Mikropłatności

Mikropłatność – to płatność o niewielkiej wartości.