miesiącu wynagrodzenia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu miesiącu wynagrodzenia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące miesiącu wynagrodzenia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Wynagrodzenia kosztem w miesiącu wypłacenia

  ... kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń, zasiłków i składek. ... . Dla pracodawców wypłacających wynagrodzenie w terminie późniejszym ... spóźnia się z wypłatą, to wynagrodzenie jest kosztem miesiąca, za które jest ... firmach produkcyjnych, wypłacających wynagrodzenia do 10. dnia miesiąca następnego - wyjaśnia nasz ... u płacących terminowo wynagrodzenia i składki ... termin wypada w miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy, jak i ...

  czytaj więcej

 • Dla wskaźnika zatrudnienia ważny jest miesiąc wypłaty wynagrodzenia

  ... środków, czyli od wypłaty wynagrodzenia i pobrania zaliczki. ... do US – czy miesiąc, za który wynagrodzenie jest należne, czy też miesiąc, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone. Firma ... osób niepełnosprawnych dotyczy miesiąca wypłaty wynagrodzenia. Z uwagi na ... po przepracowanym miesiącu oraz po wypłacie, płatnik dysponuje ... stan zatrudnienia z miesiąca wypłacenia wynagrodzenia, nie zaś – jak ...

  czytaj więcej

 • "Trend rosnących <strong>wynagrodzeń</strong> utrzyma się w najbliższych <strong>miesiącach</strong>"

  "Trend rosnących wynagrodzeń utrzyma się w najbliższych miesiącach"

  - Trend rosnących wynagrodzeń utrzyma się w najbliższych miesiącach, choć nie będzie ... tylko w wysokości płac, ale także większej ... zatrudnionych. Do standardu wynagrodzenia weszły m.in. ... . więcej. Najwyższy wzrost wynagrodzeń obserwowany jest w ... powiedzieć. Coraz wyższe wynagrodzenia hamują i będą ... nadzieję, że w najbliższych miesiącach poziom wynagrodzeń ustabilizuje się.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli miesiąc ma 31 lub 28 dni

  czytaj więcej

 • Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie

  ... 30 dnia każdego miesiąca. Przez dwa kolejne miesiące firma zaprzestała wypłaty wynagrodzeń z powodu kłopotów ... przypadku będzie to miesiąc od terminu wypłaty każdego kolejnego niewypłaconego wynagrodzenia. Podstawa prawna • Art. ... na trzy miesiące w miejsce dotychczasowej wypłaty w każdym miesiącu. Czy taka ... się przyjmuje, przesunięcie wypłaty wynagrodzenia na kolejny miesiąc dotyczyć może jednak ...

  czytaj więcej

 • Czy kodeksowy termin <strong>wypłaty</strong> <strong>wynagrodzenia</strong> dotyczy wszystkich jego składników

  Czy kodeksowy termin wypłaty wynagrodzenia dotyczy wszystkich jego składników

  Wynagrodzenie za pracę podlega ... , kiedy ma następować wypłata wynagrodzenia. Zgodnie z art. 85 k.p. wynagrodzenie płatne raz w miesiącu należy wypłacać z ... niemożliwym obliczenie i wypłatę takiego składnika wynagrodzenia za dany miesiąc do końca miesiąca, a nawet do ... być uprawniony do wypłaty tych zmiennych składników wynagrodzenia w terminie późniejszym, ...

  czytaj więcej

 • Jakie mogą być terminy <strong>wypłaty</strong> <strong>wynagrodzenia</strong> za pracę

  Jakie mogą być terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę

  ... może zostać przewidziana wypłata wynagrodzenia za okresy krótsze ... . nauczycieli. Oczywiście, obowiązek wypłaty wynagrodzenia z góry może ... ma on obowiązek wypłaty wynagrodzenia niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, a termin ... który przysługuje to wynagrodzenie. Termin wypłaty wynagrodzenia musi być stały ... ustalony. Jeśli dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym ... pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia rodzi po ...

  czytaj więcej

 • Analitycy: <strong>wynagrodzenia</strong> w firmach w VIII wzrosły o 10,9% r/r, zatrudnienie ...

  Analitycy: wynagrodzenia w firmach w VIII wzrosły o 10,9% r/r, zatrudnienie ...

  ... ISB, przewiduje, że wynagrodzenia w firmach wzrosły ... wynikało z braku wypłat dodatkowych w okresie ... i lipcu br. wypłat środków z wysokich ... . Roczne tempo wzrostu płac osiągnęło w sierpniu ... niej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ... wzrost siły nabywczej wynagrodzeń w ... osłabienia tempa wzrostu wynagrodzeń w kolejnych miesiącach. Inni analitycy także ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenia</strong> urlopowe pracowników mogą być wyższe

  Wynagrodzenia urlopowe pracowników mogą być wyższe

  ... liczyć na wyższe wynagrodzenie urlopowe, jeśli otrzymują ... kilkaset złotych. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc będą bowiem brane ... uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego w średniej ... z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ... terminach ich wypłaty. Okres urlopu ... średniej wysokości składnika wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy jest sprawiedliwsze, korzystne ...

  czytaj więcej

 • Jak pracownik może dochodzić <strong>wypłaty</strong> <strong>wynagrodzenia</strong>

  Jak pracownik może dochodzić wypłaty wynagrodzenia

  ... pensji za dwa miesiące (łącznie jest to ... sądu pracy o wypłatę tego wynagrodzenia. Czy może wnieść ... pracownikowi w terminie wynagrodzenia za pracę. Zrobił ... jednego ze składników wynagrodzenia, domagając się wydania ... , czy ten składnik wynagrodzenia pracownikowi przysługuje. ... otrzymał z FGŚP wynagrodzenie za okres trzech miesięcy przed ogłoszeniem przez ... pracownik może dochodzić wypłaty wynagrodzenia .

  czytaj więcej

 • GUS: <strong>Wynagrodzenia</strong> w firmach wzrosły, ale zjadła je inflacja. Zatrudnienie spadło

  GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły, ale zjadła je inflacja. Zatrudnienie spadło

  ... ,6% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu ... ekonomiści oczekiwali, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o ... co do wysokości wynagrodzeń z 2012 r, kiedy to realne płace spadły o 0,1 %. – Brak wzrostu wynagrodzeń potwierdza ... Work Service. Przeciętne wynagrodzenie w ubiegłym miesiącu spadło aż o ...

  czytaj więcej

 • Pracodawcy poniosą konsekwencje zmiany wysokości minimalnego <strong>wynagrodzenia</strong>

  Pracodawcy poniosą konsekwencje zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia

  ... zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że ... wysokość ich minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w ... przepracowanych w danym miesiącu. Przy jej obliczeniu ... uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia. Tak więc pracownicy ... otrzymają również wyższe wynagrodzenie. Warto dodać, że wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie ... proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. 900,80 ... wysokości minimalnego wynagrodzenia ma istotne ...

  czytaj więcej

 • Pensje to dla przedsiębiorców koszty uzyskania przychodów

  ... kosztach wypłacane pracownikom wynagrodzenia – pyta pan Marcin z Głogowa. Ujmowanie wynagrodzeń pracowników w kosztach ... – Gdy przekroczymy termin wypłaty wynagrodzenia (wynikający z umowy, ... – tłumaczy Krzysztof Ścipień. Wynagrodzenie za dany miesiąc nie może być ... pierwszych dziesięciu dni miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ... kodeksem pracy termin wypłaty wynagrodzenia powinien zostać określony ...

  czytaj więcej

 • Czy można przesunąć <strong>wypłatę</strong> <strong>wynagrodzenia</strong>

  Czy można przesunąć wypłatę wynagrodzenia

  ... pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia niezwłocznie po jego ... przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia za grudzień ... z obliczeniem i wypłatą wynagrodzenia z końcem danego miesiąca. Przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia byłoby możliwe w ... u pracodawcy terminu wypłaty wynagrodzenia z końca miesiąca na jeden z ... . dotyczyć nie tylko wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. W przeciwnym razie ...

  czytaj więcej

 • Jak ZUS obliczy świadczenie, gdy nie można udowodnić wysokości zarobków

  ... r. ZUS przyjął wynagrodzenie zerowe, gdyż pracownica ... wysokości wynagrodzenia. Czy ZUS ... ., ZUS podzieli minimalne wynagrodzenie za dany miesiąc przez faktyczną liczbę ... wymiaru renty minimalne wynagrodzenie za tych 7 miesięcy, muszę złożyć dodatkowy ... urzędu przyjmie minimalne wynagrodzenie za siedem miesięcy wykonywania przez panią ... finansowych) oraz minimalne wynagrodzenie za siedem miesięcy pracy na podstawie ...

  czytaj więcej

 • Jakie składki <strong>wynagrodzenia</strong> są podstawą do obliczenia odprawy pieniężnej

  Jakie składki wynagrodzenia są podstawą do obliczenia odprawy pieniężnej

  ... jedno- do trzymiesięcznego wynagrodzenia, w zależności od ... posługuje się pojęciem wynagrodzenia przy obliczaniu odprawy ... brać pod uwagę wynagrodzenia zasadniczego. Należy stosować zasady obliczania wynagrodzenia tak jak przy ... uwzględnia się składniki wynagrodzenia określone w stałej ... wysokości należnej w miesiącu, w ... kategorii może należeć wynagrodzenie prowizyjne oraz wynagrodzenie i dodatek za ...

  czytaj więcej

 • Podwyżki <strong>płac</strong> nie nadążają za inflacją. Realne <strong>wynagrodzenia</strong> spadną po raz pierwszy od ...

  Podwyżki płac nie nadążają za inflacją. Realne wynagrodzenia spadną po raz pierwszy od ...

  ... w poprzednich latach płace rosły na ogół najszybciej, po dziewięciu miesiącach tego roku wzrost przeciętnych wynagrodzeń był mniejszy od ... budowlani, których realne płace są aż o ... gastronomii. Ich realne wynagrodzenia obniżyły się bowiem ... podnoszą wynagrodzenia, ponieważ obawiają ... niskiego wzrostu nominalnych wynagrodzeń. W następnych miesiącach siła nabywcza płac spadnie jeszcze bardziej ...

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenia za okres urlopu będą niższe

  ... udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego ... przewiduje też, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego nie będą też uwzględniane kwoty wyrównania pensji do poziomu płacy minimalnej (1276 zł), ... należy wypłacić podwładnemu, jeżeli w danym miesiącu nie wypracował wynagrodzenia w takiej wysokości. Sytuacja taka może ...

  czytaj więcej

 • Brak wynagrodzenia uzasadnia rozwiązanie umowy przez pracownika

  ... prezesa (przy stałym wynagrodzeniu 3,4 tys. ... przyczynę podając niewypłacanie wynagrodzenia za kilka miesięcy. Wniósł też pozew ... pracy i zaległego wynagrodzenia. Sąd nie podzielił ... zaliczek na poczet wynagrodzenia, które nie były ujmowane na listach płac. Sąd ... zatrudnić za odpowiednim wynagrodzeniem, płatnym co miesiąc, natomiast były prezes ... . 1 k.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje ...

  czytaj więcej

 • Pracodawca wcześniej zaliczy w koszty <strong>wynagrodzenia</strong> i składki pracowników

  Pracodawca wcześniej zaliczy w koszty wynagrodzenia i składki pracowników

  ... do kosztów podatkowych wynagrodzeń i składek ZUS. ... są dopiero zapłacone wynagrodzenia i składki na ... niepozostawionych do dyspozycji wynagrodzeń oraz nieopłaconych ... składek od tych wynagrodzeń opłaconych w miesiącu, którego dotyczą, warunkiem ... przypadku składek od wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następnym, których obowiązek ... 15 dnia następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzenia. Postanowiono, że płatnicy ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej