migracja

Migracja – stała lub chwilowa zmiana miejsca pobytu.