minimalizację ryzyka

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu minimalizację ryzyka. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące minimalizację ryzyka.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Duże przetargi obowiązkowo w Internecie, czyli jak skorzystać z miniPortalu UZP

  Duże przetargi obowiązkowo w Internecie, czyli jak skorzystać z miniPortalu UZP

  Od 18 października przetargi od unijnych progów trzeba obowiązkowo prowadzić w Internecie. W tym celu Urząd Zamówień Publicznych (UZP) uruchomił miniPortal. To w nim  zamawiający mogą nieodpłatnie ogłosić swoje przetargi i inne postępowania. Nie oznacza to jednak zakazu korzystania przez nich z narzędzi komercyjnych.

  czytaj więcej

 • 600 tys. zł kary za zgubionego pendrive’a

  600 tys. zł kary za zgubionego pendrive’a

  Bezpośrednią przyczyną nałożenia sankcji nie było bynajmniej zgubienie nośnika z danymi osobowymi, ale brak odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, które pozwoliłyby skutecznie zabezpieczyć przed wyciekiem danych. Londyńskie lotnisko miało szczęście, że naruszenie przepisów miało miejsce, zanim weszło w życie RODO.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo chronić dane osobowe klientów i pracowników hotelu

  Jak prawidłowo chronić dane osobowe klientów i pracowników hotelu

  Niedawno głośno było o wycieku danych z bazy należącej do Marriotta sieci hoteli Starwood. Na skutek braku odpowiednich zabezpieczeń hakerzy wykradli dane dotyczące 500 mln klientów. To okazja do przypomnienia, jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych swoich klientów ma właściciel hotelu. Odpowiadamy na pytania, jakie często zadają właściciele takich obiektów.

  czytaj więcej

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a RODO. W 2019 roku pracodawców czekają zmiany

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a RODO. W 2019 roku pracodawców czekają zmiany

  Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które są u nas stosowane od 25 maja 2018 r., mają wpływ również na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dla zapewnienia prawidłowego działania ZFŚS niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych zarówno pracowników, jak i osób trzecich. Niejednokrotnie będą to dane wrażliwe dotyczące ich sytuacji życiowej, chociażby stanu zdrowia. W związku z tym zasady przetwarzania danych na potrzeby funduszu mają zostać doprecyzowane w zgodzie z RODO. Nowelizacja ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.; dalej: ustawa o zfśs) zawarta została w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, który obecnie jest procedowany w Sejmie (na dzień zamknięcia niniejszego wydania po I czytaniu oczekuje na rozpatrzenie przez komisje sejmowe).

  czytaj więcej

 • Tysiące kamer na krakowskich latarniach, ale czy w zgodzie z RODO

  Tysiące kamer na krakowskich latarniach, ale czy w zgodzie z RODO

  Punktem wyjścia do oceny, czy w danym miejscu zainstalować system kamer, powinno być sprawdzenie, czy nie wpływa on nadmiernie na prywatność. Ze spełnieniem tego wymogu nie można czekać.

  czytaj więcej

 • Nowak: Chcę przekonać agencje do podwyżki ratingu

  Nowak: Chcę przekonać agencje do podwyżki ratingu

  - Nasza wiarygodność kredytowa przez lata wzrosła, a ostatnio spełniony został postulat obniżenia zadłużenia zagranicznego - mówi Piotr Nowak, wiceminister finansów

  czytaj więcej

 • Jak wybrać instytucję finansową, która wdroży i poprowadzi PPK w firmie?

  Jak wybrać instytucję finansową, która wdroży i poprowadzi PPK w firmie?

  To pytanie zadają sobie specjaliści w największych firmach, które już od 1 lipca tego roku będą wdrażać PPK w swoich organizacjach. Pracodawca, w porozumieniu z reprezentacją pracowników, wybierze instytucję finansową, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK, a w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca będzie także wpłacał na PPK każdego pracownika minimum 1,5 proc. jego wynagrodzenia.

  czytaj więcej

 • Szef domu maklerskiego: Spekulacja nie jest zła [WYWIAD]

  Szef domu maklerskiego: Spekulacja nie jest zła [WYWIAD]

  Ludzie inwestują w rynki, które znają. Stąd rynek rodzimy zawsze będzie atrakcyjniejszy. Więc to nie jest tak, że dostęp do giełd amerykańskich osłabia GPW – choć na tej samej platformie można kupić zarówno akcje KGHM, jak i Apple’a. - mówi w wywiadzie dla DGP Omar Arnaout szef domu maklerskiego X-Trade Brokers specjalizującego się w rynku walutowym.

  czytaj więcej

 • Casus Bisnode vs casus ePaństwo: Diabeł tkwi w szczegółach

  Casus Bisnode vs casus ePaństwo: Diabeł tkwi w szczegółach

  Dlaczego jedna firma uniknęła kary za niespełnienie obowiązku informacyjnego, a inna nie? Kiedy można zwolnić się z niego, powołując się na niewspółmiernie duży wysiłek? Oto pytania, które zadają dziś przetwarzający dane z publicznych rejestrów.

  czytaj więcej

 • Euro: czy, kiedy i po co?

  Euro: czy, kiedy i po co?

  Zaskakujące wywołanie przez prezesa Kaczyńskiego tematu przystąpienia Polski do strefy euro zbiega się w czasie z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaskakujące, ponieważ to nie Parlament Europejski czy jego posłowie będą decydować o dacie przystąpienia Polski do strefy euro, to musi być suwerenna decyzja polskiego rządu.

  czytaj więcej

 • Sektor publiczny też musi uwzględnić przepisy wprowadzające RODO. Oto sześć najważniejszych zmian

  Sektor publiczny też musi uwzględnić przepisy wprowadzające RODO. Oto sześć najważniejszych zmian

  Nowa regulacja nie porządkuje całościowo kwestii ochrony danych w jednostkach samorządu terytorialnego, tylko uzupełnia lub uszczegóławia znane mechanizmy. Zawiera jednak wiele ograniczeń w stosunku do administratora danych

  czytaj więcej

 • Wpływ innowacyjności na jakość

  Wpływ innowacyjności na jakość

  Jadwiga Szabat, Założyciel i Prezes Zarządu Ecovis System Rewident Sp. z o.o., o zapewnianiu jakości w pracy biegłego rewidenta:

  czytaj więcej

 • Skanujesz dowody osobiste swoich klientów? Już niedługo odpowiesz za to karnie

  Skanujesz dowody osobiste swoich klientów? Już niedługo odpowiesz za to karnie

  Od 12 lipca za wykonanie kopii dokumentu publicznego, a więc również paszportu, prawa jazdy, karty pojazdu czy legitymacji potwierdzającej np. niepełnosprawność, będzie bowiem grozić kara nawet do dwóch lat więzienia.

  czytaj więcej

 • Niemiecki ekonomista: Euro szkodzi niemieckiej gospodarce

  Niemiecki ekonomista: Euro szkodzi niemieckiej gospodarce

  Markus Krall, niemiecki ekonomista i menadżer zajmujący się oceną ryzyka w gospodarce, w rozmowie z PAP przewiduje załamanie systemu bankowego RFN i głęboki kryzys ekonomiczny. Odpowiedzialnością za to obarcza wspólną unijną walutę, euro.

  czytaj więcej

 • Przywileje za pełną jawność w rozliczeniach. Ale tylko dla wybranych firm

  Przywileje za pełną jawność w rozliczeniach. Ale tylko dla wybranych firm

  Największe firmy będą mogły podpisać z fiskusem umowy o współdziałanie. Ich rozliczenia będą pod ścisłą kontrolą szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W zamian czekają korzyści.

  czytaj więcej

 • Paraubezpieczenia nadal w modzie [OPINIA]

  Paraubezpieczenia nadal w modzie [OPINIA]

  Powoli kończy się długa sądowa batalia o to, czy ubezpieczyciele przez lata wciskali ludziom niewiele warte polisy. Wiele wskazuje na to, że z błędów przeszłości mało kto wyciągnął lekcję.

  czytaj więcej

 • Rząd przyjął Strategię zarządzania długiem

  Rząd przyjął Strategię zarządzania długiem

  Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023; przewiduje ona dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB - poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  czytaj więcej

 • Frankowicze-przedsiębiorcy też walczą z bankami

  Frankowicze-przedsiębiorcy też walczą z bankami

  Frankowicze to powszechnie zwani kredytobiorcy, będący stronami o umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF (tzw. umowy w CHF). Większość takich umów była zawierana przez konsumentów, którzy finansowali swoje prywatne potrzeby mieszkaniowe. Jednakże, w gronie frankowiczów jest też wiele podmiotów, które zaciągały umowy w CHF w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników