioty publiczne - mówi Anna Mrozowska, członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, a także właściciel marki SzkolenieRODO.pl i współtwórca narzędzia NiezbędnikRODO.pl

  czytaj więcej

 • Związek Rzemiosła Polskiego: Prawo oświatowe wbrew RODO

  Związek Rzemiosła Polskiego: Prawo oświatowe wbrew RODO

  Zdaniem ZRP składanie kopii świadectw czy dyplomów na potrzeby uzyskiwania dofinansowań do kosztów kształcenia młodocianych narusza unijną zasadę minimalizacji danych. Wystarczyłyby zaświadczenia o zdaniu egzaminu, które zresztą i tak już dziś powinny być respektowane.

  czytaj więcej

 • RODO w szkole: 30 najważniejszych pytań i odpowiedzi

  RODO w szkole: 30 najważniejszych pytań i odpowiedzi

  Czy można podpisywać szafki dzieci? Ogłosić listę przyjętych na stronie internetowej szkoły? Pozwolić, by nauczyciel sprawdzał klasówki w domu? Rozwiewamy najważniejsze wątpliwości rodziców, uczniów, dyrektorów i nauczycieli dotyczące ochrony danych osobowych

  czytaj więcej

 • RODO a racjonalność w ochronie zdrowia

  RODO a racjonalność w ochronie zdrowia

  Resorty zdrowia i cyfryzacji przygotowały specjalny poradnik dla lekarzy i pacjentów, który ma wyjaśniać zawiłości nowego prawa.

  czytaj więcej

 • Duże przetargi obowiązkowo w Internecie, czyli jak skorzystać z miniPortalu UZP

  Duże przetargi obowiązkowo w Internecie, czyli jak skorzystać z miniPortalu UZP

  Od 18 października przetargi od unijnych progów trzeba obowiązkowo prowadzić w Internecie. W tym celu Urząd Zamówień Publicznych (UZP) uruchomił miniPortal. To w nim  zamawiający mogą nieodpłatnie ogłosić swoje przetargi i inne postępowania. Nie oznacza to jednak zakazu korzystania przez nich z narzędzi komercyjnych.

  czytaj więcej

 • 600 tys. zł kary za zgubionego pendrive’a

  600 tys. zł kary za zgubionego pendrive’a

  Bezpośrednią przyczyną nałożenia sankcji nie było bynajmniej zgubienie nośnika z danymi osobowymi, ale brak odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, które pozwoliłyby skutecznie zabezpieczyć przed wyciekiem danych. Londyńskie lotnisko miało szczęście, że naruszenie przepisów miało miejsce, zanim weszło w życie RODO.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo chronić dane osobowe klientów i pracowników hotelu

  Jak prawidłowo chronić dane osobowe klientów i pracowników hotelu

  Niedawno głośno było o wycieku danych z bazy należącej do Marriotta sieci hoteli Starwood. Na skutek braku odpowiednich zabezpieczeń hakerzy wykradli dane dotyczące 500 mln klientów. To okazja do przypomnienia, jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych swoich klientów ma właściciel hotelu. Odpowiadamy na pytania, jakie często zadają właściciele takich obiektów.

  czytaj więcej

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a RODO. W 2019 roku pracodawców czekają zmiany

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a RODO. W 2019 roku pracodawców czekają zmiany

  Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które są u nas stosowane od 25 maja 2018 r., mają wpływ również na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dla zapewnienia prawidłowego działania ZFŚS niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych zarówno pracowników, jak i osób trzecich. Niejednokrotnie będą to dane wrażliwe dotyczące ich sytuacji życiowej, chociażby stanu zdrowia. W związku z tym zasady przetwarzania danych na potrzeby funduszu mają zostać doprecyzowane w zgodzie z RODO. Nowelizacja ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.; dalej: ustawa o zfśs) zawarta została w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, który obecnie jest procedowany w Sejmie (na dzień zamknięcia niniejszego wydania po I czytaniu oczekuje na rozpatrzenie przez komisje sejmowe).

  czytaj więcej

 • Tysiące kamer na krakowskich latarniach, ale czy w zgodzie z RODO

  Tysiące kamer na krakowskich latarniach, ale czy w zgodzie z RODO

  Punktem wyjścia do oceny, czy w danym miejscu zainstalować system kamer, powinno być sprawdzenie, czy nie wpływa on nadmiernie na prywatność. Ze spełnieniem tego wymogu nie można czekać.

  czytaj więcej

 • Nowak: Chcę przekonać agencje do podwyżki ratingu

  Nowak: Chcę przekonać agencje do podwyżki ratingu

  - Nasza wiarygodność kredytowa przez lata wzrosła, a ostatnio spełniony został postulat obniżenia zadłużenia zagranicznego - mówi Piotr Nowak, wiceminister finansów

  czytaj więcej

 • Jak wybrać instytucję finansową, która wdroży i poprowadzi PPK w firmie?

  Jak wybrać instytucję finansową, która wdroży i poprowadzi PPK w firmie?

  To pytanie zadają sobie specjaliści w największych firmach, które już od 1 lipca tego roku będą wdrażać PPK w swoich organizacjach. Pracodawca, w porozumieniu z reprezentacją pracowników, wybierze instytucję finansową, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK, a w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca będzie także wpłacał na PPK każdego pracownika minimum 1,5 proc. jego wynagrodzenia.

  czytaj więcej

 • Szef domu maklerskiego: Spekulacja nie jest zła [WYWIAD]

  Szef domu maklerskiego: Spekulacja nie jest zła [WYWIAD]

  Ludzie inwestują w rynki, które znają. Stąd rynek rodzimy zawsze będzie atrakcyjniejszy. Więc to nie jest tak, że dostęp do giełd amerykańskich osłabia GPW – choć na tej samej platformie można kupić zarówno akcje KGHM, jak i Apple’a. - mówi w wywiadzie dla DGP Omar Arnaout szef domu maklerskiego X-Trade Brokers specjalizującego się w rynku walutowym.

  czytaj więcej

 • Casus Bisnode vs casus ePaństwo: Diabeł tkwi w szczegółach

  Casus Bisnode vs casus ePaństwo: Diabeł tkwi w szczegółach

  Dlaczego jedna firma uniknęła kary za niespełnienie obowiązku informacyjnego, a inna nie? Kiedy można zwolnić się z niego, powołując się na niewspółmiernie duży wysiłek? Oto pytania, które zadają dziś przetwarzający dane z publicznych rejestrów.

  czytaj więcej

 • Euro: czy, kiedy i po co?

  Euro: czy, kiedy i po co?

  Zaskakujące wywołanie przez prezesa Kaczyńskiego tematu przystąpienia Polski do strefy euro zbiega się w czasie z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaskakujące, ponieważ to nie Parlament Europejski czy jego posłowie będą decydować o dacie przystąpienia Polski do strefy euro, to musi być suwerenna decyzja polskiego rządu.

  czytaj więcej

 • Sektor publiczny też musi uwzględnić przepisy wprowadzające RODO. Oto sześć najważniejszych zmian

  Sektor publiczny też musi uwzględnić przepisy wprowadzające RODO. Oto sześć najważniejszych zmian

  Nowa regulacja nie porządkuje całościowo kwestii ochrony danych w jednostkach samorządu terytorialnego, tylko uzupełnia lub uszczegóławia znane mechanizmy. Zawiera jednak wiele ograniczeń w stosunku do administratora danych

  czytaj więcej

 • Wpływ innowacyjności na jakość

  Wpływ innowacyjności na jakość

  Jadwiga Szabat, Założyciel i Prezes Zarządu Ecovis System Rewident Sp. z o.o., o zapewnianiu jakości w pracy biegłego rewidenta:

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników