migracje

Migracja, emigracja, imigracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu.